Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lista: Här är de tio hetaste framtidsjobben

Robotdesigner. Foto: NAINA HELéN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vertikal odling. Foto: Trygghetsrådet
Foto: KYODO / AP KYODO

Få känner till yrkestitlarna klimatrevisor, kulturflätare, molnvakt eller oldfluencer.

Men det borde vi.

I en ny rapport har Trygghetsrådet listat tio jobb som kommer att bli glödheta inom en snar framtid.

Ingen vet exakt hur framtidens arbetsliv och yrken kommer att se ut, men i Trygghetsrådets nya rapport  ”Framtidens arbetsliv är här” lyfter man fram tio jobb som man menar kommer att vara gångbara på arbetsmarknaden om några år.

Yrkena på listan nedan kan vi se växa fram redan i dag, men om 10–15 år kommer kanske flera att vara lika välkända yrkestitlar som byggnadsarbetere, lärare eller personlig assistent är i dag.

– Hur ser framtidens arbetsliv ut? Det är en av vår tids mest diskuterade frågor, bland såväl medarbetare och chefer som forskare och samhällsexperter. Ledande organisationer och institutioner som Världsbanken och MIT har på senare tid genomfört studier och släppt tunga rapporter i ämnet, säger Lars Hedström, vd för Trygghetsrådet.

Som grund för ”Framtidens arbetsliv är här” ligger tidigare rapporter, artikler och studier i kombination med nya intervjuer med experter som redan nu jobbar inom framtidsyrken.

– Syftet med rapporten är att lyfta fram och undersöka relevanta, spännande och kanske även oväntade områden och utvecklingar, och reflektera kring de möjligheter som skapas både för individen och för samhället i stort, säger Lars Hedström.

 

 

Här är tio yrken du eller dina barn kan komma att jobba med om några år:

1. Distansare

Därför behövs yrket: ”Tack vare etableringen av AR och VR kan ännu fler yrken utföras på distans, till exempel tekniker och montörer. Detta innebär att fler kan styra över sin arbetssituation, samtidigt som personer och företag som befinner sig på svårtillgängliga platser eller har begränsad möjlighet att flytta på sig kan få professionell hjälp”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter:  Distansvägledning av installationer. Distansvägledning av mekaniska reparationer. Distansutbildning.

2. Gig-manager

Därför behövs yrket: ”Allt fler blir egenföretagare och frilansare, något som i många fall innebär en ökad frihet att styra över sitt arbete. Samtidigt finns det en rad utmaningar att vara sin egen, såsom svårigheter att få en jämn inkomst och ökad risk för utbrändhet. Därför behövs en gig-manager, som hjälper ”gigaren” att få en mer hållbar verksamhet och arbetstillvaro genom att hantera både praktiska och mentala delar av arbetslivet”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Säkerställa gigarens beläggning och inkomst genom att se till att hen har kontinuerliga uppdrag. Hjälpa gigaren att etablera strukturer för sin arbetsdag och sitt arbetssätt. Säkerställa balansen mellan privat- och arbetsliv. Utbilda och coacha inom affärsutveckling och kommunikation.

3. Robotpersonlighetsdesigner

Därför behövs yrket: I takt med att sociala robotar blir ett vanligare inslag på arbetsplatser krävs utvecklare som kan designa robotarnas personligheter beroende på kontext för att säkerställa att de kommer överens med kollegorna och representerar företagets värderingar”, skriver Trygghetsrådet.   

Exempel på arbetsuppgifter:  Studera sociala kontexter för att förstå socialt samspel, analysera det aktuella företagets kultur och varumärke för att kunna designa robotens personligheter och därmed se till att de passar in på arbetsplatsen, till exempel genom att anpassa efter medarbetarjargongen och bemöta kunder på ett sätt som speglar företagets varumärke.

4. Kulturflätare

Därför behövs yrket: ”Framtidens arbetsliv kommer att vara mer sammankopplat och nätverksorienterat. Samtidigt som det finns mycket att vinna på samarbete, innebär det även en del utmaningar, exempelvis olika målbilder, syn på vem som har kontroll över olika delar av samarbetet, sätt att arbeta, samt olika kulturer och jargonger. I dessa sammanhang behövs en person som kan hantera och underlätta”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Analysera företagets operationella och strukturella styrkor och brister för att se vad som bör tas med in i samarbetet och vad som bör lämnas bakom. Intervjua medarbetare på olika nivåer inom de olika företagen för att identifiera såväl gemensamma som särskiljande drag 

5. Klimatrevisor

Därför behövs yrket: ”I den hållbara framtiden krävs det inte bara att företag redovisar sina ekonomiska resultat utan även sitt avtryck på världen. Många företag saknar dock klimatekonomisk kompetens och behöver därför extern hjälp för att både analysera och redovisa sina hållbarhetssatsningar. De behöver även hjälp med att ta fram strategier för hur företagen kan gå från linjärt till cirkulärt”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Följa, analysera och rapportera företags klimatavtryck. Ta fram strategier för att minska klimatpåverkan.

6. Vertikalodlare

Därför behövs yrket: ”I takt med att jordens befolkning ökar och fler flyttar in till städerna behövs hållbara odlingsalternativ. Vertikalodlaren är framtidens bonde som arbetar väldigt lokalt, klimatsmart och tar hjälp av nya teknologier för att ta fram råvaror som är klimatsmarta och hälsosamma”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Skapa nya odlingssätt. Produktutveckling.

7. Etikutvecklare

Därför behövs yrket: Kraven på att företag tar ett samhällsansvar ökar från såväl medarbetare som konsumenter. Samtidigt har en del företag svårt att identifiera och definiera just sitt högre syfte. Andra företag har en ambition om att göra gott, men har svårt att gå från ambition till handling, medan de som genomför samhällsförbättrande åtgärder inte alltid vet hur man kommunicerar dem. Företag kan därför behöva hjälp med alltifrån att identifiera och  kommunicera till att bibehålla sitt högre syfte”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Hjälpa företag att definiera, kommunicera och efterleva ett högre syfte. Se till att företaget följer ett hållbart och etiskt ramverk och har sina kunders och användares intressen och behov i fokus. Säkerställa att underleverantörer sköter sina affärer på ett hållbart och etiskt sätt.

8. Molnvakt

Därför behövs yrket: ”I framtiden kommer de allra flesta företag att hantera stora mängder känslig data. Då behövs en tjänst som säkerställer att datan hanteras korrekt och behålls säker”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Säkerställa att data hanteras korrekt och behålls säker. Administrera moln och förhandla fram bästa möjliga molnlösning för företag ur ett såväl hållbart och säkert som kommersiellt avseende.

9. DNA-coach

Därför behövs yrket: Samtidigt som allt fler kan mäta sina hälsovärden kan det vara svårt att förstå datan, och/eller agera på den. Därför behövs en DNA-coach, som hjälper individen att tolka datan samt ta fram individanpassade tränings-och kostupplägg, både för att minska existerande hälsoproblem samt i förebyggande syfte”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Analysera kundens DNA för att ta fram livsstils- och kostråd som får just den personen att må bra, både psykiskt och fysiskt. Följa hur personen följer coachens rekommendationer genom att mäta och utvärdera hur kroppen reagerar på den nya livsstilen för att optimera rätt kost och rätt träning.

10. Oldfluencer

Därför behövs yrket: ”I Sverige blir vi allt äldre och vår tid som pensionärer förlängs. Bilden av en pensionär börjar förändras, och i dag innebär inte att gå i pension att dra sig tillbaka, utan kan i stället vara starten på en ny aktiv period i livet. Exempelvis är många äldre nu aktiva i sociala medier där de delar med sig av sina liv och inspirerar andra till en mer social och aktiv livsstil”, skriver Trygghetsrådet.

Exempel på arbetsuppgifter: Inspirera till en mer aktiv och social livsstil. Testa och utvärdera produkter och tjänster. Skapa sociala mötesplatser.

Annons: