Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Pensionsmyndigheten på väg kasta ut Solidar

Finansinspektionen har dömt ut tio miljoner i böterFoto: TT NYHETSBYRÅN

Finansinspektionen ger Solidar en varning och böter. På Pensionsmyndigheten, där bolagets fonder är köpstoppade,  reagerar man över beslutet.

– Ett sanktionsbeslut från FI ser vi allvarligt på, säger Erik Fransson, på Pensionsmyndigheten. 

Finansinspektionen har utrett Solidar i snart två år, och på onsdagen presenterades resultatet. Undersökningen visar att Solidar haft "allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter och i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse". Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. 

Fondbolaget har också haft bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering. 

Intressekonflikt i Malta-bolag

Den bakomliggande orsaken är det Malta-baserade bolaget DS Platforms. Solidar utvecklade tillsammans med DS Platforms ett derivatinstrument, konstaterar FI. 

Skandalbolaget Allras huvudägare Alexander Ernstberger och David Persson Rothman var under en tid delägare i DS Platforms, tillsammans med Solidars huvudägare Roland Johansson, som hade ett ägande via ett privat bolag.

Solidar ingick omfattande transaktioner i derivatinstrumentet med DSP för vissa av Solidars fonder, konstaterar Finansinspektionen. Med andra ord har Solidar gjort affärer med en mellanhand man själv har kontroll över, något Småspararguiden tidigare har påpekat i en egen granskning. 

 

LÄS MER: Trots köpstopp – Solidars fonder kvar inom LO 

Det medförde en intressekonflikt som Solidar inte hanterade, konstaterar Finansinspektionen. 

–  Detta har medfört en uppenbar risk att egna ekonomiska intressen har satts framför fondandelsägarnas. Solidar vidtog inte tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intresse, skriver Finansinspektionen. 

Dessutom hade bolaget brister i rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering av de undersökta fonderna, skriver FI. 

LÄS MER: PPM-bolag anklagas för Allra-upplägg 

Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna, enligt FI. På grund av att bolaget vidtagit åtgärder nöjer sig FI med att utfärda en varning och en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor. 

På Solidar Fonders hemsida skriver vd Krister Sjöblom i en kommentar till FI:s beslut: 

– Finansinspektionens kritik rör verksamhet bakåt i tiden. Nu ska vi noga gå igenom Finansinspektionens beslut och se om ytterligare åtgärder behövs. Det är viktigt att veta att intressekonflikten inte har medfört skada eller riskerat att medföra skada för våra andelsägare, skriver Krister Sjöblom och tillägger att fondbolaget hela tiden haft kundernas bästa för ögonen. 

Solidars fonder är fortfarande köpstoppade i premiepensionen och är där under utredning.  

– Vi har tagit del av beslutet på morgonen, och ett sanktionsbeslut från FI är förstås något vi ser allvarligt på. Nu måste vi analysera detta och se hur vi tar in beslutet i vår sammantagna bedömning om Solidar kan finnas kvar på fondtorget, säger Erik Fransson, chef över fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten. 

Är det troligt att ni kommer fram till något annat än vad FI kommit fram till?

– Vi kan inte kommentera pågående utredning. Vi är i slutfasen av den nu och kör på så skyndsamt vi kan. 

Bolaget är en bjässe i PPM-världen. Vid tiden för köpstoppet, december 2017, förvaltade Solidar 25 miljarder kronor åt 130 000 sparare inom premiepensionen. I slutet av mars fanns 67 800 sparare och ett förvaltat kapital på 15,7 miljarder kronor kvar i fonderna

Finanshus får indraget tillstånd

Finansinspektionen drar på onsdagen också in tillståndet för finanshuset Remium. Finansinspektionens utredning visar att Remium har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och i sin kreditriskhantering. Dessutom, konstaterar myndigheten, finns det icke kvalificerade ägare som utövar ett "väsentligt inflytande" över bolaget. 

– Bristerna är mycket allvarliga och visar att Remium saknar förmåga och kanske till och med vilja att följa grundläggande regler som finns till för att skydda konsumenter och andra kunder liksom samhället i stort, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!