Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen satsar 200 extra miljoner på elfordon

Miakel Damberg vid ett tidigare besök på Volvo. Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN
Volvos första helt eldrivna bil ska baseras på konceptet som tillverkaren kallar 40.2. Foto: VOLVO

Regeringen släpper loss 200 extra miljoner kronor på forskning och utveckling av elfordon.

Satsningen ska säkra klimatmålet – samtidigt som man hoppas räkna in arbetstillfällen.

– Om svensk industri fortsätter att ligga i framkant blir det också fler jobb, säger Mikael Damberg (S), näringsminister.

Regeringen ger i dag uppdrag åt Energimyndigheten att under fem år ge utökat stöd åt forskning och innovation kring elfordon, kan Dina Pengar berätta.

Sammanlagt handlar det om 200 miljoner kronor som öronmärks för att snabba på utvecklingen av nya tekniker för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder, och samtidigt  leva upp till klimatmålen som satts upp i handlingsplanen ”Agenda 2030”.

De 200 miljonerna läggs ovanpå miljardsatsningen på den nationella testanläggningen i Lindholmen i Göteborg (Seel – Swedish electric transport laboratory), för vilken staten delat kostnaderna med Volvo Cars, Volvokoncernen, Cevt och Scania.

– Vi gör det för att säkra svenska jobb och fortsätta ligga i ramkant oavsett om det gäller lastbilar, bilar eller till och med färjor och flygplan, säger Mikael Damberg till Dina Pengar.

LÄS MER: Volvos jättevinst 

Mikael Damberg (S), näringsminister: ”Ju fler elfordon vi får på svenska vägar desto bättre klarar vi våra miljömål.” Foto: MARTINA HUBER

Damberg: Dyrt med elbilar

I bakgrunden finns också klimatmålen Sverige förbundit sig till.

– Vi har tuffa miljökrav och har väldigt stora krav på att skifta snabbt. Ju fler elfordon vi får på svenska vägar desto bättre klarar vi detta, säger Damberg.

Går omställningen för långsamt?

– Det är fortfarande dyrt med elbilar, så för många finns det den ekonomiska aspekten. Men vi ser nu att allt fler köper någon form av elektrifierade fordon, säger Damberg och nämner de nya skattereglerna som en påskyndande effekt.

Det var den 1 juli i år som det nya bonus-malus-beskattningen började gälla. Den innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid belönas med en bonus och att fordon med relativt höga utsläpp får i stället en högre fordonsskatt.

De nya reglerna gäller personbilar, husbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med tillverkningsår 2018 eller senare som registreras (tas i trafik) första gången den 1 juli 2018 eller senare.

– Skiftet kommer att ske i allt snabbare takt, säger Damberg, som gärna lyfter fram Volvos sätt att ställa om.

– Volvo är bland de första som tillverkar självkörande lastbilar och truckar till gruvnäringen och Volvo cars har bestämt att alla nytillverkade bilar 2019 ska innehålla nån form av elmotor. Det är den första stora bilmärket med sådana ambitioner.

LÄS MER: Volvos plan för fler elbilar 

”Skiftet kommer att ske i allt snabbare takt”, säger Damberg. Foto: ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

”Det är ett tufft mål”

Näringsministern har stora förhoppningar för planerade forskningsanläggningen.

– Om vi kan göra det bästa av ellabbet ligger den en hel värld som ska ställa om till fossilfria fordon och väntar, säger Damberg. 

Klimatmålen anger att växthusgasutsläppen för inrikes transporter (ej flyg) ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Är det ens möjligt?

– Det är ett tufft mål men industrin gör i dag mycket större satsningar än man trodde för bara några år sedan. Teknikskiftet går snabbare än vad många räknat med. Så visst är det möjligt.

Allianspartierna har tidigare strukit elektrolabbet i sina budgetar, men Moderaterna har sedan svängt och vill fortsätta satsningen.

– Det återstår att se om de borgerliga partierna är beredda att förbinda sig till de här forskiningspengarna, säger Mikael Damberg.

Fotnot: Regeringsbeslutet innebär att 200 miljoner kronor ska betalas ut under fem år där merparten av pengarna tillfaller Energimyndigheten under åren 2021–2023.

Annons: