Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Esbjörn Bolin nobbas av rätten – Busch får huset

Esbjörn Bolin tvingas ge upp fastigheten.
Pensionären Esbjörn Bolin förlorade fastighetsbråket mot Ebba Busch. Svea hovrätt beviljar inte prövningstillstånd.
Foto: SVEN LINDWALL
Ebba Busch kan äntligen andas ut helt efter den långa hustvisten med pensionären Esbjörn Bolin.
Foto: OLLE SPORRONG
Bråket om Esbjörn Bolins fastighet har pågått sedan hösten 2020.
Foto: SVEN LINDWALL

Det står nu helt klart att KD-ledaren Ebba Busch tar över Esbjörn Bolins fastighet utanför Uppsala.

Svea hovrätt beslöt i dag på förmiddagen att inte bevilja prövningstillstånd.

– Jag håller på och städar huset nu, säger Esbjörn Bolin.

Ebba Busch, 34, är nöjd med dagens besked.

– Hovrättens beslut var väntat. Min klient är tacksam över att hovrätten nu fattat sitt beslut så att hon kan gå vidare, säger advokat Katrin Björklund som företrätt KD-ledaren i processen.

Det har varit många turer i det infekterade bråket mellan KD-ledaren och Esbjörn Bolin, 82.

I oktober förra året stadfäste Uppsala tingsrätt den överenskommelse som Ebba Busch och Esbjörn Bolin träffat efter en förlikning. Senare vände sig Bolins ombud Sture Tersaeus till hovrätten och begärde prövningstillstånd eftersom hans klient ansåg sig inte ha förstått innebörden av överenskommelsen.

Esbjörn Bolin var kritisk till sina tidigare juridiska företrädare och hade vänt sig till en ny byrå för att försöka få tillbaka huset.

Bolin hävdade bland annat att han inte fått se en kopia eller ett original av det sekretessavtal som upprättades, och att han bara fått det uppläst för sig.

”Visserligen lästes förlikningsavtalet högt för mig men det lästes för snabbt så att jag inte hann uppfatta innehållet”, skrev han i överklagan.

Esbjörns försök misslyckades

Förlikningen betydde att Ebba Busch har ”bättre rätt” till fastigheten. Esbjörn Bolin skulle överlämna köpebrevet så att hon kunde söka lagfart för fastigheten. Lagfartsansökan ligger i dag vilande hos Lantmäteriet. 

”Esbjörn Bolin och Ebba Busch har i dag som ovan träffat en överenskommelse som skall stadsfästas i dom”, stod det i överenskommelsen som senare stadfästes/godkändes av Uppsala tingsrätt.

Hovrättens besked på tisdagen betyder att Esbjörn Bolins försök att riva upp tingsrättens beslut misslyckades.

Ebba Busch var striden mot Esbjörn Bolin - tar över huset. Hovrätten beviljar inte prövningstillstånd.

Domstolens beslut har fattats av hovrättslagmannen Ulrika Carlehäll, hovrättsrådet Christina Berg och tf hovrättsassessor Marika Wensmark.

Esbjörn: ”Städar”

Hovrättens beslut också betyder att Ebba Busch kan andas ut och överta huset fullt ut. Hon har redan betalt de 3,9 miljonerna som var köpesumman och kan nu gå vidare med sin vilande lagfartsansökan. I den träffade överenskommelsen/förlikningen finns en hemlig klausul som betyder att Bolin får vistas i huset under vissa perioder några är framåt.

– Jag håller nu på och städar , säger Bolin när vi når honom. 

Esbjörn Bolin säger att han håller på och vårstädar huset.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Han hade inte nåtts av hovrättens besked som blev offentligt på förmiddagen.

Bråket om fastigheten har pågått sedan hösten 2020. 

Den 20 augusti 2020 undertecknade Ebba Busch och den då 81-årige Esbjörn Bolin ett kontrakt där han sålde sin fastighet med sjöläge utanför Uppsala. Ebba Busch hade länge intresserat sig för huset eftersom hon har anknytning till området och behövde en ny bostad för sig och sina barn efter skilsmässan.  

Redan efter några veckor efter undertecknandet var bråket igång och affären tonade upp till en rättslig tvist. 

Ebba Busch stämde Esbjörn Bolin i domstol och krävde att han skulle överlämna ett undertecknat och bevittnat köpebrev. I kölvattnet av bråket gick KD-ledaren även ut med anklagelser mot Bolins dåvarande ombud via sociala medier vilket resulterade i en polisutredning om grovt förtal. I juli förra året erkände Ebba Busch grovt förtal och skrev under ett strafföreläggande med böter.