Finansrapport: Avskaffa svenskars ISK-sparande

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Den populära sparformen ISK bör avskaffas.

Den uppfattningen framförs i en årlig rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS.

Investeringssparkonto (ISK), den populära schablonbeskattade sparform som har gjort deklarationen enklare, bör avskaffas för att beskattningen "avviker från övriga kapitalinkomster på ett omotiverat sätt".

I rapporten föreslås att beskattningen av ISK, kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar bör harmoniseras med den övriga kapitalinkomstbeskattningen.

– Förändringen skulle i praktiken innebära att ISK och kapitalförsäkringar försvinner, konstateras det.

LÄS MER: Så fungerar ett ISK-konto 

Snedvridande skatteeffekter

Rapporten föreslår utredning av nya sparformer som underlättar och förenklar fondsparande utan att ge upphov till snedvridande skatte- och inlåsningseffekter.

– Vi presenterar en variant, ett finanssparkonto, där endast uttag som överstiger insättningar beskattas, och då som vanlig kapitalvinst, uppges det.

I rapporten argumenteras det för att alla kapitalinkomster av likformighetsskäl bör beskattas med en och samma generella skattesats. Detta för att minska risken för negativa samhällsekonomiska effekter till följd av snedvridning av investeringar, skattearbitrage och oförutsägbarhet.

LÄS MER: Raseriet mot regeringens ISK-förslag 

Höja och sänka skatter

Det innebär att vissa skatter måste sänkas och andra höjas.

– Vi anser att 25 procent är en lämplig nivå, vilket är något lägre än den generella skatten på kapitalinkomster som i nuläget är 30 procent, men något högre än skatten på exempelvis vinster från bostadsförsäljningar och utdelningar i fåmansbolag, heter det i SNS-rapporten.

Vidare föreslås en enhetlig fastighetsskatt för alla bostäder, reformerad reavinstbeskattning för bostäder, att förmögenhetsskatten förblir avskaffad, men att man utreder en skatt på arv och gåvor.