Åklagare ska granska Tobés bruk av SJ-kort

”Jag har gjort fel och vill nu korrigera detta skyndsamt", skrev Tomas Tobé till riksdagen sedan han avslöjats.
Foto: Sara Strandlund

Särskilda åklagarkammaren ska granska den moderate partisekreteraren Tomas Tobé.

Orsaken är hans nyttjande av SJ:s årskort i strid med riksdagens interna regler.

– Det kommer att upprättas en anmälan, säger överåklagare Anders Jakobsson.

Tomas Tobé, som i botten är riksdagsman från Gävle och moderatledaren Anna Kinberg Batras närmaste medarbetare, har i strid med riskdagens interna regelverk använt sitt tjänstekortkort på SJ för privata tågresor. Han har också i strid med regelverket tagit ut priopoäng/bonuspoäng och handlat bland annat vin, mat och tågbiljetter för poäng - poäng som tillhörde riksdagen.

Expressens avslöjande i går har väckt särskilda åklagarkammarens intresse.


LÄS OCKSÅ: M-toppen köpte vin med riksdagens kort


Särskilda åklagarkammaren är en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten och lyder direkt under riksåklagaren.

Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare inom statsförvaltningen.

Anmälan ska upprättas

Och det är här partisekreteraren Tomas Tobés nyttjande av SJ:s årskort som har fått av riksdagen, nu landar.

– I och med att det stått i tidningarna, så kommer vi att titta på det, säger överåklagare Anders Jakobsson.

Anders Jakobsson, överåklagare.
Foto: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Den formella inledningen av ärendet var i dag på förmiddagen fortfarande oklar.

- Ett alternativ är att det kommer in en anmälan, säger Anders Jakobsson.

Det andra alternativet är att myndigheten på eget initiativ inleder granskningen.

Ni kommer alltså att titta på det?

– Det kommer att upprättas en anmälan. Sedan får vi ta in underlag och därefter får vi se vad det underlaget ger.

Riksdagens handlingar till åklagare

I klartext betyder det att riksdagen måste lämna ut allt av intresse till åklagaren.

Efter det tar den utsedde åklagaren beslut om han eller hon ska lägga ner utredningen.

– Det andra alternativet är att underlaget indikerar något och vi begär in ytterligare underlag.  Sedan kan man gå vidare med förundersökning, säger överåklagare Anders Jakobsson.

Vad åklagaren nu måste titta på är bland annat följande:

• Hur ser det formella regelverket ut?

• Har Tomas Tobé tagit del av reglerna?

• När han handlade vin och mat för poäng var det i så fall ett brott?  Har riksdagen ldit ekonomisk skada?

• Var det ett brott när han åkte privat på riksdagens årskortet från SJ?

''Närstående'' åkte för riksdagens poäng

• En annan frågeställning som åklagaren kommer att ställas inför är det faktum att Tomas Tobé lät en nära anhörig ta av de intjänade bonuspong/priopoäng som enligt regelverket tillhörde riksdagen.

– Det var en närstående person", skrev Tomas Tobés presskontakt Niklas Gillström i ett sms på tisdagskvällen om vem som åkte med på hans privata resor.


LÄS OCKSÅ: M-toppen bjöd nära anhörig på resa


Värdet för både resor, mat och vin för hans egen del och den anhörige låg på 4 064 kronor.

Efter att Expressen ställt frågor om Tomas Tobés användande av SJ-kortet gjorde Tobé en egen "revision" av resorna. På så sätt hittades flera resor och köp som betalats med SJ-poäng på ett sätt som klart bryter mot riksdagens föreskrifter. Det totala värdet uppgår till 10 865 kronor.

Det totala värdet av det felaktiga användandet uppgår till 10 865 kronor.
Foto: Henrik Isaksson/Ibl / /IBL

– Jag har gjort fel och vill nu korrigera detta skyndsamt", skrev Tomas Tobé till riksdagen sedan han avslöjats.

Under tisdagskvällen gick Moderatledaren Anna Kinberg Batra ut och kommenterade Tobés nyttjande av bonuspoäng för privat bruk.

– Det är olämpligt eftersom regler ska följas. Jag förutsätter att det här korrigeras.

Moderatledaren sa också att hon fortfarande har förtroende för Tobé:

– Ja. I och med att Tomas Tobé korrigerar detta och tar ansvar för att det inte händer igen.

Fakta: Riksdagens interna regelverk

I riksdagsförvaltningens nuvarande föreskrifter står det så här när det gäller bonuspoäng.

44 § En ledamot får inte använda bonuspoäng, fribiljetter eller liknande trohetsförmåner som har tjänats in i tjänsten från flygbolag, taxibolag, hotell eller liknande annat än vid

a) tjänsteresor, eller

b) resor vid en extraordinär händelse eller av någon annan orsak som inte har kunnat förutses.

En ledamot får dock använda trohetsförmånerna för uppgradering till högre klass vid sådana resor som anges i första stycket.