7 sätt att spara smart till ditt barn

Prata med barnet om vikten av sparande för att få in ett sunt sparbeteende.
Foto: Monkey Business Images
Om du sparar i ditt egna namn är det ofta bra att säkerställa att barnet verkligen får pengarna i händelse av ditt dödsfall.
Foto: Jimmi Larsen
Dina pengar lät Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar lista de 7 sätt att spara smart till ditt barn.

Att som förälder ge sina barn en trygg start i vuxenlivet genom ett bra sparande är något som många vill göra. Men vad är egentligen det bästa alternativet, och vad bör man tänka på? Dina pengar lät Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar lista de 7 sätt att spara smart till ditt barn.

1. Prata med barnet om vikten av sparande för att få in ett sunt sparbeteende. Börja gärna tidigt och anpassa det efter barnets ålder. Med den kunskapen är det lättare att undvika sms-lån och andra dyra konsumtionskrediter när han eller hon senare flyttar hemifrån.


2. Besluta i samband med att du börjar spara om du ska göra det i barnets eller ditt egna namn. Hela sparandet är tillgängligt för barnet vid myndighetsdagen och kan då plockas ut. Men nu när gåvoskatten är borttagen kan du som förälder eller mor- och farförälder, i stället spara i ditt namn och ge hela beloppet när du tycker det är lämpligt exempelvis för studier eller bostadsköp.


LÄS OCKSÅ: Kortvägen till veckopengen


3. För yngre barn är aktiefonder ett bra sparalternativ. Det ger större möjlighet till högre avkastning när sparandet är på flera års sikt. Blanda gärna fler fonder för att sprida sparandet.


4. Om barnen är lite äldre och sparandet är tänkt att pågå under några få år, är det extra viktigt att tänka på att sprida sparandet över olika länder och branscher. För att minska risken ytterligare för brant nedgång av värdet strax innan uttag, är det klokt att stegvis gå in i räntefonder eller banksparande. Det här gäller alla som sparar långsiktigt och närmar sig uttag av kapitalet.


LÄS OCKSÅ: Spara 5858 kronor extra i månaden


Det finns många alternativ och kan vara svårt att veta hur man sparar bäst till barnen.
Foto: Jimmi Larsen

5. Om du sparar i ditt egna namn är det ofta bra att säkerställa att barnet verkligen får pengarna i händelse av ditt dödsfall. Du behöver då skriva ett testamente där det framgår att det du sparar ska gå till ditt barn eller barnbarn. Tänk på att testamentet måste uppfylla alla formkrav och bevittnas, anlita därför en jurist om du är osäker på hur det ska utformas. Se till att testamentet lätt kan hittas vid din bortgång eftersom det inte registreras någonstans.


6. Om du sparar i exempelvis fonder eller andra värdepapper kan du göra det inom ramen för ett investeringssparkonto, ISK. Ett ISK är ett förmånligt sätt att spara genom att beskattningen är låg och du kan byta placeringar utan att först betala kapitalvinstskatt på exempelvis en såld fond innan du kan göra insättning i en ny fond, som du annars måste göra. I en ISK betalas i stället en årlig schablonskatt baserat på statslåneräntan den 30 november året innan och inte på den verkliga värdeutvecklingen. Sparandet är inte låst och du kan göra insättningar när du vill. Uttag är skattefria.


7. Kapitalförsäkring är ett alternativ till ISK med liknande beskattning, men där du exempelvis kan bestämma att utbetalning ska ske vis en viss ålder och att utbetalning ska pågå under en viss tid.


LÄS OCKSÅ: Jons fina gåva när han fick en månad att leva