Larm: Företag struntar i att betala in tjänstepensionen

Gunilla Krieg på Unionens förhandlingssektion är upprörd över Arbetsförmedlingens bristande kontroll på de företag som får ta emot anställningsstöd.
Foto: Unionen/Camilla Svensk
Ur regeringsförordningen om särskilt anställningsstöd. Här framgår tydligt att alla anställningsförmåner, som tjänstepension, måste vara i nivå med kollektivavtalet om företaget ska få bidrag från Arbetsförmedlingen.
Foto: TT NYHETSBYRÅN / COLLECTUM

Företagen får bidrag av Arbetsförmedlingen för sina anställda som bland annat ska gå till pensionsinbetalningar. 

Men företagen struntar i att betala in till pensionen – och stoppar pengarna i egen ficka. 

– Det är rena katastrofen, säger Gunilla Krieg på fackförbundet Unionen. 

Varje år betalar Arbetsförmedlingen ut omkring 20 miljarder kronor i olika former av anställningsstöd.

Det ska gå till företag som anställer personer som är nya i Sverige, som är långtidssjuka, arbetslösa eller har en funktionsnedsättning. För att få bidragen ställs vissa krav på företaget. Bland annat måste arbetsgivaren betala in till den anställdas tjänstepension. Expressen kan nu berätta att det förekommer att flera företag struntar i Arbetsförmedlingens krav på pensionsinbetalningar. I stället har en del av det anställningsstöd som skulle gått till pensioner stoppats i egen ficka. 

– Det är rena katastrofen, säger Gunilla Krieg på fackförbundet Unionens förhandlingssektion. 


Fick inte pension på nio år

Expressen har tagit del av rättsfall där den svarande företrätts av just Unionen. I samtliga fall har Arbetsförmedlingen skickat personer till företag som inte betalat in till tjänstepensionen, trots att företagen fått bidrag för just det. 

En av dem som drabbats är en man vi kan kalla Göran. Han anställdes med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen på ett företag i Skaraborg, där han stannade kvar i nio år. Under hela perioden fick bolaget bidrag från Arbetsförmedlingen. 


När Göran gick i pension gjorde han upptäckten: Under de nio åren hade inte en krona i tjänstepension betalats in. Detta alltså trots att de företag som Arbetsförmedlingen betalar ut bidrag till måste betala in tjänstepension. 


Exemplen är "toppen på ett isberg"

Exemplen är flera. 

En kvinna i 50-årsåldern blev under 2018 enligt Unionen uppsagd utan saklig grund från ett företag med bas i Stockholm. Under hennes arbetstid har ingen tjänstepension betalats in. Företaget har fått många anvisningar av arbetssökande från Arbetsförmedlingen. 

Ett annat exempel är den 30-åriga man som Arbetsförmedlingen hänvisade till ett företag i Kristinehamn. Mannen fick under en period inte ut sin lön, och ingen tjänstepension betalades in. Detta trots att bolaget hade kollektivavtal, som man alltså inte följde. 

– Trots återkommande problem med uteblivna löner fortsatte Arbetsförmedlingen att anvisa arbetssökande till företaget, säger Gunilla Krieg.

Hon menar att de nämnda fallen endast är toppen på ett isberg, eftersom det är få av ärenden med uteblivna pensionsinbetalningar som går till domstol. 


Problemet kvarstår hos Arbetsförmedlingen

För sex år sedan avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att flera företag hade anställda med lönebidrag som var helt oförsäkrade och utan tjänstepension. Riksdagens utredningstjänst tog fram siffror som visade att omkring 6 400 personer anställts med lönebidrag, utan försäkringar och pensionsinbetalningar – i strid mot gällande regler. Arbetsförmedlingen lovade då att se över rutinerna. 

Men enligt Gunilla Krieg kvarstår problemet i allra högsta grad. Hon får medhåll från Landsorganisationen, LO. Adnan Habibija, arbetsmarknadspolitisk utredare på LO, säger att det inom de olika LO-förbunden råder "bred enighet" om att det förekommer att företag med anställningsstöd struntar i att betala in tjänstepension och försäkringsskydd. 

– Arbetsförmedlingens kontroll är i det här avseendet fortsatt bristande. Ett problem som också förekommer är att arbetsgivaren slutar betala in premien efter att anställningsstödet blivit beviljat, säger Adnan Habibija, som tillägger att LO länge krävt en ökad kontroll mot arbetsgivare som missbrukar stöd från Arbetsförmedlingen. 

På Arbetsförmedlingen medger man att det finns problem. 

– Vår bild är att arbetsgivare vill göra rätt, men naturligtvis händer det att det  blir fel. Vi har rutiner för kontroll av försäkringar inför beslut om lönebidrag men har inte mandat att sedan kontrollera att reglerna verkligen följs förrän det är dags att förlänga och ta ett nytt beslut, säger Maria Kindahl, avdelningsinspektör för avdelningen förmedling och rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen. 

Kan personer som blivit anvisade till en arbetsplats av er inte se Arbetsförmedlingen som en garanti för goda villkor, som pensionsinbetalningar?

– Det vi gör är ju att vi har rutiner som vi följer när man går in i anställningsstöd. Sedan att arbetsgivare inte följer dem i alla lägen är både beklagligt och upprörande, för det drabbar ju individen. I augusti kom ett förslag på att myndigheten ska ges rätt att begära ut bankuppgifter för att kontroller att bland annat pensionsinbetalningar görs, något Maria Kindahl ser positivt på. 

För Görans räkning slutade historien väl. Unionen vann en tvist om utebliven tjänstepension mot företaget för hans räkning i tingsrätten 2016. I samma veva krävde Arbetsförmedlingen att företaget skulle betala tillbaka lönebidraget på totalt 1,2 miljoner kronor. 


Anställningsstöd

Det finns olika former av anställningsstöd/subventionerade jobb: 

Introduktionsjobb (som ersatte fem andra stöd 1 maj 2018).

Nystartsjobb

Yrkesintroduktionsanställningar.

Extratjänster och moderna beredskapsjobb 

Lönebidrag för personer med funktionsnedsättning (lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning). 

Källa: LO