Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Radikala förslag för RUT – det här händer efter valet

Foto: TT

RUT-avdraget kan antingen tredubblas – eller slopas – efter valet.  

Det här vill partierna göra med ditt RUT-avdrag. 

Debatten om RUT-avdraget har hamnat lite under radarn i valbevakningen. Den så kallade "pigdebatten" som föranledde införandet av RUT är numera ett minne blott. Men avdraget delar ändå blocken och avslöjar tydliga skiljelinjer. 

Alliansen har gått ut med ett gemensamt förslag om att höja taket i RUT till 75 000 kronor per person och år. Detta efter att RUT sänkts till 25 000 kronor per person och år under mandatperioden. 

LÄS MER: Så mycket mer pengar blir det för pensionärerna 

Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank, påpekar att statistiken visar att de flesta inte använder hela RUT-avdraget ens upp till 25 000 kronor. 

– Avdragets storlek ökar med inkomsten, men även de som tjänar mest ligger långt under maxgränsen, säger hon.

Alliansen föreslår en utvidgning av RUT

Förutom tredubblat tak föreslår Alliansen också att avdraget ska omfatta fler tjänster. 

– Det kan stimulera till att fler utnyttjar avdraget, tror Sharon Lavie. 

LÄS MER: Här är partiernas viktigaste löften för din plånbok 

Vänsterpartiet går helt på motsatt linje. Partiet fick igenom en sänkning av taket i RUT under innevarande mandatperiod. Därtill har man minskat subventionsgraden i ROT, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Nu vill Vänsterpartiet avskaffa RUT helt, och ytterligare sänka taket för ROT. 

Socialdemokraterna har inga förslag på förändring av RUT eller ROT, medan miljöpartiet vill att avdraget ska omfatta fler tjänster. 

LÄS MER: Så vill partierna locka barnfamiljerna 

 

Fakta: RUT

RUT står för rengöring, underhåll och tvätt och innebär rätt att göra avdrag för hushållsnära tjänster. Reformen trädde i kraft 1 juli 2007 under regeringen Reinfeldt. Samtidigt infördes ROT. 

Vid införandet medgavs en rätt att göra avdrag på arbetskostnaderna med 50 procent upp till 50 000 kronor per person och år. I dag är taket i rut 25 000 kronor, medan taket i rot fortfarande är 50 000 kronor. Där har dock subventionsgraden minskat till 30 procent. För personer över 65 år är taket i RUT fortfarande 50 000 kronor. 

RUT-avdraget används mest av personer äldre än 75 år, där en av sex köper RUT-tjänster. Det högsta avdraget görs av åldergruppen 40-44 år, med en summa på cirka 7 500 kronor. Minst avdrag söker personer i 20-årsåldern. Personer över 60 års ålder gör avdrag på cirka 4 000 kronor. Kvinnor köper RUT-tjänster i högre utsträckning än män. 

Källa: SCB, Ekonomifakta.

Alliansens gemensamma förslag om RUT

Alliansen har tillsammans lagt fram förslag på RUT-reform och vill införa: 

• Trygghets-RUT: RUT breddas till tillsyn av hem vid resa eller frånvaro.

• Tvätt-RUT: RUT breddas till att även gälla tvätt av kläder som sker utanför hemmet. Det gäller dock ej industriell tvätt.

• Flytt- och hämt-RUT: RUT breddas till flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård.

De vill också att taket tredubblas från 25 000 kronor till 75 000 kronor.

Partierna vill också att äldre få dra av 60% av arbetskostnaden och vill utreda om avdragsrätten för äldre personer över 80 år ska höjas från 50 till 60 procent. 

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill behålla både RUT och ROT.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill avskaffa RUT och sänka taket för ROT. 

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill behålla både RUT och ROT men föreslår en ny typ av RUT-avdrag, kallat hyber-avdrag. Det innebär ett avdrag för halva arbetskostnaden om man hyr eller reparerar kläder. Under mandatperioden har miljöpartiet utvidgat rut till att även gälla reparation av vitvaror. 

Sverigedemokraterna

SD vill utvidga ROT till samtliga tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet, med vissa undantag. Partiet vill att taket i rut återställs till 50 000 kronor per person och år. Man vill också att taket höjs till 100 000 kronor för personer över 65 års ålder. 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!