Smällen för Oscar Engelbert – krävde 169 miljoner

Tingsrätten sågar stämningsansökan från Oscar Properties och dess vd Oscar Engelbert.
Foto: JOE SCHILDHORN / REX/IBL
Bostadsprojektet Gasklockan på Norr Djurgården var tänkt som ett prestigebygge för Oscar Properties.

Oscar Properties har drabbats av en ny smäll.

Tingsrätten avvisar stämningen mot Stockholms stad där lyxbyggaren kräver 169 miljoner för det havererade bostadsprojektet Gasklockan.

– Det är inte så dramatiskt. Vi kommer att gå in med en ny ansökan, säger advokat P-G Jönsson, som företräder bolaget, och vill tona ned betydelsen av beslutet.

Det är tidningen Fastighetsvärlden som i dag på morgonen avslöjar att det ekonomiskt hårt ansatta bolaget med dess vd Oscar Engelbert får kalla handen av tingsrätten när man försöker stämma Stockholm stad. Stämningen avvisas vilket framgår av ett protokoll från domstolen.

Expressen har läst beslutet där stämningen sågas med orden ”ansökan är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång”. Beslutet är fattat av rådman Jakob Hedenmo.

– Det här var ett beslut som jag inte kände till, säger kommunens jurist, stadsadvokat Gustaf Swedlund till Expressen.

Tingsrätten anser bland annat att eftersom det är två olika dotterföretag till Oscar Properties som är bakom stämningen borde företaget precisera var för sig exakt hur mycket de kräver av staden.

Bakgrunden är bråket kring det havererade bostadsprojektet Gasklockan i Hjorthagen på norra Djurgården. Oscar Properties projekterade en drygt 90 meter hög skyskrapa med över 300 lägenheter. Avtalet mellan företaget och Stockholms stad träffades i juni 2014. Namnet Gasklockan på projektet kommer efter de gamla gasklockorna som funnits på platsen tidigare.

Så här hade Oscar Properties tänkt att bostadsprojektet Gasklockan skulle se ut.

I höstas hävde Stockholm stad avtalet med det ekonomiskt hårt ansatta företaget.

– Vi häver avtalet eftersom byggbolaget inte erlagt köpeskilling som skulle vara oss tillhanda den 31 oktober, sa projektchefen Staffan Lorentz, som är exploateringskontorets ansvarige för Norra Djurgårdsstaden.

Oscar Properties å sin sida sa att man inte kunde betala eftersom man ansåg att Stockholm stad inte hade uppfyllt kraven på marksanering av allt gift i jorden. Företaget fick helt enkelt inte låna de pengar på grund av osäkerheten kring slutnotan för marksaneringen.

Krävde 169 miljoner

Efter sammanbrottet gick Oscar Propertiets och dess vd Oscar Engelbert till Stockholms tingsrätt med en stämningsansökan där man krävde staden och ytterst dess innevånare på 169 miljoner för kostnader som bolaget dragit på sig och uteblivna vinster.

– Nu blir det en sak för rättssamhället och risken är stor att skattebetalarna får stå för notan på grund av Stockholm stads agerande, sa vd:n Oscar Engelbert i det pressmeddelande som skickades ut när den 16 sidor tjocka stämningen med 18 bilagor blev offentlig.

Oscar Engelbert var hård i tonen.

– Vi yrkar att tingsrätten ska fastställa att den vinst vi går miste om, genom att någon annan nu ska genomföra projektet och få den vinst vi annars hade fått, är något staden också ska betala, sa Oscar Engelbert.

Oscar Engelbert vid platsen där gasplockeprojektet ska förverkligas - utan Oscar Properties som byggherre.
Foto: FREDRIK FUNCK / DN

Men nu får Oscar Engelbert tillbaka stämningsansökan med vändande post.

Advokat P-G Jönsson, som företräder Oscar Properties, tonar ned betydelsen av tingsrättens beslut.

– Tingsrätten anser att de två bolagen vardera begär ersättning. Vi kommer att begära att de ska ha hälften var, säger han.

Bolaget och dess advokat måste nu sätta sig ner och börja om från början.

- Vi kommer att gå in med en ny stämningsansökan. Men vi måste vänta tre veckor så att det här avvisningsbeslutet vinner laga kraft, säger advokat P-G Jönsson som företräder Oscar Properties i stämningen av Stockholms stad.'

Så ni går in med en ny ansökan?

– Ja, vi justerar och skriver att de två bolagen begär hälften var.

Tonläget mellan de två sidorna har varit rejält uppskruvat vilket inte minst framgår av mejlväxlingen mellan bolagets företrädare och stadens representanter.

”ingen anledning till att vi ska talas vid”

Två mejl innan Oscar Properties gick in med sin stämning. Skriftväxlingen är mellan Stockholms stadsjurist Gustaf Swedlund och Oscar Properties advokat P-G Jönsson. Tonen är allt annat än hjärtlig.


Den infekterade mejlväxlingen mellan Stockholms stad och Oscar Properties advokat angående bostadsprojektet Gasklockan och bolagets stämning.
Advokat P-G Jönssons mejl till staden i mejlkriget mellan Stockholm stad och Oscar Properties.

Trots det hårda tonläget och den frostiga kommunikationen mellan Oscar Properties och Stockholm stad efter haveriet med Gasklockeprojektet hoppas advokat P-G Jönsson på en lösning utanför tingsrätten.

Oscars spökhus

Företaget och dess vd Oscar Engelbert- som också grundade bolaget - är under under stark press sedan marknaden för den här typen av lyxiga byggprojekt mer eller mindre kollapsat. Oscar Engelbert har personligen jagats av Kronofogden för skatteskulder på 20 miljoner och bolaget säljer inga lägenheter utan tvingas sälja bort kommande projekt för att kunna hålla sig ekonomiskt flytande.

Oscar Properties prestigeprojekt på Lilla Essingen har förvandlats till ett raserat spökhus.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Nu vill Oscar Properties göra äldreboenden av spökhuset på Lilla Essingen.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Bolagets senaste huvudvärk är de tilltänkta lyxbostäderna på Lilla Essingen i Stockholm, Primus–projektet alldeles intill Essingeleden. Oscar Properties har inte råd att betala rivningen av fastigheten för att bygga nytt utan vill skjuta på detta i ett år. Expressen har tidigare skrivit om projektet där huset förvandlats till ett spökhus.  Klottrare har slagit till och hela det tilltänkta prestigeprojektet har förvandlats till ett monument för den här typen av lyxbyggen.

Företaget vill i stället för lyxbostäder anklägga äldreboenden på området med hjälp av en extern finansiär.