Skatteverket kan stoppa företagsrekonstruktion

Enligt statistiken slutar mer än hälften av alla rekonstruktioner med att företaget går i konkurs.
Foto: Emma Hammarfeldt
Metro har skatteskulder på 8,9 miljoner kronor som gått till Kronofogden för indrivning.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Metros ägare Christen Ager-Hanssen vill rädda gratistidningen med en företagsrekonstruktion. Den förutsätter att fordringsägarna går med på att skriva ner skulderna. 

Men enligt statistiken slutar mer än hälften av alla rekonstruktioner med att företaget går i konkurs.

– I Metros fall kommer Skatteverkets ord väga mycket tungt, säger advokaten Lars Ehrstedt, specialist på affärsjuridik.

Metros vd Christen Ager-Hanssen säger att han vill rädda Metro med en företagsrekonstruktion. En sådan förutsätter att fordringsägarna accepterar en nedskrivning av kraven på Metro.

– Det är ofta avgörande om ägaren är beredd att skjuta till eget kapital. Det bidrar ju till borgenärernas vilja att gå med på rekonstruktion, säger Lars Ehrstedt vid advokatfirman 7 Wise i Stockholm.

Processen inleds med att en ansökan om rekonstruktion skickas in till tingsrätten. Därefter utses en rekonstruktör, vanligen en jurist.

En viktig faktor för att borgenärerna ska godta uppgörelsen är att ägaren går in med fräscha pengar i företaget.

Expert: Skatteverkets ord kommer väga tungt 

Det gäller alltså att övertyga borgenärerna att det är bättre för dem att få tillbaka en del av pengarna, än att gå miste om allt om gäldenären drivs i konkurs.

– I Metros fall kommer Skatteverkets ord att väga mycket tungt, det är jag övertygad om. Det handlar ju om en stor skuld. Säger Skattverket nej blir det ingen rekonstruktion, bedömer Lars Ehrstedt.

Metro har skatteskulder på 8,9 miljoner kronor som gått till Kronofogden för indrivning. Men fler fordringsägare står på kö och vill ha betalt, bland andra SL och Metros hyresvärd Alecta. 

Under måndagen haglade det också in negativa besked för gratistidningen: personalen fick inga löner i dag, fler fordringsägare blev kända och Metros svar – minskad utgivning och färre anställda – fick kritik.

Metros vd Christen Ager-Hanssen säger att han vill rädda Metro med en företagsrekonstruktion.
Foto: ROGER SCHEDERIN

48 procent av företagen som gjorde en företagsrekonstruktion överlevde

Statistik från Creditsafe visade att av alla företagsrekonstruktioner i Sverige under en femårsperiod 2011-2016 överlevde knappt hälften, 48 procent, av företagen.

– Den långsiktiga lönsamheten kommer att bli avgörande för om företagsrekonstruktion är rätt verktyg här. Generellt har de digitala intäkterna inte kompenserat omställningen i hur branschen får betalt, säger Marcus Wenner, jurist och grundare av Svensk företagsrekonstruktion som har jobbat med rekonstruktioner av flera bolag i mediebranschen.

Metros ägare Ager-Hanssen har sagt till Expressen att han vill ha rekonstruktion liknande den tidningskoncernen Stampen tvingades göra 2016 för att undvika konkurs. Det gällde skulder på 1,8 miljarder kronor.

Martin Alsander, styrelseordförande i Stampen Media AB, och dessutom, tidigare vice vd på Metro International, var med och räddade Stampen som bland annat ger ut Göteborgs-Posten.

Kan Christen Ager-Hanssen göra detsamma med Metro?

– I vårt fall handlade det om tryckerimomsskulden som var en utlösande faktor, en gammal process som pågått i många år. Men jag har ingen inblick i hur Metros situation ser ut, svarar Alsander och fortsätter:

– För att en rekonstruktion ska fungera så måste man kunna leda i bevis att det finns en livskraft i verksamheten, att det finns något att bygga vidare på framåt. Där hade Stampen en tydlig plan och det är det viktigaste att säkerställa.