Trots bättre hälsa – kvinnor är mer sjukskrivna än män

Foto: OKÄND
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Kvinnor sjukskrivs oftare än män trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

– Sjukfrånvaro får ju konsekvenser för livsinkomst och pension. Det kan också få konsekvenser för hälsan, säger Pathric Hägglund, projektledare Riksrevisionen i Expressen TV:s Dina Pengar.

Kvinnor är betydligt mer sjukskrivna än män, nästan dubbelt så mycket. Klyftan mellan könen har växt sen 80-talet.

I en granskning från Riksrevisionen, som släpptes i dag, konstaterar myndigheten att när det gäller psykisk ohälsa sjukskrivs kvinnor 30 procent oftare än män.

– Vi ser att skillnaderna är som störst i gruppen 30-40 år som inte har bildat familj än. Bland relativa höginkomsttagare och mansdominerade branschen.

Skillnaden kan inte förklaras av att kvinnor har sämre hälsa, eller av att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken och branscher.

Tvärtom tyder resultaten på att kvinnor har bättre hälsa än män när bedömningen av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning beaktats.

Granskningen ger inte svar på varför de här skillnaderna finns. Men det finns en del hypoteser.

– En möjlig förklaring är att kvinnor i genomsnitt är lite mer öppna för att vara sjukskrivna. En annan möjlig förklaring är normer bland läkarna som kanske är mer benägna att sjukskriva kvinnor. En tredje möjlig förklaring är att hälso- och sjukvården är sämre att fånga upp psykisk ohälsa bland män, säger Pathric Hägglund.

Vad blir det för konsekvenser?

– Sjukfrånvaro får ju konsekvenser för livsinkomst och pension. Det kan också få konsekvenser för hälsan. Det är inte så väl forskat om det skulle ge en positiv eller negativ effekt.

Nu föreslår Riksrevisionen att Försäkringskassan får i uppdrag att förbättra uppföljningen av sjukskrivningar.

– Det första man kan göra är att följa upp läkarnas intygsskrivande på ett bättre sätt så man har bättre förutsättningar att upptäcka eventuella missförhållande. Man kan på olika sätt också försöka förbättra kvaliteten i läkarintygen som skrivs genom att ofta involvera försäkringsmedicinsk expertis, säger Pathric Hägglund

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!