Splittrade reaktioner om fri hyressättning

Marie Linder på Hyresgästföreningen säger till Hem och hyra och att hon nu kommer att ”ta fighten” mot fri hyressättning.
Foto: www.pohl.se
Jonas Sjöstedt reagerade framför allt på två saker i överenskommelsen mellan C, L, MP och S: fri hyressättning och uppluckring av arbetsrätten
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
”Fri hyressättning kommer göra det mer attraktivt att köpa bostadsrätt”, säger Erik Stenberg.
Foto: Christer Gummeson

S, MP, C och L vill ha fri hyressättning på nyproduktion.

Nu kan det bli dyrare att bo – och det riskerar slå mot de svaga i samhället, enligt forskare.

Men organisationen Fastighetsägarna är positiva till förslaget.

– Det är bra att överenskommelsen innehåller några steg som av utkastet förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, säger vd:n Reinhold Lennebo

En av punkterna i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är att reformera hyresmodellen. De vill se fri hyressättning på nyproducerade hyresrätter – och att lägenheternas kvalitet och läge ska spela en större roll.

Det har fått Hyresgästföreningen att se rött.

– Att höja redan höga nyproduktionshyror till marknadshyror löser inte problemen på bostadsmarknaden, säger ordförande Marie Linder till Hem och hyra.

Hon fortsätter:

– Man struntar i unga som behöver en bostad, par som vill separera, äldre som behöver ett bekvämare boende och människor som vill flytta till ett jobb. Det gynnar bara en väldigt välmående fastighetsbransch.Positivt från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är dock positiva – även om det i nuläget ”är svårt att bedöma hur stora effekter” partiernas förslag kommer att få.

I ett uttalande säger organisationens vd Reinhold Lennebo:

– Det är bra att överenskommelsen innehåller några steg som av utkastet förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, och det kommer att också krävas åtgärder i det befintliga hyressättningssystemet som möjliggör förhandlingar mellan likvärdiga parter.

Frågar man Erik Stenberg, bostadsforskare på KTH, kommer förslaget öka intresset för byggsektorn att bygga hyresrätter – men inte lösa ”knäckfrågan”.

”Jag tror inte att fri hyressättning på nyproduktion kommer att påverka hyrorna i det befintliga beståndet men det kommer att påverka efterfrågan. Bostadskön kommer att öka ännu mer”, säger Erik Stenberg.
Foto: Christer Gummeson

– Det vill säga att skapa hyresrätter som är ekonomiskt överkomliga för fler människor, säger han.

Det gör fastighetsägarna och byggbolagen till vinnare i det nya förslaget – konsumenterna till förlorare.Dyrare att bo i nyproduktion – drabbar svaga

Enligt Erik Stenberg kommer det nu bli dyrare att bo i nyproducerade bostadsrätter.

– Grundproblemet är att vi har för många dyra hyresrätter och för få billiga.

Behöver nuvarande hyresgäster vara oroliga för sin ekonomi?

– Nej, det här drabbar på kort sikt bara de som ska in på hyresmarknaden. Det är tyvärr unga, nyligen invandrade eller andra svaga grupper. Den snabbast växande gruppen hemlösa är kvinnor med barn så hur en nyskild kvinna eller man med barn ska ha råd att hyra en bostad med marknadspris – det vet inte jag, säger Erik Stenberg.

På sikt tror han dock att även fler hyror än nyproduktion kan höjas.

– Så småningom kommer gapet mellan hyresbostäder som är nyproducerade och det äldre beståndet bli så stort att man behöver diskutera hur man ska komma åt skillnaden.

I Stockholm har exempelvis Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen kommit överens om ”Stockholmshyra”, en systematisk hyressättning som enligt Stenberg gör att man närmar sig marknadspriserna.

– Men ska det vara marknadshyror på hyresrätter innebär det för mig också att vissa priser måste gå ner, i områden med sämre status och förutsättningar.Bostadsforskare: ”Inga sänkta hyror i Tensta”

– Men ingen talar någonsin om att sänka hyrorna i Tensta, man pratar bara om att höja hyrorna överallt, säger Erik Stenberg.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala, är inne på samma spår som Stenberg.

– Vi har redan ett gap, det är en enorm skillnad mellan nyproduktion och det gamla beståndet. Men man kan misstänka att det blir ännu dyrare med hyresrätter, säger hon.

Hon säger att de enda som i dag kan påverka hyrorna är hyresgästföreningarna, men att deras ställning redan har försvagats när det kommer till nyproduktion och nyrenoverade lägenheter.

– Det här är farlig symbolpolitik. Om den här reformen går igenom försvagar man ännu mer hyresgästföreningarnas möjlighet att sätta någon typ av motstånd mot helt marknadsanpassade hyror, säger Irene Molina.

Forskare: Försvagar hyresgästerna

Hon fortsätter:

 – Och då försvagar men i längden hyresgästerna eftersom deras representanter inte kommer att kunna hålla hyrorna i schack. Vi har redan i dag en karusell av folk som cirkulerar utanför bostadsmarknaden och inte kommer in.

Samtidigt sätter sig Vänsterpartiet på tvären mot just detta förslag i överenskommelsen.

När partiledaren Jonas Sjöstedt på onsdagen höll presskonferens sa han att V släpper fram Stefan Löfven, S, som statsminister – men med ett löfte:

– Vid lagförslag om marknadshyror eller uppluckring av arbetsrätten så kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Löfven som statsminister.

Det innebär att V kommer att väcka en misstroendeförklaring mot Löfven om han försöker driva igenom fri hyressättning för nybyggen.

Det finns också ett starkt motstånd bland väljarna enligt
en undersökning som Novus gjort åt tidningen Fokus. 

I undersökningen säger 64 procent nej. Endast 20 procent tycker att det vore bra.

Bland de rödgröna väljare är 87 procent mot. Det är bara hos M-väjarna  det finns en majoritet för
Men motståndet är också mycket starkt hos SD-väljarna där 68 procent är mot fria hyror.

På onsdagen besökte Jonas Sjöstedt Hyresgästföreningen. På Twitter skriver han att de var "överens om att marknadshyror är en dålig idé och något vi tänker stoppa".

https://twitter.com/jsjostedt/status/1085583463082876928

Så står det i överenskommelsen

En rubrik i överenskommelsen mellan S, MP, C och L är ”Bostäder”. Den har i sin tur fem underrubriker som är följande:


Reformera hyresmodellen

”Fri hyressättning vid nybyggnation införs/.../Låt

lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen/.../Ge hyresvärden och

hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska

prissättas/.../Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen”.

Förändringarna är tänkta att träda i kraft 2021.

Ta bort flyttskatten

”Räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas”.

Genomför omfattande regelförenklingar

”För att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare”.

Gör om investeringsstöden för hyresrätter

”Stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet”. 

Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv

”Öka byggande i trä. Inför krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande”.


Hela överenskommelsen kan läsas här.