Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Pensionsfällorna i den sakpolitiska uppgörelsen

Eva Eriksson lovar att SPF Seniorerna kommer att följa de frågor som rör pensionärer noga i riksdag ocg regering. Foto: SPF Seniorerna
Christina Tallberg på PRO ser fram emot regeringsförklaringen, så att de snabbt kan skapa en dialog med de nya ministrarna. Foto: PRO
”Civila samhället har en stor roll att fylla och möjlighet att påverka och då är pensionärsorganisationerna oerhört starka”, säger Eva Eriksson på SPF. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Pensionärerna pekas ut som vinnare i januariavtalet.

Pensionärsorganisationerna jublar försiktigt – men SPF Seniorerna riktar ändå kritik mot överenskommelsen.

– Jag saknar visioner om hur vi möter de stora utmaningarna, säger förbundsordförande Eva Eriksson.

Efter fyra månader med osäkerhet och förhandlingar stod det på fredagsförmiddagen klart:

Statsminister Stefan Löfven, S, får fortsätta regera.

En av anledningarna till att han kunde röstas igenom i riksdagen är den överenskommelse Socialdemokraterna har slutit med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Där pekas pensionärerna ut som en av de vinnande grupperna.

Under punkt 7 i överenskommelsen skriver de fyra partierna uttryckligen om bättre villkor för landets pensionärer.

Så här står det i överenskommelsen

Punkt 7 i överenskommelsen mellan S, MP, L och C lyder:

 

Bättre villkor för Sveriges pensionärer.

”Den högre skatt pensionärer betalar tas bort år 2020 och pensionen höjs för vanliga löntagare år 2021. Denna förändring genomförs över statsbudgeten vid sidan av de större förändringar av pensionssystemet som pensionsgruppen är överens om och som ska genomföras under mandatperioden. Förändringen ska förankras i pensionsgruppen”.

 

I överenskommelsen står det vidare, under rubriken ”sjukvård och äldre”, att ”de ekonomiska villkoren för alla pensionärer ska förbättras och resurserna till en äldreomsorg av hög kvalitet ska öka”. 

Bland annat genom kortare köer, en primärvårdsreform med fast läkarkontakt och stärkta kvalitetskrav i all sjukvård och äldreomsorg.

 

Andra rubriker eller punkter som kan tänkas påverka äldre är tredubblat rut-avdrag, valfrihet i omsorgen, fri hyressättning på nyproduktion, slopad flyttskatt och en satsning på landsbygden.

 

Hela överenskommelsen kan du läsa här.

 

 

PRO om överenskommelsen

Och pensionärsorganisationerna är försiktigt positiva.

– Januariöverenskommelsen är bra och vilar på en ganska stabil grund, säger Christian Tallberg, ordförande i PRO.

Christina Tallberg och PRO har under mandatperioden haft en nära dialog med politikerna. Foto: JENS L'ESTRADE

 

Hon fortsätter:

– För det första kommer den orättvisa pensionärsskatten vara helt utplånad år 2020, det har vi jobbet stenhårt för och är glada över.

PRO tycker också att det är bra att primärvården ska reformeras – bland annat med rätt till fast läkarkontakt – och att de lägsta pensionerna ska höjas.

Känner ni er som vinnare?

– Ja på vissa punkter, där det handlar om ekonomisk trygghet. Men sen ska vi granska alla enskilda förslag.

Är det något ni saknar?

– Det är klart man kan fundera kring bostadsfrågorna.

 

 

Så säger SPF Seniorerna

Även SPF Seniorerna tycker att överenskommelsen väcker frågor.

– Det är bra att pensionärsskatten tas bort och att man inför en primärvårdsreform, säger förbundets ordförande Eva Eriksson och fortsätter:

Eva Eriksson saknar flera saker i överenskommelsen, bland annat en analys av äldres bostadsbehov. Foto: SPF Seniorerna

– Men jag saknar ändå visioner om den verklighet som finns och inför de enormt stora utmaningarna inom till exempel vård och omsorg.

Enligt Eva Eriksson kommer 80-plussarna vara 50 procent fler till 2025. Det ställer stora krav på allt från hela pensionssystemet till hur kommuner och landsting ska lösa bostäder och omsorg.

– Man måste fundera över hur vi ska möta de behov som kommer att finnas. men jag saknar en omvärldsanalys och visioner.

 

 

SPF: Oklart med flyttskatten

I ett pressmeddelande från SPF Seniorerna skriver förbundet också att överenskommelsen innehåller ”löst skrivna förslag” och att ”konkretion saknas på sina håll”.

Eva Eriksson utvecklar:

– Flyttskatten till exempel, vad menar man? Är det reavinstbeskattningen som ska bort, eller ränteavdraget? Jag har svårt att tolka den punkten.

Sänkt reavinstskatt är något SPF Seniorerna lobbar hårt för.

– Så att äldre kan sälja sina bostäder och flytta till mer anpassade bostäder, säger Eva Eriksson.

 

 

PRO och SPF vill se över pensionssystemet

Hon saknar också tydlighet kring hur pensionssystemet och kravet på höjd pensionsavgift ska hanteras.

SPF vill – liksom PRO – helst se en översyn av hela systemet.

– Vi kan inte laga och lappa i det längre. Partierna säger att pensionsnivåerna behöver förstärkas och det betyder att pensionssystemet inte levererar vad det ska. Då borde följden vara att man ser över pensionssystemet – det hade vi förväntat oss men det finns inte med, säger Eva Eriksson.

SPF:s kommentarer om överenskommelsen

Pensioner och skatter

Positivt att fler partier nu ställer sig bakom att pensionsnivåerna behöver förstärkas. Välkomnar att den högre skatten på pensionsinkomster tas bort, men saknar besked kring den särskilda löneskatten för 65 år och äldre.

Vård och omsorg

Mycket välkommet med en primärvårdsreform. Kvalitet som styrande princip för äldreomsorgen är ett steg i rätt riktning, men äldres behov och inflytande måste vara minst lika viktiga.

Bostäder

För att få i gång flyttkedjorna behöver reavinstskatten sänkas. Tror inte på några stor effekter av slopat uppskovsbelopp. Saknar förslag som ökar utbudet av passande och prisvärda bostäder att åldras i.

Övrigt

En utvidgning av rutavdraget är positivt, likaså ambitionen att höja bredbandsmålet och fler servicekontor. Men det krävs åtgärder för att fler äldre ska kunna ha fullgoda samhällskontakter.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!