Ebba Busch ansöker om lagfart – mitt i konflikten

Expressens reporter Leif Brännström om Ebba Buschs fastighetsaffär.
Ebba Busch ansökan om lagfart för den omtvistade fastigheten registrerades hos Lantmäteriet den 5 oktober.
Foto: JESSICA GOW / TT NYHETSBYRÅN
Esbjörn, 81, har sviktande minne och uppger att han inte minns detaljerna kring försäljningen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Ebba Buschs egen bild med delar av köpekontraktet när hon mejlade in sin digitala ansökan om lagfart till Lantmäteriet.
Foto: EBBA BUSCH
Ebba Busch bifogade även namnteckningarna från kontraktet när hon ansökte om lagfart för fastigheten.
Foto: EBBA BUSCH

KD–ledaren Ebba Busch, 33, ansöker om lagfart för den omtvistade fastigheten utanför Uppsala.

81–årge säljaren Esbjörn – som lider av minnesproblem – försöker förtvivlat häva affären.

– Jag är förvånad över att Ebba Busch skickat in lagfartsansökan, säger hans ombud Johann Binninge.

Lantmäteriet bekräftar för Expressen att en ansökan om lagfart har kommit in från kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Hennes ansökan om lagfart skickades in trots att hon var medveten om att den 81-årige säljaren ångrat sig och redan då i brev och telefonsamtal hade vädjat om att affären skulle gå tillbaka.

Expressen har i flera artklar redogjort för fastighetskonflikten där säljaren Esbjörn, som lider av minnesproblem, känt sig pressad av Ebba Busch att sälja släktgården till henne och hur han försökt häva affären.

För att kunna registrera ansökan digitalt har Ebba Busch använt sig av Lantmäteriets service med bank-ID.  Förutom själva ansökan så har hon fotograferat av tre sidor från köpekontraktet och bifogat dessa till ansökan. Förstasidan där köpesumman 3 900 000 kronor är angiven har dock inte gått att finna hos Lantmäteriet.

Esbjörn säger att han kände sig pressad av Ebba Busch att skriva på försäljningsavtalet.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ansökte mitt under konflikten

Ansökan registrerades hos Lantmäteriet måndagen den 5 oktober – fem dagar innan Expressen avslöjade bråket kring hennes fastighetsaffär. Det juridiska bråket kring fastigheten pågick då för fullt.

Lagfarten är beviset för att du äger fastigheten och därmed en viktig handling. När du har köpt eller på annat sätt förvärvat en fastighet eller tomträtt (genom gåva, arv, bodelning eller dödsbo) ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet och ansökan skickas in till Lantmäteriet. Och det är just detta som Ebba Busch gjorde den 5 oktober.

När Expressen i fredags intervjuade Ebba Busch i riksdagshuset om konflikten sa hon:

– Efter att vi kommit överens om köpet fick jag via tredje part höra att han ångrat sig. Först fick jag inte höra några skäl, men sedan har det framkommit att det finns två andra personer som har väldigt starka åsikter på Esbjörns beslut att sälja fastigheten till mig. Två andra personer som hävdar själva att de har anspråk på fastigheten. De har egna ekonomiska intressen i fastigheten.

– Jag har handlat i god tro, sa Ebba Busch när Expressens reporter Leif Brännström intervjuade henne om den omtvistade fastighetsaffären.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ebba Busch ansökan ska behandlas

81-årige Esbjörns ombud Johann Binninge reagerar över att Ebba Busch inte avvaktat med sin ansökan om lagfart på grund av tvisten kring affären.

– Jag är förvånad över att Ebba Busch skickat in lagfartsansökan innan det här är utrett. Jag kände inte till att det skett, men ska kontakta Ebba Buschs advokat, säger han.

På Lantmäteriet meddelar man att ansökan just nu ligger i kö för att behandlas.  Om Lantmäteriet godkänner ansökan blir Ebba Busch juridisk ägare till fastigheten.

”Ebba Bush-affären” dag för dag

• Under sommaren tar Ebba Busch kontakt med 81-årige Esbjörn. Hans släktgård invid en sjö utanför Uppsala har stått mer eller mindre orörd de senaste åren. Flera samtal med kaffe följer innan Esbjörn till slut går med på att sälja fastigheten. Ebba Busch har under tiden också konsulterat två olika mäklare för att värdera fastigheten som ligger i ett mycket attraktivt område. Enligt Ebba Busch har en av mäklarna i ett skriftligt utlåtande kommit fram till ett värde på fastigheten: 4 200 000 kronor.

Ebba Busch låter en tredje mäklaren utforma köpehandlingarna. Det är Ebba Buschs kompis, influencern Margaux Dietzs storebror Theo, som är den tredje mäklaren. Han utformar kontraktet på Sjönära Fastighetsmäklares papper, där han jobbar. Theo Dietz namn syns dock inte på kontraktet. I en klausul friskriver sig mäklaren från allt ansvar för affären.

I kontraktets paragraf 17 står: ”Parterna är med medvetna om att mäklaren ej har något mäklaransvar i denna affär då mäklaren endast varit behjälplig med framtagandet av köpehandlingar enligt parternas önskemål.”

Köpesumman är satt till 3,9 miljoner kronor. Priset är nedsatt eftersom en hel del bråte måste forslas bort på köparens bekostnad.


• Den 20 augusti undertecknas kontraktet av Ebba Busch och Esbjörn. Det sker inne i släktgården. Förutom namnteckningarna på sista sidan signerar de två också varje enskild sida i handlingen. Av kontraktet framgår att tillträdesdagen är satt till den 16 september då Ebba Busch och Esbjörns ska mötas på Swedbanks kontor inne i Uppsala och överlåtelsen ska slutföras.


• 21 augusti. Esbjörn ångrar köpet och berättar långt senare för Expressen att han känt sig pressad av Ebba Busch att gå med på försäljningen. Han minns dock inget från själva kontraktsskrivandet.


• Telefonkontakt följer under någon av de kommande dagarna där Esbjörn vill häva köpet.


• 3 september. Esbjörn får hjälp med att skicka ett rekommenderat brev till Ebba Busch om att han vill häva affären. Från brevet:

”Jag har ångrat försäljningen …”


• 16 september. Esbjörn kommer inte till mötet på Swedbanks kontor i Uppsala där affären ska slutregleras. Det var meningen att Ebba Busch och han skulle ha samåkt till banken.

Senare samma dag skriver Ebba Busch ett handskrivet brev till Esbjörn. Från brevet: ”Vi måste höras annars blir detta en rättslig process och Nordström och partner (advokatfirman) tar vid. Snälla hör av dig så vi kan mötas.

Brevet är undertecknat med Ebba Busch. Hon har för Expressen bekräftat att det är hennes handstil i brevet.


• 18 september. Advokat Katrin Björklund på byrån Nordström advokater i Uppsala skickar ett rekommenderat brev till Esbjörn på uppdrag av Ebba Busch. Det är ett strikt formulerat brev om försäljningen och att han uteblivit från bankmötet när slutregleringen av affären skulle ha ägt rum. I brevet finns ett juridiskt hot om att Esbjörn kan komma att dras inför domstol. Advokaten uppmanar även Esbjörn att skaffa ett eget juridiskt biträde.


• 2 oktober. Esbjörns ombud Johann Binninge skickar ett protestbrev till advokaten där han skriver att Esbjörn upplevt Ebba Busch som ”starkt pådrivande och intensiv i sina övertalningsförsök att få Esbjörn att sälja fastigheten”.

I brevet skriver ombudet även:

”Esbjörn kan inte minnas när han skrev på avtalet och han menar att han blivit hårt pressad av Ebba och han är mycket ledsen och gråter när han berättar om det.”


• 5 oktober. Ebba Busch loggar in på Lantmäteriets hemsida och ansöker digitalt om lagfart för det aktuella objektet. Hon har också scannat in tre sidor från köpehandlingen. Första sidan från kontraktet där försäljningssumman finns angiven är dock inte bifogad.


• 9 oktober. På kvällen avslöjar Expressen ”Ebba Busch-affären” och kan berätta om turbulensen kring hennes köp av fastigheten från Esbjörn. KD-ledaren säger att hon handlar i god tro och uppfattat Esbjörn som ”glasklar” under de samtal som de haft kring fasthetsaffären. Själv förklarar Esbjörn att han känt sig pressad av Ebba Busch att skriva på, att han inte minns vissa delar kring processen och svarar olika på var köpet undertecknats. 

Ebba Busch uppgav i en intervju med Expressen att hon kände sig ”beklämd” när hon fick höra att Esbjörn ansåg att han känt sig pressad att gå med på försäljningen.

– Jag har uppfattat Esbjörn som egen, men väldigt tydlig och klar man med sina ståndpunkter och åsikter. Han har varit väldigt rak i de samtal vi har haft under sommaren, sa hon. 

Samtidigt flaggade Ebba Busch för att hon under vissa omständheter kan tänka sig att häva affären.

KD-ledaren kopplar in advokat efter fastighetsbråk.