Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trump blir president – så påverkar det dig

Donald Trump blir USA:s nästa president. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN
Världens finansmarknader förväntas rasa stort. Foto: Kin Cheung / AP TT NYHETSBYRÅN

Donald Trump blir USA:s näste president.

Enligt flera bedömare skapar det en stor oro i världsekonomin.

Experterna Ingela Gabrielsson och Joakim Bornold svarar här på hur din ekonomi kan påverkas.

Inför presidentvalet i USA har börserna i både Europa, USA och Asien studsat fram och tillbaka beroende på rykten och spekulationer.

Tisdagen stängde med överlag med gröna siffror, i Stockholm noterade storbolagsindex OMXS30 en uppgång på 0,5 procent, när opinionen fortfarande pekade mot Hillary Clinton.

Sverige påverkas av resultatet

Nu står det klart att Donald Trump vinner valet och installeras som ny amerikansk president i januari nästa år.

Konsekvenserna visade sig snabbt på börserna världen över, och även Sverige kommer att påverkas.

– Den politiska oron har än en gång har gått upp. Vi vet inte riktigt vilken politik Trump vill föra. Osäkerheten kommer vara stor under en lång tid framöver, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

 

LÄS OCKSÅ: Svenska tillväxten riskerar nu att minska

 

USA:s inverkan på världsekonomin är enorm och kommer påverka svenskar på flera sätt. Joakim Bornold spår en väldigt turbulent tid framöver.

– Till en början stora nedgångar i våra aktiefonder, säger Bornold.

Clinton var huvudscenario

Orsakerna till oron är främst två saker, menar Johan Javues, chefsstrateg på SEB.

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea.
Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

– Att det skulle bli negativ marknadsreaktion på en vinst för Trump den kommer av två skäl. Dels farhågorna om hans politik men också eftersom det utfallet är så oväntat, att Clinton skulle vinna var ju allas huvudscenario. Då blir marknadsrörelserna bara av den anledningen mindre, säger han.

 

LÄS OCKSÅ Valutastrategen: Risk att kronan försvagas

 

För svensk del kan vi räkna med förändringar i sparande och pensioner, men också jobb och tillväxt.

– Här kommer det bli tuffare. Trump har sagt att han vill bryta handelsavtal. Det kan segla upp ett nytt globalt handelskrig där Sverige tyvärr skulle bli en stor förlorare. Den globala tillväxten tar stryk och det kommer drabba både svensk tillväxt och arbetsmarknad, säger Joakim Bornold.

Så påverkas din ekonomi

Nordnets sparekonom Joakim Bornold och Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson om hur privatekonomin kan förändras med Donald Trump som president.

AKTIER OCH FONDER

Både den amerikanska och europeiska börsmarknaden har varit skakig dagarna inför valet. Med Donald Trump som president ökar oron markant.

– Många svenskar har aktier och aktiefonder i USA. De kommer troligtvis att tappa i värde då börserna faller på grund av att det finns en stor oro kring vilken politik Trump tänker föra. Även den svenska börsen kan reagera negativt av samma skäl. Detta är vad man kan räkna med på kort sikt, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

– Vi får se men när dammet lagt sig kan en Trump seger innebära att räntorna stiger snabbare än väntat i USA vilket även kommer dra upp de svenska räntorna, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

BOLÅN OCH RÄNTOR

En ökad osäkerhet i världsekonomin kan leda till att Riksbanken ändrar sin ränteprognos, men det är svårt att sia i vilken riktning

– Till en början påverkas inte bolån och räntor alls. Skulle det bli stor finansiell oro under en lång tid, som ger långvariga effekter på vårt sparande, och på arbetsmarknaden till exempel, kan det bli ett prisfall på bostadsmarknaden. Hur räntorna kommer att bli, är mycket svårt att säga, säger Ingela Gabrielsson.

– Att den politiska oron än en gång har gått upp. Vi vet inte riktigt vilken politik Trump vill föra. Osäkerheten kommer vara stor under en lång tid framöver, säger Joakim Bornold.

HANDEL

Donald Trump är mer restriktiv än sina föregångare när det gäller handel. USA är ett av Sveriges viktigaste exportländer, med en varuexport som motsvarade 91 miljarder under 2015, enligt SCB.

– Här kommer det bli tuffare Trump har sagt att han vill bryta handelsavtal. Det kan segla upp ett nytt globalt handelskrig där Sverige tyvärr skulle bli en stor förlorare, säger Joakim Bornold.

– Om den nye presidenten kommer att begränsa handeln så som han sagt, så kommer vår export att påverkas mycket negativt. Vår egen export kommer att minska och det påverkar handeln i stort och hela vår ekonomi, säger Ingela Gabrielsson.

JOBB

Den svenska tjänsteexporten blir allt viktigare, visar SCB:s mätningar. Samtidigt kan också valet komma att påverka den inhemska arbetsutvecklingen i Sverige på grund av risken på minskad export.

– Det hänger samman med export och investeringar. Om exporten går ner minskar investeringsviljan. Om företagen investerar mindre, så minskar tillväxten och därmed även tillgången till nya jobb. Detta kan leda till större arbetslöshet, säger Ingela Gabrielsson.

– Skulle det bli ett handelskrig i världen så kommer den globala tillväxten ta stryk och det kommer drabba både svensk tillväxt och arbetsmarknad, säger Joakim Bornold.

BENSIN OCH DIESEL

Oljepriset har de senaste månaderna stigit rejält efter att Opec-länderna har diskuterat kring att eventuellt frysa oljeframställningen. Som en stor oljeproducent spelar även USA:s politik in i vilket pris vi får när vi tankar i Sverige. Långsiktigt är det svårt att förutse konsekvenserna.

– I dag kommer oljepriset sjunka och om detta leder till en lägre tillväxt så kommer oljepriset sannolikt fortsätta vara lågt., säger Joakim Bornold.

– På grund av börsfallen dras även oljebolagen med och det kan påverka oljepriset nedåt. Även dollarn kan sjunka. Det skulle kunna innebära lägre bensin- och dieselpriser, säger Ingela Gabrielsson

PRYLAR OCH KLÄDER

Den svenska importen av amerikanska varor skulle också kunna påverkas. Några av de varor som skulle kunna omfattas av förändringarna är kläder, teknik och bilar. Även här påverkar förändrade frihandelsavtal.

– Beroende på dollarkursen och vår import av varor från USA kan teknikprylar och kläder därifrån bli dyrare, säger Ingela Gabrielsson.

– Om Donald Trump vinner så är det många som tror att dollarn kommer att fortsätta uppåt. Den är redan i dag dyr och man tror att den kan bli dyrare. Vilket kan påverka varor som vi köper i dag, säger Joakim Bornold.

VALUTA OCH RESOR

Under de senaste veckorna har dollarn stigit ovanligt mycket, vilket har gjort det dyrare för de som rest till USA. En dollar kostar i dag 9,03 svenska kronor.

– Om dollarn tappar i värde blir det billigare att åka till USA, och vice versa. Det kan också finnas andra aspekter, som att det känns oroligt att åka dit under en period och det kan påverka resandet. Å andra sidan kan det vara intressant att följa utvecklingen på nära håll och det skulle då snarare peka mot att resandet ökar, under förutsättning att inte dollarn blir för dyr, säger Ingela Gabrielsson.

– Svenska kronan är redan svag men räkna med att den blir ännu svagare. Det blir dyrt att resa utomlands, säger Joakim Bornold.

PENSIONER

Hur handeln utvecklas efter valet kan komma att påverka även våra svenska pensioner, eftersom pensionsbolagen har investerat stort i amerikanska värdepapper.

– Det ser onekligen inte positivt ut just nu men vi får se vilka konsekvenser Trumps politik får på sikt, säger Joakim Bornold.

– Både AP-fonder och de stora pensionsbolagen har stora aktieinnehav på den amerikanska börsen och kommer att påverkas av vad som händer där. Ett börsfall kommer att påverka värdet på våra pensioner och det egna utfallet beror på när du ska ta ut din pension, säger Ingela Gabrielsson.

Annons: