Allt du behöver veta om det nya hårda amorteringskravet

– Jag skulle vilja att man väntade lite med de skärpta kraven, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på statliga SBAB.

Det nya hårare amorteringskravet för bolånekunder träder i kraft på torsdag

Dina Pengar reder ut vad som nu händer.

Detta innebär beslutet.

Regeringen gav i november förra året klartecken för Finansinspektionens (FI) förslag om tuffare  amorteringskrav för bolånekunder. 

Vad innebär det nya amorteringskravet från 1 mars? 

Det innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst (det vill säga inkomst före skatt) ska amortera en procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler.

Exempel: Ett hushåll som tillsammans tjänar 55 000 kronor i månaden (660 000/år) måste göra den extra amorteringen efter att lånebeloppet överstiger 2 970 000 kronor.


LÄS MER: Mäklarnas panik – bostadsrätter reas ut

Beslutet är taget – vad händer nu?

Regeringen godkännande av Finansinspektionens förslag om de nya amorteringskraven betyder att  Finansinspektionen att underrättar bolåneinstituten och bankerna vad som nu kommer att gälla från och med  i vår.


LÄS MER: ”Skriverierna påverkar slutpriserna”

När träder de nya amorteringskraven i kraft?

1 mars  - alltså om bara några dagar - är datumet som satts för de nya amorteringskraven.

Det innebär att lån som tas efter 1 mars ska behandlas inom ramen för de nya kraven. Lån som tas före kommer inte innefattas av kraven.

Tanken var först införa kraven vid årsskiftet, men detta datum fick skjutas fram två månader.

Enligt Finansinspektionen berodde detta på att flera remissinstanser anfört att bolåneföretagen behöver tid för att utbilda sin personal, bygga upp systemstöd och ta fram nödvändig dokumentation. 


Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.
Foto: Nordea

Nordeas privatekonom: "Sluta peta i bostadsfrågan"

Ingela Gabrielsson är privatekonom på Nordea och är i grunden positiv till att bostadsägare amorterar på sina lån. Det blir en slags bromskloss om räntan höjs. Men hon tycker att politikerna borde peta mindre i reglerna eftersom bostadsägarna får svårare att planera sin ekonomi när förutsättningarna ständigt ändras.

– Man kommer ner snabbt ner i belåning och det är bra. Jag efterfrågar mer långsiktiga regler. Jag är i grunden positiv till att man amorterar. Jag tror tyvärr inte man kommer sluta peta, det handlar väldigt mycket om vilken regering vi har och vilken syn den har på bostadsfrågan, så det är lika bra att hänga med i svängarna!


Hon upplever att många har dålig koll på hur reglerna fungerar och vilka som omfattas av dem. Finansinspektionen har räknat med att 15 procent av de nya låntagarna berörs. Men många rusar nu för att hinna köpa och sälja innan reglerna träder i kraft. 

– Det är bra att försöka få en bild av hur man påverkas. Det är framför allt i storstäderna som man berörs eftersom priserna är högre. Unga förstagångsköpare kommer få det lite tuffare än tidigare och få leta efter andra objekt så man inte lånar för mycket, säger Ingela Gabrielsson och fortsätter:

– Det viktiga är att man utgår från sin ekonomi och hittar den bostad som man kan bo i på långsikt och inte försöka göra smarta klipp.


LÄS MER: Göran Persson vill ta bort ränteavdraget – nu

Vad innebär det tidigare amorteringskraven?

Exempel: Om man lånat två miljoner kronor till en bostad som kostat tre miljoner ska man amortera 20 000 kronor per år (1 667 kronor i månaden) till dess att lånesumman kommer ner på 1,5 miljoner, det vill säga 50 procent av köpesumman. I det här fallet skulle det innebära 25 år av amorteringar.

Bolån som är tagna efter 1 juni 2016 och överstiger 50 procent av bostadens värde omfattas av amorteringskravet.

Det innebär att:

• Bolån mellan 50–70 procent av bostadens värde årligen ska amorteras med ett belopp motsvarande en procent av det totala lånebeloppet till dess att beloppet kommer ner till 50 procent.


Det är oklart vad som händer med lägenhets och huspriserna efter 1 mars 2018.
Foto: / TT NYHETSBYRÅN

• Om belåningen är över 70 procent av bostadens värde ska den årliga amorteringen vara två procent av det totala lånebeloppet till dess att beloppet kommer ner till 70 procent, då amorteringsgraden sjunker med en procentenhet.

Exempel: Om man lånar 85 procent av köpesumman för en bostad som kostar tre miljoner innebär det att man lånat 2 550 000 kronor och måste amortera 51 000 kronor (4 250 i månaden) varje år till dess att lånebeloppet når 70 procent av köpesumman, det vill säga 2 100 000 kronor. I det här fallet skulle det innebära runt åtta år och nio månader av tung amortering innan nivån sjunker med en procentenhet.


LÄS MER: Ingves hårda råd till unga som vill flytta

Vad innebär det när det nya amorteringskravet läggs på det gamla?

Från 1 mars kommer alla nya bolån där summan uppgår till mer än 4,5 gånger hushållets inkomst att få amortera en extra procentenhet.

Hur mycket man måste amortera bestäms sedan av hur mycket man lånat av den totala köpesumman och faller inom tre olika kategorier.

1 procentskatagorin: Nya låntagare som lånar mindre än 50 procent av vad bostaden kostade men vars inkomst understiger skuldkvotstaket ska amortera en procent av lånesumman.

2 procentskategorin: Nya låntagare som lånar mellan 50–70 procent av vad bostaden kostade men vars inkomst understiger skuldkvotstaket ska amortera två procent av lånesumman.

3 procentskategorin: Nya låntagare som lånar mer än 70 procent av vad bostaden kostade men vars inkomst understiger skuldkvotstaket ska amortera tre procent av lånesumman.


LÄS MER: Rekordmånga mäklare används av sina kunder

Vem påverkas hårdast av de nya kraven?

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, förklarar att reglerna gäller dagen kontraktet skrivs.

– Om du köper någonting och skriver kontraktet innan 1 mars händer inget. Men alla nya bostadslån där kontraktet skrivs efter 1 mars påverkas av de nya reglerna. Det innebär att de som kommit långt in i sin bostadsjakt passar på att skriva kontrakt innan dess och vi ser en viss ökning av aktiviteten på marknaden.

Claudia Wörman beskriver främst två grupper som kan komma att amortera tre procent av sina lån:

Förstagångsköpare som är nya på bostadsmarknaden.

Unga par som inte ägt sin bostad så länge och som måste flytta till villa eller större lägenhet när familjen växer. I den här gruppen är föräldraledighet och kortare arbetstid vanligt, vilket kan innebära att inkomsterna inte räcker för att hamna på rätt sida lånetaket.

I en grafik på Finansinspektionens hemsida kan man se hur amorteringskraven slår.

Varje gul prick motsvarar ett bolån under 2017. 

Fältet längst upp till höger (inringat av oss) visar att treprocentsgruppen knappast är den största:

Grafik: FINANSINSPEKTIONEN

Många banker har redan skuldkvotstak – varför?

Det är för att försäkra sig om kunderna har råd med sina lån.

SEB, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia har satt gränsen till fem procent.

Statliga SBAB och Danske bank har satt gränsen till 5,5 procent medan Nordea och Handelsbanken inte säger sig ha något tak för skuldkvoten.

LÄS MER: Lyxbyggare vintsvarnar – stoppar nya projekt

Varför skärps skuldkvotstaket ytterligare om bankerna nu själva verkar reglera nivåerna?

Finansinspektionen menar att hushållens stora skulder samt ökande bostadspriser innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. Därför vill man skärpa amorteringskraven för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. 

FI konstaterar att det unika läget just nu med låga räntor och hög tillväxt samtidigt som bostadspriserna fortsätter att stiga från redan höga nivåer innebär förhöjd risk för ekonomin.


LÄS MER: Panik före inflyttning i omtalade husprojektet

Vilka är argumenten mot skärpta amorteringskrav?

Man kan hävda att bostadsmarknaden ännu inte sett de fulla effekterna av den första skärpningen, och att FI därför borde ha is magen.

Samtidigt har marknaden bromsat in på flera håll, inte bara i Stockholm, vilket tyder på att FI:s varningar om en skenande bostadsmarknad inte längre är lika relevant.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, lyfter fram en mer känslomässig aspekt av ytterligare skärpta krav.


Claudia Wörmann, SBAB: ”Inte schyst att hela tiden ändra spelreglerna.”
Foto: FREDRIK HJERLING / FOTO FREDRIK HJERLING

– Jag skulle vilja att man väntade lite med de skärpta kraven. Man ska vara medveten att man handskas med människors känslor kring livets största ekonomiska beslut. Därför är det därför inte riktigt schyst att hela tiden ändra spelreglerna. Det skapar en oro hos många att återigen behöva anpassa sig till en ny verklighet, säger Wörmann, som ändå betonar vikten av att amortera.

– Alla är eniga om att det är bra att amortera och få ner människors skulder. Men samtidigt är man tvingad att bo. Man kan göra avkall på bil och utlandsresa, men bo måste alla göra och i storstadsregionerna finns inga alternativ till att köpa sin bostad, säger Wörmann.

Ett annat argument mot är de nya kraven innebär en inlåsning på bostadsmarknaden: man sitter kvar med sina gamla lån i stället för att flytta.

LÄS MER: FI vägrar backa om nya amorteringskraven

Kunde regeringen ha stoppat amorteringskravet?

Möjligheten fanns, men detta är mycket ovanligt eftersom man då hade underkänt allt Finansinspektionen kommit fram till.

Samtidigt säger bostadsminister Peter Eriksson (MP):

– Teoretiskt måsta man kunna det. Annars är det ingen mening att regeringen har den här beslutsmöjligheten.

LÄS MER: Ränteavdraget kan ändras – så mycket dyrare blir det

Vad händer nu med bostadsmarknaden? 

Initialt blir det troligen en köp- och säljfest.

Det är sannolikt att många vill teckna nya bolån före 1 mars 2018 för att slippa en treprocentsamortering.

Liknande scenarier såg vid första amorteringsbeslutet och vid själva införandet i fjol somras.

Efter 1 mars 2018 kommer marknaden att svalna av och möjligen hamna på nivåer som är lägre än de vi ser i dag.