Kronofogden i razzia mot Ernstbergers lyxvilla

Expressens Leif Brännström om Kronofogdens tillslag
Kronofogden gjorde en razzia mot Alexander Ernstberger redan i oktober 2017.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Alexander Ernstbergers lyxiga villa på Lidingö blev ”Sveriges dyraste villaköp” 2017. 50 miljoner kronor.
Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX
Alexander Ernstberger har hela tiden förnekat att han gjort något olagligt.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Lyxvillan på Lidingö har sjötomt.
Foto: FREDRIK SJÖSHULT

Kronofogden har slagit till mot Allra-toppen Alexander Ernstbergs lyxvilla på Lidingö.

Aktionen ingår i myndighetens blixtaktion för att säkra tillgångar efter de fällande fängelsedomarna mot Allra-profilerna i förra veckan.

– Vi har säkrat tillgångar för 45 miljoner, säger enhetschef Magnus Arvidson hos Kronofogden.

Kronofogdens aktion är en direkt följd av torsdagens fällande domar i Svea hovrätt.

Domarna betyder inte bara att de fyra Allra-topparna hamnar i fängelse, utan där finns också ett skadeståndskrav har domstolen slagit fast. De fyra krävs på 314 miljoner kronor som de, enligt domen, ska betala solidariskt.

– Vi startade fredags med att säkra så mycket tillgångar som vi över huvud kan och så snabbt det går. Så här långt har vi säkrat tillgångar, när det gäller fastigheter, pantbrev, kontobehållningar, värdepapper till ett värde av 45 miljoner kronor, säger Magnus Arvidson, enhetschef på specialverkställighetssektionen hos Kronofogden.

De 45 miljonerna som säkrats gäller för samtliga fyra dömda. För enbart Alexander Ernstberger ligger de frysta tillgångarna på närmare 34 miljoner.

Exakt hur mycket Kronofogden lyckats komma åt är oklart.

– Det är rätt omfattande och komplicerade utredningar.

Belånad ”upp över skorstenen”

Kronofogden har under aktionen spärrat de misstänktas bankkonton och fryst tillgångar i deras olika värdedepåer med aktier och fonder. Förbudsmeddelanden har skickats till respektive bank.

Den pågående aktionen med kvarstad omfattar även Alexander Ernstbergers lyxvilla på Lidingö. 2016 blev villan omskriven som årets dyraste villaköp. När Kronofogden tidigare försökt komma åt villan så fanns det inget så kallat övervärde eftersom fastigheten var belånad ”upp över skorstenen”.

Hur det är med villan den här gången är oklart.

– Vi har nu ett antal tillgångsutredningar i gång. Vi tittar på det ekonomiska läget i dag, det kan ju ha ändrats. Vi tittar på vilka tillgångar som vi kan säkra så snabbt som möjligt, säger Magnus Arvidson.

Det är okänt om Kronofogden gjort sin fysiska razzia i Alexander Ernstbergers hus eller om de har nöjt sig med kvarstad på huset genom en administrativ razzia.

– Det pågår fysiska besök just nu på olika adresser, säger en källa till Expressen.

När Kronofogden slog till hösten 2017 hämtade Kronofogdens personal även saker i Alexander Ernstberges villa. 

De fyra dömda i Allra-målet

• Alexander Ernstberger, 35, och Allras grundare. Dömd för grovt mutbrott och tagande av muta i maj 2012 samt grov trolöshet mot huvudman. Sex års fängelse. Näringsförbud i 10 år.

• David Persson Rothman, 41, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice. Dömd för grovt häleri. grovt mutbrott, tagande av muta och grovt penningtvättsbrott. Fem års fängelse. Näringsförbud i 10 år. 

• Olle Marcusson, 42, var ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital. Dömd för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grov bestickning, grovt givande av muta och grovt bokföringsbrott. Fem års fängelse. Näringsförbud i tio år.

• Johan Bergsgård, 51, tidigare direktör inom Allra. Dömd för grov trolöshet mot huvudman. Fyra års fängelse.

Frysta tillgångar på Ålandsbanken

Kronofogdens blixtaktion gäller inte bara fasta tillgångar hos de fyra dömda. Tjänstemännen har även med lagens hjälp kunnat frysa tillgångar, som tillgångar på bankkonton i bland annat Ålandsbanken, den bank som tog över Allras fonder för en hemlig summa nät Allra Pension avvecklade sin verksamhet.

Kronofogdens utmätning hos Ernstberger

701 845, värdepapper i Ålandsbanken.

Allra Pension, skattekonto 167 421.

8,1 miljoner på ett ISK-konto hos Avanza Bank.

25 miljoner. Lyxvillan på Lidingö. Halva fastigheten omfattas av utmätningen eftersom resterande andel står på hustrun.

Ålandsbanken var också behjälplig när både Alexander Ernstberger och hans kollega David Persson Rothman skulle köpa sina lyxvillor.

– David fick låna 17 miljoner av Ålandsbanken till lyxvillan, har en person med insyn tidigare uppgett för Expressen. 

I tingsrätten hävde domstolen de kvarstader som berörde de inblandade. Orsaken var de friande domar som Stockholms tingsrätt fattade.

Tingsrättens beslut att häva kvarstaden för Alexander Ernstberger och övriga inblandade.

När tingsrätten förra året hävde kvarstaden – som sammanlagt var på cirka 200 miljoner kronor – betydde det att tillgångarna var ”fria”. Kammaråklagare Thomas Hertz, som drev Allramålet, fruktade att det inte skulle gå att få tillbaka några tillgångar till pensionsspararna efter hovrättens fällande domar i förra veckan.

– Man borde överväga en ordning där pengarna inte får betalas ut förrän domen vunnit laga kraft. Så är det till exempel när det gäller det omvända, om pengar ska förverkas, sa Thomas Hertz till Svenska Dagbladet i förra veckan.

Expressen har varit i kontrakt med försvararen, advokat Slobodan Jovicic. Han hade dock ingen information kring aktionen.

Kronofogden kan dock inte avyttra något förrän det finns lagakraftvunna domar.