Chocksiffror: Så slår en ny fastighetsskatt

Fastighetsskatten försvann 2008.
Även bostadsrätter ingår i Konjunkturrådets förslag.

SNS Konjunkturråd föreslår att fastighetsskatten återinförs för både villor och bostadsrätter.

– Konsekvenserna skulle bli förödande, säger Sofia Linder på Skattebetalarnas Förening som räknat på effekterna.

En vanlig villa i Täby skulle få en årlig fastighetsskatt på 54 100 kronor, visar uträkningarna.

När fastighetsskatten skrotades 2008 andades landets 2,4 miljoner småhusägare ut.

Skatten var allmänt känd som den mest avskydda och gick ut på att villaägarna betalade en procent fastighetsskatt på taxeringsvärdet av huset – som i sin tur låg på 75 procent av marknadsvärdet. Fastighetsskatten var oförutsägbar och kunde öka dramatiskt från ett år till ett annat som en följd av att grannarna sålt sina hus dyrt.

Nu, tio år efter avskaffandet, föreslår ansedda SNS Konjunkturråd att fastighetsskatten ska återinföras på samma premisser – och den här gången även inkludera bostadsrätter.

– Det kommer tyvärr förslag titt som tätt på att återinföra fastighetsskatten, både från ekonomer och politiker. Att förslaget kommer från en så aktad institution är oroväckande och risken är att frågan aktualiseras i samband med en skattereform, som allt fler vill se, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.


LÄS OCKSÅ: 2,4 miljoner svenska småhus upptaxeras 

Slår hårt mot stora grupper

Förslaget riktas direkt till politikerna och har stöd från flera ekonomer samt politiker på vänsterkanten.

– Många tror att bara för att man har en villa med högt taxeringsvärde så har man per automatik en hög inkomst, men så är ju inte alls fallet. Många villaägare har låga eller medelhöga inkomster eller brottas med betydande lån. Det kan också handla om att man bott länge i sin villa som stigit i värde samtidigt som man hunnit bli pensionär, säger Sofia Linder.

– Förslaget får stora privatekonomiska konsekvenser för de här grupperna.

Det totala riksgenomsnittet, med en 26 procentig höjning av taxeringsvärdet, innebär 18 500 kronor mer i månaden. I storstadsregionerna blir det betydligt dyrare än så.
Foto: TT

Särskilt hårt skulle skatten slå mot boende i storstadsområden där bostadspriserna är som högst, visar uträkningar som Skattebetalarna gjort.

Exempel:

• En familj i Stockholm som bor i en bostadsrätt med ett marknadsvärde på 10 miljoner plötsligt få betala 75 000 kronor om året i fastighetsskatt.

• En genomsnittsvilla i Täby med ett marknadsvärde på 7,2 miljoner skulle få en årlig skatt på 54 100 kronor.

– En återinförd fastighetsskatt ger en betydande skattehöjning för hushållen i förhållande till dagens kommunala fastighetsavgift och innebär chockhöjd skatt för en stor del av landets bostadsägare, säger Sofia Linder.


LÄS OCKSÅ: Ny flyttskatt drabbar svenskar utomlands 

”Dramatiska höjningar av taxeringsvärden”

Fastighetsskatten skulle öka kraftigt jämfört med dess nivåer 2007, vilket har sin förklaring i att priserna på bostadsmarknaden skjutit i höjden senaste decenniet. I år träder också den senaste småhustaxeringen i kraft som sker vart tredje år.

Enligt Skatteverkets preliminära beräkningar innebär det en genomsnittlig höjning i landet med 26 procent, med stora lokala variationer.

 – Det handlar om dramatiska höjningar av taxeringsvärdet i många kommuner, och allra mest i Stockholms län där de beräknas öka med 38 procent i snitt, säger Sofia Linder.

SOFIA LINDER: ”Skatten skulle få fruktansvärda konsekvenser mot stora grupper.”

Eftersom dagens kommunala fastighetsavgift är förutsägbar med ett takbelopp, på 7 800 kronor för en villa och 1 300 kronor för en bostadsrätt, kommer årets upptaxering av småhus kunna passera tämligen obemärkt förbi. Med en fastighetsskatt hade det handlat om kraftiga skattehöjningar för många hushåll.

Utifrån de preliminära taxeringshöjningarna har Skattebetalarna räknat fram de nya genomsnittliga taxeringsvärdena i Stockholms läns 26 kommuner för att visa hur hög fastighetsskatten skulle bli om Konjunkturrådets förslag skulle få genomslag.


LÄS OCKSÅ: Upproret mot regeringens nya skatteförslag 

Den stora revolutionen: Bostadsrätterna

Fler exempel:

• Drygt åtta av tio av länets villaägare skulle få en skattehöjning med minst 10 000 kronor jämfört med i dag, dvs en fastighetsskatt på minst 17 800 kronor.

• För en bostadsrättsägare blir det höjd skatt med minst 10 000 kronor redan vid ett vid ett marknadsvärde på 1,5 miljoner kronor, dvs en fastighetsskatt på 11 300 kronor.

• En villa med landets genomsnittliga taxeringsvärde, motsvarar ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle få en årlig fastighetsskatt på 18 500 kronor. 

NEJ TILL SKATTEN: Elisabeth Svantesson (M) och Magdalena Andersson (S).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Den stora revolutionen i Konjunkturrådets förslag är att bostadsrätter klumpas ihop med småhusen.

För bostadsrätter innebär de 7 500 kronor mer per år för varje miljon i taxeringsvärde. Ett marknadsvärde på 10 miljoner innebär alltså 75 000 kronor i fastighetsskatt.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson liksom finansminister Magdalena Andersson (S) avfärdar alla tankar på att ersätta den låga fastighetsavgiften med fastighetsskatt.


5 exempel: Så mycket dyrare blir boendet med fastighetsskatt

• Danderyd

Storlek på upptaxering: 35 procent.

Taxeringsvärde: 9 390 000 kronor.

Att betala mer varje år: 93 900 kronor

• Solna

Storlek på upptaxering: 39 procent.

Taxeringsvärde: 7 034 000 kronor.

Att betala mer varje år: 70 300 kronor

• Stockholm

Storlek på upptaxering: 47 procent.

Taxeringsvärde: 5 615 000 kronor.

Att betala mer varje år: 56 200 kronor.

• Täby

Storlek på upptaxering: 44 procent.

Taxeringsvärde: 5 406 000 kronor.

Att betala mer varje år: 54 100 kronor. 

• Södertälje

Storlek på upptaxering: 32 procent.

Taxeringsvärde: 2 438 000 kronor.

Att betala mer varje år: 24 400 kronor.

Fotnot: En återinförd fastighetsskatt kan jämföras med taket för den kommunala fastighetsavgiften som i år uppgår till 7 800 kronor.

Källa: SKATTEBETALARNA