Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Runar Sögaard jagas – har miljoner i skulder

Runar Sögaard jagas av Kronofogden – har flera miljoner i skulder.
Runar Sögaard är i dag restförd hos Kronofogden för drygt 3,8 miljoner kronor.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Runar Sögaards jukebox som tagits som tagits av Kronofogden. Jukeboxen värderas till 75 000 kronor.
Runar Söögard.
Foto: PHILIP PETTERSSON

Runar Sögaard, 52, har Kronofogden i hälarna på grund av miljonskulder.

I ett försök att få in lite pengar har myndigheten tagit en jukebox och ett gevär.

TV-profilen är i dag restförd på 3,8 miljoner kronor.

Kronofogden har under en längre tid sökt efter utmätningsbara tillgångar hos tv-profilen Runar Sögaard. Men resultatet har varit skralt. I dag har han dessutom lämnat Sverige och är mantalsskriven i Oslo.

De obetalda räkningarna har dock växt under åren och så har också den restförda skulden hos Kronofogden. Skulderna rör allt från bankkrav till enskilda skulder. Flera trängselskatteavgifter finns också registrerade som obetalda hos Kronofogden. 

Den äldsta skulden går tillbaka till hösten 2012.

Försöken att utmäta något hos tv-profilen har dock inte gått speciellt bra för Kronofogden. Men i dagarna har man gjort ett kap: en jukebox som stod i hans tidigare bostad i Nacka och ett jaktgevär av fabrikatet Winchester.

Jukeboxen är av märket Seeburg 200 och värderas till 75 000 kronor.

– Vi har fattat två beslut om utmätning, bekräftar kronoinspektör Kristin Gülich hos Kronofogdemyndighetens specialverkställighet Öst.


Jukeboxen betraktas som något av en raritet och värderas till 75 000 kronor. Den finns nu i Kronofogdens förvar och kommer att säljas.
Skivlistan på Runar Sögaards tidigare jukebox.

Runar Sögaards skuldberg är i dag inte hans enda problem.

I februari dömdes Runar Sögaard i Nacka tingsrätt mot sitt nekande för grovt bokföringsbrott och skattebrott. 

Domen: Fängelse i ett år och åtta månader. Tingsrätten slog också fast att Sögaard skulle ha näringsförbud i fem år på grund av den brottsliga verksamheten.

– Jag är inte orolig, jag tar det här med en axelryckning. Rättegången är felaktigt genomförd, sa Runar Sögaard och överklagade domen till Svea hovrätt.

Runar vägrade att yttra sig

Rättegången i Nacka tingsrätt blev av det ovanliga slaget eftersom tv-profilen både vägrade att yttra sig inför domstolen och också gav försvararen, advokat Leif Gustafson instruktion om att inte hålla någon sakframställan.

Men fängelsedomen tycks ha fått Runar Sögaard på andra tanken. Inför hovrättens prövning har han via sin advokat begärt att få bli förhörd.

”Runar Sögaards begäran avser således ett nytt förhör med sig själv till styrkande av att han inte varit bolagets faktiske företrädare, att han saknat brottsligt uppsåt och att han inte heller varit oaktsam samt till bemötande av åklagarens påstående att han framställt eller använt förfalskad urkund”, skriver advokat Leif Gustafson till Svea hovrätt.


Runar Sögaard har överklagat fängelsedomen på 20 månader.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hovrätten har också gett klartecken till förhör innan rättegången inleds.

Runar Søgaard överklagade det tillfälliga näringsförbudet som tingsrätten beslutat och begärde inhibition, det vill säga att verkställigheten av beslutet skulle vila i avvaktan på slutlig dom. Svea hovrätt avslog dock yrkande samma dag som överklagandet kom in. 

Runas näringsförbud

För tv-profilen betyder näringsförbudet att han är förbjuden att utöva någon som helst egen näringsverksamhet i Sverige just nu. Han får inte heller vara anställd i närståendes bolag. Det är brottsligt eftersom han har näringsförbud. 

Jaktgeväret som Kronofogden lagt beslag på fanns hos polisen. Vapnet togs av polisen i samband med fängelsedomen. Polismyndigheten motiverade beslaget med att Runar Sögaard vid en sammantagen bedömning inte är lämplig att inneha vapen och att om domen vinner laga kraft kommer vapentillstånden att återkallas.

Runar Sögaard har via sin advokat protesterat mot polisens beslut att ha vapnet.

Expressen har förgäves försökt nå Runar Sögaard. Inget av de telefonnummer som vi lyckats hitta har fungerat utan upphört. Hans försvarare, advokat Leif Gustafson, lovade att vidareförmedla vårt telefonnummer.

Fakta skulder och skuldsatta

Förra året drev Kronofogden in drygt 11,9 miljarder kronor, en ökning med 300 miljoner kronor jämfört med 2017.

För tredje året i rad minskar antalet skuldsatta. Vid årsskiftet hade knappt 414 000 personer en skuld hos Kronofogden. Inte sedan 1991 har antalet varit så få. Under året har cirka 10 800 personer fått skuldsanering, vilket har bidragit till minskningen. Men den sammanlagda skuldbördan fortsätter att växa, och fler fick också sin första skuld registrerad hos myndigheten. Det kan vara ett tecken på att fler lever med små ekonomiska marginaler och är känsliga för konjunktursvängningar.

FAKTA: KRONOFOGDEN

Fakta skuldsanering

Aldrig tidigare har så många fått skuldsanering. Förra året fick nästan 10 800 skuldsatta sin ansökan beviljad. 

Vid årsskiftet hade drygt 38 000 personer en pågående skuldsanering, en ökning med cirka 5 400 sedan årsskiftet 2017/2018 och den högsta siffran någonsin. Det stegrade intresset hänger ihop med att skuldsaneringslagen ändrades i november 2016. Bland annat infördes två betalningsfria månader för att ge en något mindre ansträngd ekonomi under sommaren och julen. Bakgrunden till lagändringen var att väldigt många människor levt under knappa ekonomiska förhållanden under många år, ibland i decennier.

Av dem som fick skuldsanering förra året var 51 procent män och 49 procent kvinnor. Det är samma fördelning som 2017. De vanligaste orsakerna till överskuldsättning för kvinnor som beviljats skuldsanering 2018 var sjukdom, skilsmässa och överkonsumtion. För männen var det framför allt sjukdom, arbetslöshet och olönsamhet i företag.

FAKTA: KRONOFOGDEN