Skydd mot ID-kapning lovar mer än det ger

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att privatpersoner utsätts för så kallade ID-stölder.
Foto: Shutterstock
En ny undersökning visar att svenskarna sätter en allt för stor tilltro till hur omfattande ett sådant skydd faktiskt är.
Foto: Shutterstock

ID-stölder blir ett allt större problem i Sverige och i samband med det erbjuder allt fler ID-skydd eller en ID-försäkring.

Men en ny undersökning visar att svenskarna sätter en allt för stor tilltro till hur omfattande ett sådant skydd faktiskt är.

– Folk tror att de kan köpa en försäkring för att skydda sig tekniskt och då blir man ju mer eller mindre förd bakom ljuset, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att privatpersoner utsätts för så kallade ID-stölder. Bedragare kan med hjälp av olika personliga uppgifter ”kapa” ens identitet, för att sedan handla olika produkter eller genomföra andra typer av bedrägerier.

För den som drabbas kan det ofta bli svårt att veta hur man ska göra för att reda ut problemen: Hur man exempelvis avskriver felaktiga krav och tar bort betalningsanmärkningar.


LÄS OCKSÅ: Så slår tjuvarna till mot din lön


Det har också gjort att allt fler försäkringsbolag och fristående aktörer erbjuder vad som brukar kallas ID-skydd eller ID-försäkring. Men en ny undersökning som utförts av Novus på beställning av teknikföretaget Protectme visar att svenskar inte alltid har en riktig uppfattning om vilken typ av hjälp som ett ID-skydd faktiskt kan erbjuda.

Peter Stark: Skydd mot ID-stöld finns inte

Av de 1 003 personer som svarat på frågan om vad de tror ett ID-skydd innebär har över 70 procent svarat att de tror det handlar om ett tekniskt skydd. Närmare var tredje person har svarat att de tror att skyddet ska förhindra alla försök till ID-brott.

Peter Stark.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Något sådant skydd finns inte. Det måste man förstå. Det går inte att ordna mer än att man begränsar risken för ID-skydd själv genom att ha lås på sin brevlåda och olika åtgärder, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.


LÄS OCKSÅ: ID-kaparen hämtar ut varor för 23 000 kronor


När Expressen hör sig för hos olika försäkringsbolag och privata aktörer så blir det tydligt att den bilden delas även av dem. När de svarar på samma fråga som funnits med i Novus-undersökningen svarar ingen av dem alternativ ett eller två, det alternativ som majoriteten av konsumenterna angett.

– Man får ju en hjälp att förebygga, upptäcka och begränsa skadeomfattningen. Det är ju det man får och det hjälper ju de allra flesta, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Konsumentverket: Missvisande marknadsföring

Även på Konsumentverket har man fått upp ögonen för ID-skydd. De släppte i augusti ett PM efter att ha granskat 14 olika bolag som antingen erbjöd ID-skydd som en tjänst eller som en försäkring.

– Det vi märkte var väldigt vanligt var att bolagen gärna marknadsför de här skydden som en produkt som skyddar konsumenten mot ID-stöld. Men man kan ju inte skyddas mot att bli utsatt för en ID-stöld, säger Elin Steno, jurist på Konsumentverket som varit med och genomfört granskningen.

Elin Steno.
Foto: Oyvind Lund

LÄS OCKSÅ: Mariana, 27, blev lurad av "Tina" på Blocket


Bland de bolag som granskats finns flera stora försäkringsbolag och mindre fristående aktörer. Men vilka det är som använder sig av den missriktande marknadsföringen vill Elin Steno inte gå in på i nuläget.

– Vi håller på att öppna löpande tillsynsärenden. Så alla 14 bolag som var med kommer på något sätt få en återkoppling från oss under hösten, säger hon.

Mysafety: Kan innebära problem

Ett av de fristående bolagen som granskats är Mysafety. Där vill man inte uttala sig om Konsumentverkets granskning då man ännu inte fått någon återkoppling. Det finns i nuläget inte heller någon kritik som riktar sig mot dem specifikt.

Men pressansvarige på Mysafety, PA Prabert, håller ändå med om att det kan finnas ett problem om konsumenterna tror att det finns ett tekniskt skydd som skyddar helt mot ID-stölder, som den nya undersökningen visar.

– Självklart så kan det göra det. Det är ju inte bra och vi försöker ju själva vara tydliga med att det här är ett skydd med tre delar där assistansen och förlusten är de viktigaste delarna, säger han.

Här är försäkringsbolagen

IF FÖRSÄKRINGAR

Erbjuder: Tre olika skydd ingår i If:s hem- och villaförsäkring:

Rådgivning för att förebygga identitetsstöld. Information om hur man ska göra för att minska risken för att utsättas för id-stöld.

Assistans för att begränsa skada vid id-stöld. Hjälper till med information om var man ska vända sig vid en id-stöld och var du ska anmäla det.

Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel vid id-stöld. Ett juridiskt ombud hjälper till att få bort betalningskrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar. Om det blir ett rättsärende är maxersättningen 250 000 kronor.

Ekonomisk förlust eller administrativa kostnader innefattas inte. Skyddet gäller utan självrisk.

Källa: If/Jessica Källman

FOLKSAM

Erbjuder: Folksams id-skydd ingår i deras hemförsäkring.

Telefonassistans. Hjälp under hela dygnet för att förebygga, upptäcka och begränsa skadeomfattningen vid identitetsstöld.

Fullmakt. Med hjälp av en fullmakt kan Folksam hjälpa till med att anmäla id-stölden till polisen samt informera betalkortutgivare och banker.

Juridisk hjälp. Försäkringen ger rätt till juridisk hjälp för ett belopp på upp till 100 000 kronor per identitetsstöldshändelse.

Hjälp att avvisa oriktiga pengakrav och oriktiga betalningsanmärkningar.

Ekonomisk förlust innefattas inte. Skyddet gäller utan självrisk.

Källa: Folksam/Erik Arvidsson

ICA FÖRSÄKRINGAR

Erbjuder: ID-skydd ingår i student-, hus- och hemförsäkring.

Ersätter kostnad för ombud för att exempelvis bestrida felaktiga krav. Maxersättningen är 250 000 kronor.

Återskaffa ID-handlingar.

Ekonomisk förlust ersätts inte.

Källa: Ica försäkringar/Therese Lystedt

TRYGG-HANSA

Erbjuder: Id-skydd ingår inte i hemförsäkringen, men det går att köpa ett separat, externt skydd.

I hemförsäkringen ingår rättsskydd även vid id-stöld, som innefattar:

Kostnader för advokat i samband med tvist. Gäller även för att skriva av felaktiga kostnader.

Ekonomisk förlust ersätts inte.

Källa: Trygg-Hansa/Erik Franzén

MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Erbjuder: ID-skydd ingår i hemförsäkringen.

Kostnader för återskaffande av ID-handlingar.

Ombudskostnader till följd av identitetsstöld.

• Rättsskydd vid en eventuell tvist för ett maxbelopp av 230 000 kronor.

Källa: Moderna Försäkringar

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Erbjuder: ID-stöldskydd ingår i Länsförsäkringars hemförsäkring.

Telefonsupport under hela dygnet.

Hjälp att kartlägga omfattningen av identitetsbedrägeriet.

Hjälp att spärra personnummer, bestrida felaktiga fakturor samt ta bort felaktiga betalningsanmärkningar. Överklaga beslut om man råkat ut för lagfartskapning.

• Betalar i vissa fall kostnader för advokat vid rättstvist på upp till 240 000 kronor. Självrisk är 20 procent.

Ekonomisk förlust ersätts inte.

Källa: Länsförsäkringar/Eva Ståhl-Lundborg

SWEDBANK/TRE KRONOR

Erbjuder: Swedbank erbjuder via Tre kronor som försäkringsgivare ett id-skydd som ingår i deras hemförsäkring.

Tillgång till telefonsupport om man utsatts för id-support. Även förebyggande hjälp.

Juridisk assistans på upp till 100 000 kronor.

Ekonomisk förlust ersätts inte.

Källa: Swedbank/Claes Warrén

Fristående aktörer

MYSAFETY – fristående försäkringsförmedlare

Erbjuder: Försäkring som hjälper vid id-stöld.

Notifieringstjänst. Meddelar om någon tagit en kreditupplysning på en själv.

Assistanstjänst. Hjälper till med förebyggande tips och juridiska frågor. Kan också hjälpa till att kontakta fordringsägare.

Ekonomisk kompensation på upp till 200 000 kronor. Kan innefatta både juridisk hjälp och ersättning vid förlorat kaptal.

Källa: Mysafety/PA Prabert

UC AB

Erbjuder: Tjänst som hjälper vid ID-stöld.

Bevakningstjänst. Om det förekommer förändringar som rör ens kreditupplysning får man antingen mejl eller sms som meddelar detta. Hjälper sedan till att spärra en hos fem stora kreditupplysningsföretag.

Telefonassistans. Möjlighet att dygnet runt få svar på frågor kring ID-kapning. Med hjälp av fullmakt får man hjälp att spärra uppgifter med mera.

Försäkring mot kvarstående skuld. Om det efter assistansen finns kvarvarande skulder eller krav så täcker försäkringsmomentet kostnader upp till 100 000 kronor.

Källa: UC AB/ Siri Bengtsson

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!