Bank stoppas från att kalla lånen ”räntefria”

Banken marknadsför sig som den räntefria banken.

Nu stoppar patent- och marknadsdomstolen banken JAK från att använda begreppet.

JAK Medlemsbank har marknadsfört sig som den räntefria banken och att lånen löper utan ränta.

Ett domstolsbeslut förbjuder banken från att använde de här argumenten för att sälja in sina tjänster.

Domstolen förbjuder banken att använda begreppet räntefri och liknande uttryck i all sin marknadsföring när lånen inte är räntefria, skriver Konsumentverket.

I domen menas bland annat att JAK använder sig av vilseledande begrepp när man talar om kostnader för att låna hos JAK.

Lånekostnad är att jämföra med räntekostnad, slår man fast.

Därmed har konsumenterna vilseletts.


LÄS MER: Banken stäms – anklagas för att ha lurat sina kunder 


Om JAK inte skulle följa domstolens beslut hotar ett vite på sammanlagt två miljoner kronor.

– Det är viktigt att konsumenterna kan jämföra räntekostnaden för ett lån mellan olika banker. Därför är det missvisande om en bank väljer att kalla räntan för något annat, säger Carolina Andersson, processråd vid KO.

I sin motivering att kalla sig räntefria har JAK använt argument om religionsfrihet eftersom många av bankens kunder av religiösa orsaker inte vill betala ränta.

Detta har konsumentombudsmannen slagit ner på tidigare och nu går alltså domstolen på KO:s linje och beslutar att en bank inte kan hänvisa till religionsfrihet.