Whatsapp och Skype kan få hårdare regler

Whatsupp, Skype och andra liknande tjänster använts av hundratals miljoner människor varje dag.
Enligt dokumenten väntas EU-kommissionen lägga fram ett initialt förslag i september om att reglera de båda typerna av kommunikation lika.
Foto: Dan Kitwood / GETTY IMAGES GETTY IMAGES EUROPE

EU-kommissionen ska försöka lägga meddelandetjänster som till exempel Facebook Messenger, Whatsapp och Skype under samma reglering som traditionell telekom.

Det uppger Financial Times efter att ha tagit del av kommissionens interna dokument.

Tjänster som Whatsapp faller med nuvarande regler mellan stolarna, eftersom de inte klassas som telekomtjänster och samtidigt undkommer de lagar som styr marknaden för sms och röstsamtal inom EU. Detta har förargat de stora europeiska teleoperatörerna som konkurrerar med meddelandetjänsterna.

Utredningen kommer bland annat beröra hur Whatsapp hanterar säkerhetsbolagens begäran om information och är en del i en större reform i EU:s telekom-policy.

Krypteringen i Whatsapp gör att man inte kommer åt användarnas meddelanden, vilket gör att man inte lämna över information till myndigheter, även om de själva skulle vilja.

Flera upprörda teleoperatörer

Operatörer som exempelvis spanska Télefonica och franska Orange har länge klagat över att de internetbaserade tjänsterna har blivit fördelaktigt behandlade i och med rådande regelverk.

Enligt dokumenten väntas kommissionen lägga fram ett initialt förslag i september om att reglera de båda typerna av kommunikation lika, för att skapa en mer stringent lagstiftning med rättvis konkurrens på den europeiska marknaden.

Förslaget väntas sätta i gång månader av diskussioner mellan medlemsstaterna och en stor lobbying från representanter hos båda läger.