”Många jämnåriga har inte råd att flytta från sina hus”

Tor Bergman, 74, börjar bli redo att lämna villan han och familjen flyttade till för 43 år sedan, men flyttskatterna avskräcker.

– Det känns surt att skatta bort en miljon på inflation.

Enkäten nedan visar hur långt de olika riksdagspartierna är beredda att gå i frågan om flyttskatter.

Hundratusentals äldre bor kvar i för stora bostäder som man inte har råd att lämna, enligt en undersökning som Dina Pengar skrev om på onsdagen. 

6 av 10 seniorhushåll i villa upplever att flyttskatterna utgör ett hinder för en flytt, och vart femte seniorhushåll har avstått från att flytta de senaste fem åren på grund av flyttskatterna.


Detta är flyttskatterna

Flyttskatterna är de olika skatter som uppkommer i samband med köp eller försäljning av en ägd bostad.

Den största skattekostnaden som kan uppstå vid flytt, kapitalvinstskatt (även kallad reavinstskatt) måste alla som säljer sin bostad med vinst måste betala.

Det finns möjlighet till uppskov av del av vinsten under vissa villkor.

Andra skatter som går under samlingsnamnet flyttskatter är uppskovsränta och stämpelskatter (lagfartsavgift och pantbrev). 


Undersökningen, som gjorts av SPF Seniorerna och Skattebetalarna, visar också att 6 av 10 seniora hushåll i villa och tre av tio i bostadsrätt bor större än de behöver.

Tor Bergman vid villan utanför Uppsala.
Foto: PRIVAT

Tor Bergman, 74, bor i samma villa som han och familjen flyttade in till för 43 år sedan. 

– Jag pratar med jämnåriga som säger att de inte har råd att flytta från huset och in till en bostadsrätt närmare centrum, säger Tor.

1975 kostade villan utanför Uppsala några hundra tusen.


”Surt att skatta bort en miljon”

I dag är lånen betalda och barnen utflugna. Situationen må låta gynnsam, men i Uppsala liksom på flesta andra håll har priserna på bostadsrätter sprungit i väg snabbare än för småhus.

– Det hade varit bättre att byta bostad tidigare och fått vara med i prisutvecklingen på bostadsrätterna i centrum. Vi kommer nog att flytta till en bostadsrätt ändå inom några år, det har vi ekonomi för. Men det känns surt att skatta bort en miljon på inflation, säger Tor.


Räkneexempel: Så dyrt blir det att flytta

Reavinstskatten och mäklarkostnader vid försäljning av en privatägd bostad kan bli betydande och påverka beslut om att flytta eller bo kvar. 

Exempel 1: Flytt från villa till bostadsrätt

• För ett hushåll som bott 20–50 år i en villa med rikets genomsnittliga försäljningspris (cirka tre miljoner kronor) uppgår skattekostnaden vid försäljning till mellan 476 000 och 622 000 kronor.

• Adderas mäklararvode ökar den totala flyttkostnaden till mellan 535 000 och 681 000 kronor.

• Så mycket förlorar alltså hushållet på att flytta till en bostadsrätt till samma pris. Efter skatt och mäklararvode räcker kvarvarande kapital till en bostadsrätt på cirka 60 kvadratmeter.

Exempel 2: Flytt från bostadsrätt till bostadsrätt 

• Vid en flytt från en stor bostadsrätt med rikets genomsnittliga kvadratmeterpris (100 kvm och ett försäljningspris på fyra miljoner kronor) uppgår skattekostnaden, om man ägt bostaden i 20–50 år, till mellan 733 000 och 851 000 kronor.

• Den totala flyttkostnaden landar på mellan 813 000 och 931 000 kronor när mäklararvodet adderas.

• För ett äldre hushåll i bostadsrätt som köper ett mindre boende innebär en flytt att hushållet i   praktiken skattar bort minst ett helt rum, eller cirka 20 kvadratmeter.

Källa: Beräkningar från Skattebetalarna och SPF Seniorerna 


Han anser att villan de bor i skulle passa bättre för en familj med två-tre barn.

– Och av miljöskäl ska man inte bo större än man behöver. Flyttkedjorna måste komma i gång, säger Tor och påpekar att Boverket säger att vi har de bostäder vi behöver – vi måste bara bo smartare.

– När en ny regering kommer på plats hoppas jag att de bostadspolitiska samtalen återupptas och att de verkligen resulterar i långsiktigt vettiga lösningar. Subventionen av ränteavdragen och senare års förväntade prisstegringar beroende på dopad penningpolitik måste man komma till rätta med. Det krävs förstås långa infasningar. De bostadspolitiska spelreglerna måste vara långsiktigt hållbara genom breda överenskommelser, säger Tore.


Flyttskatten bort? Så svarar partierna

Flyttskatternas inlåsningseffekter kan mycket väl vara den enskilt viktigaste orsaken till situationen vi upplever i dag med bostadskris i 243 av landets 290 kommuner.

SPF Seniorernas enkät visar var riksdagspartierna står i frågan om flyttskatterna.

– Partiernas svar indikerar en välvillighet och förståelse för att flyttskatter bidrar till att seniorer drar sig för att flytta, även om alla anser att vinster ska beskattas, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna:

– Men inget av partierna nämner samhällsnyttan med att seniorer frivilligt lämnar sina stora bostäder. En senior som flyttar i tid till en tillgänglig bostad och trivs där, beräknas kunna skjuta upp sitt behov av hemtjänst och av särskilt boende i minst 1–2 år. I detta ligger enorma besparingar samtidigt som individens livskvalitet ökar.


LÄS MER: ”Många här bor kvar för att de inte har råd att flytta” 


Sverige nästan ensamt om evig flyttskatt

• Bland OECD-länderna är det endast i Portugal och Sverige som vinster vid försäljning av privatbostäder beskattas oavsett hur länge man bott i dem.

• I några länder beskattas vinster på bostäder om innehavstiden varit kort, ett par tre år, men Sverige sticker ut vid en internationell jämförelse med en evig skatt på 22 procent.

Källa: Skattebetalarna och SPF Seniorerna


Här är riksdagspartiernas svar på frågan: Kommer ditt parti att mildra reavinstskatten och andra utgifter i samband med flytt från ägd bostad?

CENTERPARTIET: Vill se förändring

Samtidigt som reavinstskatten bidrar till den låga rörligheten i Sverige, bör väldigt stora vinster på värdeökningar kunna beskattas. Vi vill därför se förändring som gör att skatten blir mer rimlig. Den som gör en långsiktig investering i sitt boende bör inte bestraffas, medan kortsiktig spekulation på heta bostadsmarknader inte ska gynnas. Det finns all anledning att se över om man för seniorer kan medverka till en uppskjutning av reavinstskatten om man till exempel om man investerar i en bostadsrätt.

KRISTDEMOKRATERNA: Ta bort uppskovstaket

I dag gör flyttskatter och amorteringskrav att många drar sig för att byta bostad. Äldre blir kvar i för stora hus, barnfamiljer bor trångt och studenter tvingas välja bort studieorter. Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. På så sätt beskattas inte vinsten direkt vid försäljningen utan först när personen lämnar den ägda bostadsmarknaden. Förslaget skulle innebära att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt minskar.

SPF Seniorernas bedömning: Väl godkänt. 

LIBERALERNA: Sänk flyttskatten

Ja, vi vill sänka den så kallade flyttskatten. Sveriges höga skatter vid försäljning och inköp av bostäder, bidrar till lägre rörlighet på bostadsmarknaden och en större bostadsbrist än vad som annars vore fallet. För äldre innebär den att många skjuter upp att flytta till ett mer tillgängligt boende.

SPF Seniorernas bedömning: Väl godkänt.

MILJÖPARTIET: Positiva till förändring

Miljöpartiet är positivt till förändringar som främjar rörlighet på bostadsmarknaden och därför är det exempelvis bra att regeringen förbättrat möjligheterna att göra uppskov på reavinstbeskattningen. Miljöpartiet vill se en bred politisk överenskommelse inom det bostadspolitiska området, där olika typer av skatter kopplat till boende och rörlighet på bostadsmarknaden kan komma ingå.

SPF Seniorernas bedömning: Godkänt.

MODERATERNA: Se över reavinstskatten

Vi vill se över reavinstskatten för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. I ett första steg bör man ta bort taket för uppskov och sänka uppskovsräntan till 1,05 procent. Skatt på kapitalvinster är samtidigt en viktig del av det svenska skattesystemet.

SPF Seniorernas bedömning: Väl godkänt.

SOCIALDEMOKRATERNA: Generösare uppskov med skatten

Det är rimligt att man betalar skatt när man har gjort en vinst på sin bostad, liksom man gör vinst på andra typer av sparande. Samtidigt är det viktigt att den som köper bostad kan skjuta upp skatten för att finansiera det nya boendet. Därför har regering gjort reglerna för att få uppskov med reavinstskatten mer generösa. Dock så kan man notera att när reavinstskatten höjdes av regeringen Reinfeldt 2008 för att bidra till finansieringen av den sänkta fastighetsskatten, så förändrades inte rörligheten på bostadsmarknaden alls.

SPF Seniorernas bedömning: Godkänt.

SVERIGEDEMOKRATERNA: Avser inte sänka flyttskatten

Nej – vi avser inte sänka flyttskatten för vare sig äldre eller yngre. Däremot instämmer vi att en bredare översyn bör göras av de olika bostadsskatterna som i dag tenderar att låsa in individer och leda till tröga flyttkedjor.

SPF Seniorernas bedömning: Icke godkänt.

VÄNSTERPARTIET: Nuvarande regler rimliga

Nej. Vänsterpartiet vill varken sänka reavinstskatten eller räntan på uppskovsbeloppet. Vi anser att det är rimligt att personer som äger sin bostad, och som sannolikt sett sitt boende öka i värde över tid, betalar skatt enligt nuvarande regler. För att underlätta för äldre att flytta från en ägd bostad behöver vi i stället öka utbudet av bostäder, framför allt hyresrätter med rimliga hyror. Vi behöver även bygga fler äldreboenden.

SPF Seniorernas bedömning: Icke godkänt.

Så gjordes enkäten

Enkäten är gjord av den politiskt obundna pensionärsorganisationen SPF Seniorerna.

Samtliga riksdagspartier deltar och har i den här enkäten svarat på frågan: Kommer ditt parti att mildra reavinskatten och andra utgifter i samband med flytt från ägd bostad?

Bedömningarna efter varje svar är gjorda av SPF Seniorerna enligt skalan Mycket väl godkänt (MVG), Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke godkänt (IG) efter hur partiernas svar överensstämmer med SPF Seniorernas medlemmars intresse.