Telias rapport: Inte ett ord om affären med Bonnier

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Telia redovisar ett justerat ebitda-resultat på 8 268 miljoner kronor tredje kvartalet – strax över prognos.

– En helt okej rapport från Telia, sammanfattar Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

En eventuell stor Bonnier-affär nämns dock inte i rapporten.

Teleopratörens tredje kvartal i korthet:

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 21 180 miljoner kronor, strax under prognos.

Ebitda-marginalen uppgick till 39 procent, jämfört med prognos på 37,7 procent.

Bolaget ökade marginalen på samtliga nordiska marknader. Särskilt i Norge och Danmark märks tydliga förbättringar.

Det justerade rörelseresultatet landade 2,8 procent lägre än i fjol.

– Viktigt besked att kostnadsbesparingarna som utlovat ger resultat under andra halvåret. Det är precis det alla väntat på. I omstruktureringen från att vara ett bolag med stor eurasiatiskt verksamhet till att bli ett renodlat baltiskt-nordiskt telekombolag är den svenska verksamheten viktig, och kostnaderna har varit för höga. Nu verkar besparingarna gå enligt plan, med kostnader som minskar med fyra procent, säger Frida Bratt.

På negativa sidan kan nämnas att man ställer in återköpsprogrammet.

– Att återköpa aktier kan ses som ett komplement till utdelning till aktieägarna. Nu anser man sig inte ha råd att göra detta, vilket nog kommer tolkas negativt, säger Frida Bratt.

”Tyvärr fick vi inte veta mer”

Inga moln kring en eventuell storaffär med Bonnier om TV4 och Cmore skingrades i rapporten.

– Tyvärr fick vi inte veta något mer. Telia skulle tjäna på att försöka förklara ytterligare för marknaden vilka synergier i form av merförsäljning som man tänker ska komma i och med TV4-köpet, säger Frida Bratt, och lägger till.

– Det är viktigt att man hittar en vd, som ska slutföra affären, också ser positivt på den. Tyvärr fick vi inte heller veta något om en eventuell ny vd.

Telia väntas få grönt ljus för TV4-affär:

Di:s Johan Wendel och Jonas Olavi, Alfred Berg, om Telias köp av Bonnier Broadcasting.