Byggvarukedja gör stor förlust i fjärde kvartalet

Byggmax gör en rejäl förlust, främst på grund av Skånska byggvaror.
Foto: Jana Eriksson/Byggmax

Byggvarukedjan Byggmax redovisar en brakförlust för fjärde kvartalet 2017.

Det största sorgebarnet:

Skånska byggvaror, som bolaget köpte 2015.

Där minskade försäljningen kraftigt senaste kvartalet.

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -58 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017, jämfört med +56,8 motsvarande period i fjol.

Resultatet tyngdes av en nedgångskostnad om totalt -41 miljoner kronor där den största delen var hänförlig till omstrukturering av dotterbolaget Skånska byggvaror, en kostnad bolaget har flaggat för tidigare.

Bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (29,8). Rörelseresultatet blev -59,0 miljoner kronor mot +55,2 i fjol.


LÄS MER: Byggmax tvärvänder – går nu med vinst 


Byggmax om resultatet

"Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av tidigt höstväder och en svagare NOK", skriver bolaget.

Nettoomsättningen blev till 950 miljoner kronor (975), motsvarande en minskning med 1,9 procent i jämförbara butiker. Noterbart är att försäljningen för Skånska Byggvaror, som Byggmax förvärvade 2015, minskade med 19 procent i kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie.


NYHETSBYRÅN DIREKT