Nya avtalet: Här höjs skatten för de rikaste

Magdalena Andersson (S), finansminister.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Lissabon.
Foto: MAPICS - STOCK.ADOBE.COM / ADOBE STOCK
Foto: ARMANDO FRANCA / AP

Det nya avtalet med Portugal är klart och skattekryphålet för svenska pensionärer täpps igen.

– Jag har undertecknat en förändring i skatteavtalet med Portugal, säger finansminister Magdalena Andersson till Dina Pengar.

De nya reglerna börjar gälla redan från årsskiftet.

För snart ett år sedan skickade svenska regeringen ett officiellt brev till Lissabon med krav på att förhandla om avtalet mellan länderna.

Tålamodet med Portugal var slut och i brevet konstaterade Magdalena Andersson att ”eftersom det dragit ut på tiden vill vi omförhandla avtalet mellan Sverige och Portugal.”

Bakgrunden var det röda skynke den portugisiska skattelagstiftningen utgjort för Magdalena Andersson.

Det lagliga kryphålet har gjort det möjligt för att alla som lyfter tjänstepension från privata företag att under kort tid (fem år eller mer) maxa skattefria utbetalningar genom att placera om pengarna för att kanske därefter flytta hem till den svenska välfärden.

– Vi kommer att ha konkreta förslag på förnuftiga och väl avvägda förändringar och hoppas att det kommer att gå fort, sa Magdalena Andersson till Dina Pengar i samband med regeringsbrevet. 

Högavlönade tar chansen

Eftersom möjligheten till skattelättnad enbart gäller pensionärer som haft privat arbetsgivare eller egna bolag, har det inneburit att det är en högavlönad pensionärsgrupp som valt att flytta till Portugal.

Statistik som SVT tidigare tagit fram visar ett den genomsnittliga årsinkomsten f ör en svensk Spanien-pensionär är 298 235 kronor (under de avslutande åren av arbetslivet) och tre gånger högre för Portugal-pensionären för motsvarande period: 999 275 kronor.

Samtidigt har antalet svenskar som flyttar till Portugal ökat brant under senaste 10 år: Från 67 personer 2009 till 777 personer 2017, enligt SCB.

Några månader efter regeringsbrevet berättade Portugals ekonomiminister Manuel Caldeira Cabral att en lösning i pensionsfrågan kan vara på gång.

Sen följde en svensk valrörelse och en rekordlång regeringsbildning, men nu är alltså ett nytt avtal klart.

Detta innebär nya skattereglerna

Detta är tidsplanen och detaljerna för förändringarna:

Från 1 januari 2020 kommer Sverige att kunna beskatta pensionärer i Portugal fullt ut, troligen via SINK-beskattningsnivån på 25 procent.

Om Portugal hinner bestämma sig för en skattenivå kommer denna att gälla.

Om Portugals beskattningsnivå är lägre än den svenska kommer Sverige ha möjlighet att toppa upp skatten till svensk nivå från januari 2023.

Magdalena Andersson har drivit frågan, mest i motvind, under flera års tid. 

– Det här är en väldigt viktig fråga. När vanligt folk som jobbat ett helt liv har låga pensioner och betalar skatt blir det orimligt att personer med privata tjänstepensioner helt kan undgå att betala skatt. Det undergräver legitimiteten för hela skattesystemet och därmed välfärdsstaten, säger Magdalena Andersson till Dina Pengar.

Magdalena Andersson: En fråga om rättvisa

Ändringen i avtalet gäller privata pensionslösningar, offentliganställda berörs inte.

– Det är viktigt att betona att undersköterskor eller lärare som flyttat till Portugal inte berörs av detta. 

Avtalet är utformat så att skatteintäkter först kan komma att hamna i Sverige och senare i Portugal.

– Men det stora här är inte skatteintäkterna utan rättvisan i systemet, säger Magdalena Andersson.

– Nu täpper vi till kryphålet som funnits.

Nya skatteavtalet med Portugal

Bakgrunden till ändringen i avtalet är de regler Portugal införde 2009, som gör det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt.

Detta har varit möjligt utifrån hur skatteavtalet har varit formulerat, men var inte avsett när avtalet ingicks 2002. Omförhandlingen har skett på begäran av Sverige.

Avtalet ändras nu så att de pensionerna i fråga även får beskattas i staten de utbetalas ifrån. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får alltså beskattas i Sverige.

Den nya bestämmelsen liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder. 

I fråga om pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige från den dag då ändringprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske den 1 januari 2020.

När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske från den 1 januari 2023.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.