Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så påverkas du av regeringskrisen

Kan en ny budget inte läggas innan 15 november kommer budgeten
Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES - PELLE T NILSSON
Riksdagen har möjlighet att besluta om anslag till enskilda utgiftsområden för 2019.
Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Lyckas inte en regering besluta om en budget innan 15 november kan skatten för pensionärer komma att sänkas först 2020.
Foto: ANN JONASSON
Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES - PELLE T NILSSON

Regeringskrisen gör att flera plånboksreformer är i fara. 

Sänkt skatt på lön och pension riskerar nu att bli verklighet först 2020. 

En budget ska lämnas två veckor efter riksmötets öppnande – en deadline som redan är missad. Då säger reglerna att en budget ska lämnas senast den 15 november – om mindre än en månad. Men tiden börjar rinna ut. 

Om någon budget inte kommit på plats innan årsskiftet blir det i praktiken höstbudgeten som S-regeringen lade hösten 2017 som gäller tills vidare, inklusive de ändringsbudgetar som tillkommit under 2018. 

Inga stora förändringar eller reformförslag får tillkomma i en sådan budget. Inga utgifter får heller flyttas mellan olika utgiftsområden.

Det gör att möjligheterna till reformer som påverkar din plånbok begränsas. 

Missad sänkt pensionärsskatt

Trots att samtliga partier vill ta bort klyftan mellan lön och pension riskerar regeringskrisen att göra att du som pensionär inte kommer få någon sänkt skatt nästa år. 

Hade en regering bildats och hunnit lägga en budget hade skatten för pensionärer sänkts – oavsett vilka partier som ingått i regeringen. Nu riskerar klyftan mellan lön och pension kunna tas bort först inkomståret 2020. Detta eftersom inkomstskattebeslut endast kan tas inför årsskiften. 

Däremot är prisbasbeloppen för 2019 redan fastställda, vilket S-regeringen gjorde redan i början av september. 

– För 2019 blir prisbasbeloppet ett resultat av inflationen mellan 2017 till och med juni 2018, oberoende av vilka partier som bildar regering, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank. 

Det innebär att nivåerna räknas upp automatiskt oavsett budget. Därför kommer exempelvis garantipensionen att höjas  med mellan 160-180 kronor per månad. 

LÄS MER: Partierna: Så satsar vi på pensionärerna 

Missad sänkt skatt på lön

Samtliga allianspartier plus Sverigedemokraterna vill justera jobbskatteavdraget på olika sätt, samt höja brytpunkten för när du ska börja betala statlig inkomstskatt. Även om vi i slutändan skulle få en regering med borgerlig majoritet kommer detta kunna bli verklighet först inkomståret 2020, om en budget innehållande detta inte hinner läggas före 15 november.  

Den automatiska uppräkningen av prisbasbeloppen gör dock att skiktgränsen för statlig inkomstskatt kommer att höjas i enlighet med inflationen plus två procentenheter, som brukligt. 

Prisbasbeloppen gör också att jobbskatteavdraget höjs, hur mycket beror på din inkomst. Men eftersom höjningen görs i enlighet med inflationen innebär detta ingen sänkt skatt i praktiken. 

LÄS MER: Så vill partierna sänka din skatt 

Ingen extra familjevecka 1 januari

Eftersom utgifter inte får flyttas mellan utgiftsområden, och inga stora satsningar får genomföras om man regerar med höstbudgeten för 2018 så kan en del vallöften inte bli verklighet den 1 januari. Detta alltså förutsatt att man inte hinner besluta om en budget innan 15 november.  Socialdemokraternas förslag på extra familjevecka är ett sådant förslag. 

Men – den regering som eventuellt bildas kan lägga en ändringsbudget i början av 2019. Och då kan familjeveckan, och andra förmåner, rent teoretiskt införas. 

– Då kan en regering lägga ett förslag på fler familjedagar i en ändringsbudget under början av 2019, och då kan förslaget exempelvis införas 1 juli, säger Hans Hegeland, utskottsråd på finansdepartementet. 

Föräldraförsäkringen kan fortfarande förändras

I teorin skulle den avkvotering av föräldraförsäkringen som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kunna ske redan vid årsskiftet, om en regering finns på plats och förslaget går igenom i riksdagen. Detta bör inte påverka utgiftsområdena i budgeten. 

Å andra sidan skulle även Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag på fler öronmärkta dagar på samma sätt fortfarande kunna ske. 

LÄS MER: Här är partiernas viktigaste löften för din plånbok 

Ingen fara för barnbidraget

I teorin skulle utgiftsområdena kunna bli större än den budget som lades hösten 2017. Exempelvis blir utgifterna för barnbidraget högre om det föds fler barn under nästa år. 

Men här har Hans Hegeland lugnande besked. 

– Sådana bidrag kommer alltid att betala ut till de som har rätt till dem, säger han. 

LÄS MER: Så vill partierna locka barnfamiljerna 

Bostadsreformer får vänta

I en uppdatering av 2018 års budget, om detta nu blir fallet, kommer det inte finnas plats för stora strukturreformer, exempelvis på bostadsmarknaden. 

Politiker brukar helst vilja genomföra impopulära reformer i början av mandatperioden. Detta för att väljarna ska hinna glömma bort det innan det är dags för nästa val.

Allt som allt talar en svag regering, en tjänstemannabudget för 2019 och utdragen regeringsbildning för att exempelvis nedtrappat ränteavdrag, sänkt flyttskatt och förändrade regler för uppskov uteblir. 

LÄS MER: Sex av åtta partier vill trappa ned ränteavdraget 

LÄS MER: Mäklare vill slopa skärpta amorteringskravet