SPP sänker pensionerna

Omkring 76 000 SPP-pensionärer får nästa år lägre pension. Sänkningen blir maximalt 8 procent och gäller tilläggsbeloppen på pensionsförsäkringar.

Sänkningen blir från årsskiftet i genomsnitt 6 procent av det utbetalade pensionsbeloppet. Den avtalade pensionsdelen sänks inte alls, men däremot minskar tilläggsbeloppen.  Ingen pensionär som har så kallad förmånsbaserad pension, till exempel ITP-liknande eller frivillig ITP, berörs.

50-lapp I genomsnitt sänks pensionerna för de som berörs med 50 kronor i månaden. Sänkningarna på så kallade avtalspensioner, ITPK, och privata pensioner blir i snitt 30 kronor per månad.  Dessutom sänks utbetalningarna av cirka 7 000 tjänstepensioner med i genomsnitt 300 kronor per månad.  Vad Handelsbankens ömsesidigt drivna livbolag SPP gör är att slopa den så kallade Allan-regeln, som innebär att pensioner, som redan börjat betalas ut inte kan sänkas. Det har redan Skandia Liv, Folksam Liv och SEB Trygg Liv gjort och fler livbolag väntas följa efter.  Förklaringen är den långvariga börsnedgången som sänkt värdet på pensionsspararnas pengar.

Tvingas sänka Nedgången har också inneburit att nästan alla bolag hamnat under Finansinspektionens krav på så kallad konsolidering på 100.  Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan marknadsvärdet av bolagets tillgångar och det sammanlagda värdet av bolagets alla åtaganden gentemot försäkringstagarna.  När den är 100 klarar bolagen alla sina åtaganden. Men nästan alla bolag ligger för närvarande under 100 och har krav på sig från Finansinspektionen att återställa konsolideringen.

Tvingas ta alla risker Nästan alla livbolag är ömsesidiga och SPP är ett av dem. I dessa bolag finns inga andra pengar än försäkringstagarnas egna pengar. Det innebär också att försäkringstagarna ensamma får stå för alla risker och underskott.  De senaste årens kraftiga nedgång på världens börser har inneburit att de som nu sparar fått ta hela nedgången. Men de pensionärer som har försäkringar under utbetalning har hittills inte drabbats alls.  - Det är orättvist. De här kunderna har alla samma sorts försäkringar. Enda skillnaden är att de som nu sparar får betala för de som har en försäkrings under utbetalning, säger SPP:s vd Stefan Nilsson.  - Denna orättvisa vill vi avskaffa och därför sänker vi pensionsutbetalningarna från årsskiftet.

Omröstning i vår SPP har 800 000 pensionssparare. Dessa får i vår rösta om bolaget ska omvandlas till ett vinstutdelande bolag.  Ytterligare några livbolag går i samma tankar. Men en ombildning kräver mångmiljardbelopp i kapitaltillskott.  Handelsbanken Liv som är ett vinstutdelande livbolag fick nyligen av ägaren Handelsbanken ett kapitaltillskott på 229 miljoner för att täcka livbolagets underskott. På det sättet slapp Handelsbanken Liv sänka utbetalningarna till pensionsspararna.

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!