Beslut om heta frågan som delar blocken

Efter många turer ska riksdagen under onsdagen ta beslut om att riva upp regeringens sänkning av den statliga skatten.
Foto: Vilhelm Stokstad

Sänkt skatt för vissa - det är den heta frågan som delar blocken.

Under onsdagen rasar debatten vidare innan ett beslut ska fattas.

Och kritiken haglar från båda hållen.

– Det är en dyster dag för alla oss som tycker att politikens regler ska avgöras i bred politisk enighet, hävdar riksdagsledamoten Andreas Norlén (M), i dagens debatt, enligt TT.

Efter många turer ska riksdagen under onsdagen ta beslut om att riva upp regeringens sänkning av den statliga skatten nästa år för dem som tjänar mer än 36 000 kronor i månaden.

Enligt förslaget ska gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut höjas från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor.

"Hur är det möjligt?"

Om oppositionen som väntat vinner omröstningen innebär det ett par hundralappar mindre i plånboken, skriver TT.

Debatten grundar sig i riksdagens tidigare beslut i höstas om budgetens inriktning och ramar. När de rödgrönas förslag om att i efterhand riva upp sänkningen av den statliga skatten togs upp i förra veckan, stoppades omröstningen av talmannen Per Westerberg med hänvisning till att det skulle strida mot riksdagsordningen.

På tisdagen beslutade dock konstitutionsutskottet, KU, där de rödgröna och Sverigedemokraterna har majoritet, att talmannen inte kan vägra att ta upp förslaget till votering.

Och i en sista debatt under onsdagsmorgonen var det hårda toner.

– S, det parti som för inte så länge sedan sågs som statsbärande. Hur är det möjligt?, säger Andreas Norlén.

"Hoppas flera avstår"

Enligt TT fortsätter han genom att kalla dagens Socialdemokraterna för kortsiktiga, populistiska och impulsstyrda, med en längtan efter makt så stark att den står över allt annat, men som glömt hur makt utövas med ansvar.

Karin Granbom-Ellison (FP) fortsatte genom att ifrågasätta Socialdemokraternas förhållande till Sverigedemokraterna, som stöder de rödgröna i motståndet mot skattesänkningen.

Och Tuve Skånberg (KD), vädjar till oppositionen och hoppas att "flera riksdagsledamöter på andra sidan" kan tänka sig att avstå voteringen.

"Händer nästan aldrig"

Helene Petersson (S) slog tillbaka och förklarade varför KU-majoriteten anser att talmannen Per Westerberg (M) gjorde fel när han vägrade ta upp oppositionens förslag mot skattesänkningen förra torsdagen.

– Det egentliga skälet till att vi står här i dag och debatterar talmannens vägran beror inte på att vi i oppositionen vill göra avsteg från den rambeslutsmodell som riksdagen arbetat med sedan 1990-talet utan att regeringen har lagt ett förslag som inte har majoritet i riksdagen, sade Petersson och hävdade att ingen skada är skedd vad gäller hur beslut om budgeten fattas och tilltron till dem.

Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) ställer sig bakom kritiken mot talmannens agerande.

– Att talmannen vägrar ställa proposition på förslag från en majoritet i ett utskott händer nästan aldrig. Sist hände det 1989. Man kan säga att praxis är att talmannen låter majoriteten få genomslag i riksdagen, sade Eriksson.

Efter 16.00 kommer ett beslut att tas hos Finansutskottet kring om riksdagen kommer att riva upp regeringens sänkning av den statliga skatten eller inte.