Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sysselsättningen upp med 145 000 personer

Foto: BERTIL ERICSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med 145.000 personer under 2018–2019.

– Den fortsatt starka jobbtillväxten för både inrikes- och utrikesfödda är mycket glädjande. Utrikesfödda är nödvändiga för att företagen skall kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i en kommentar.

I den senaste prognosen, i december, räknade Arbetsförmedlingen med en arbetslöshet på 6,6 procent 2018 och 6,7 procent 2019.

I nya prognosen, som publicerades på onsdagen, väntas arbetslösheten uppgå till 6,4 procent 2018 och 6,5 procent 2019, efter att ha legat på 6,7 procent 2017.

Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16–64 år till skillnad från SCB som har 15–74 år.

Sysselsättningen väntas öka med 78.000 under 2018 och 67.000 under 2019. Det ger en sysselsättningsgrad på strax över 79 procent under 2019.

I decemberprognosen antogs sysselsättningen öka med 74.000 under 2018 och 56.000 under 2019.

 

LÄS MER: Arbetsförmedlingen sågas av Riksrevisionen 

Stark arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens konstaterar att det fortsatt är en mycket stark arbetsmarknad.

Det råder en tydlig optimism bland företagen, även om stämningsläget fallit något jämfört med i höstas. Arbetsgivarna planerar för fler anställda. Det är dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna. Samtidigt går högkonjunkturen in i en mognare fas och tillväxten av nya jobb dämpas successivt.

Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2018–2019 väntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns.

Förra året svarade utrikes födda för omkring 90 procent av jobbtillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt privata tjänster. Inom industrin stod utrikes födda för hela jobbökningen.

 

LÄS MER: Här finns störst chans till jobb 

Nyanlända påverkar

Att arbetslösheten förändras relativt lite beror på att arbetskraften fortsätter att fyllas på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, varav många nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019.

– Även om jobbtillväxten fortsätter att vara stark så finns det många arbetssökande som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och läget är särskilt bekymmersamt för personer med kort utbildning. För att inte fler skall bli långtidsarbetslösa är arbetsgivarstöd som extratjänster och utbyggnaden av utbildningsplatser viktiga. Fler arbetsgivare måste även sänka sina krav på utbildning och erfarenhet, säger Mikael Sjöberg.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!