Ebba Buschs okända brev till Esbjörn Bolin

Ebba Busch har skrivit på ett strafföreläggande om grovt förtal.
KD-ledaren Ebba Buschs kamp för huset har snart pågått i elva månader.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ebba Busch skrev i det tysta brev till Esbjörn Bolin.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Esbjörn Bolin fick brevet med posten från KD-ledaren något dygn innan de skulle mötas i rätten.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Ebba Busch säger att hon inte har några planer på att riva huset.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det finns ett tidigare okänt brev som kastar nytt ljus över hustvisten mellan Ebba Busch, 34, och Esbjörn Bolin, 82.

Det personliga brevet skrev KD-ledaren i ett försök att få honom att vända i tvisten om huset.

Men nu tar mannens advokat brevet som bevis för att han ville häva affären.

Det var ett inslag i TV4:s Nyheterna som utlöste Ebba Busch plötsliga och hittills okända brev direkt till Esbjörn Bolin. Reportern Jens Tholin intervjuade Bolin som ondgjorde sig över att flera träd hade sågats ned av KD-ledarens hantverkare på tomten som är föremål för fastighetstvisten.

– Det var ju åt helvete, rent ut sagt, sa Esbjörn Bolin.

Tv-inslaget sändes på kvällen den 25 februari inför den kommande förberedande förhandlingen om hustvisten i Uppsala tingsrätt fem dagar senare.

Trädfällningen irriterade Esbjörn

TV4-profilen Marcus Oscarsson grävde sedan i intervjumaterialet och presenterade ytterligare detaljer från intervjun i Nyhetsmorgon lördag den 27 februari. Nu var nyheten hårdvinklad på att det var trädfällningen på Esbjörn Bolins tomt som fick honom att backa ur affären.

Reportern frågade varför han ändrat sig:

– Ja, det var ju hur hon satte i gång och hantera tomten.

Så det var när Ebba gick på träden då du..?

– Ja, visst. Varför ska man ta ned stora träd.

TV 4-profilen Marcus Oscarsson rapportering om hustvisten tänker Ebba Busch använda som bevis.
Foto: TV4

Expressens kartläggning visar att KD-ledaren en dag senare - när det var två dygn kvar till att hon skulle möta Esbjörn Bolin i Uppsala tingsrätt - fattade pennan och skrev direkt honom. Brevet innehöll bland annat en förklaring till trädfällningen. 

Ebba Busch: ”Ledsen och bedrövad”

Ebba Busch skrev också att hon var ”ledsen och bedrövad” och att hon inte hade några planer på att riva huset som en del rykten gjort gällande.

Ebba Busch brev till Esbjörn Bolin några dygn innan de skulle mötas i domstol.

Här är hela brevet, daterat den 28 februari i år, och som fram till i dag varit okänt för en bredare allmänhet.

Esbjörn,

Det har både gjort mig ledsen och bedrövad att du under de senaste månaderna inte velat mötas och försöka reda ut den här situationen. När jag hör din intervju med TV4 så förstår jag att du fortsatt har stora bryderier över det som omnämnts som ”trädfällningen”. Jämfört tidigare uttalanden så förstår jag att oron inte primärt handlar om den sly, buskar och några få mindre träd som redan tagits ned utan om de stora kvarvarande träden på tomten. Flera av dem är utmärkta med orange färg. Syftet var att veta vilka träd som man behöver samtala med hantverkare om för ett möjligt reningsverk för fungerande avlopp och av säkerhetsskäl för att träd t ex inte ska riskera att rasa över huset vid storm. Tanken är alltså inte att alla dessa ska ner.

Huset ligger på en skogstomt och den särprägeln ämnar jag bevara. Liksom jag ämnar restaurera huset och bevara det för framtiden. Jag hat fått framfört till mig att en del tror att jag velat köpa detta för att riva allt. Inget kan vara längre från sanningen och det vet ju du utifrån de många samtalen som vi haft bland annat i ”stora rummet”. Om någon förmedlat något annat till dig så hoppas jag att detta är klargörande och kan skapa trygghet och lugn hos dig kring mina intentioner.

Den här tavlan på hur huset såg ut förut noterade jag innan någon av syskonbarnen tog det med sig efter att du informerat om att du sålt huset till mig. Jag har fotat av den och sparat fotot för framtiden för att kunna respektera hur det sett ut i sitt originalutförande.

Vänligen,

Ebba

Slutet på Ebba Busch brev till Esbjörn Bolin. Hon har även lagt in en bild på en gammal tavla som visar huset i original.
Esbjörn Bolin har varit mycket upprörd över trädfällningen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Hela brevet finns nu ingivet till domstolen av Esbjörn Bolins advokat Per-Hans Berg och ska användas på ett sätt som Ebba Busch troligen inte räknat med när hon skrev. 

Vända fastighetstvisten

Brevet ingår i ”bevispaketet” när Bolins advokat ska försöka bevisa att han ville häva affären - så kallad hävningsförklaring - trots undertecknandet av kontraktet den 20 augusti förra året. Brevet kan bidra till att vända upp och ned på hela fastighetstvisten.

Advokat Katrin Björklund, Ebba Buschs ombud, vill avvakta med att kommentera något.

- Jag kommer att inge ett yttrande till tingsrätten. Jag har inga kommenterar i media på det som anförs nu.

Tingsrätten i Uppsala är i full gång med att finslipa planen för rättegången som inleds den 24 oktober. Den planerade processen har inget att göra med Buschs erkännande om grovt förtal och strafföreläggandet som betyder att hon är brottsdömd med en villkorlig dom hängande över sig. Erkännandet gällde förtalet i sociala medier där Ebba Busch spred uppgiften om att Esbjörn Bolins tidigare ombud Johann Binninge, 57, var dömd i ett brottmål.

I samband med hustvisten pekade Ebba Busch ut den dåvarande hussäljarens ombud som brottslig. Några dagar senare anmäldes partiledaren för grovt förtal och nu erkänner hon brottet.