Här är pengarna som pensionärerna missar

"Många äldre sätter en ära i att till varje pris klara sig själv och vill inte söka bidrag", säger Christina Tallberg, ordförande för pensionärsorganisationen PRO.
Foto: Jens L'Estrade
Uppemot 100 000 pensionärer kan gå miste om flera tusen kronor varje månad.
Foto: Henrik Isaksson/IBL

Uppemot 100 000 pensionärer kan gå miste om flera tusen kronor varje månad.

Många vet inte om att de har rätt till bostadstillägg eller avstår för att de tror att det handlar om bidrag.

– Utan bostadstillägg hade jag inte haft råd att bo kvar i min hyresrätt, säger Christina Lindén, 76, från Västerås.

Christina Lindén ansökte för snart tre år sedan om bostadstillägg. Med en hyra på 9 450 kronor och en pension på 13 000 kronor efter skatt får hon 1 700 kronor i bostadstillägg.

– Jag visste att det fanns. Det hade jag läst i någon broschyr eller på internet. Men det är knappt att det går runt ändå. Jag försöker hitta en mindre lägenhet men det är svårt, säger hon.

Cirka 290 000 av landets äldre får i dag bostadstillägg. Ytterligare drygt 100 000 pensionärer kan ha rätt till det stödet, enligt Pensionsmyndigheten, men har inte ansökt.

Christina Lindén, 76, från Västerås
Foto: Privat

– Många känner inte till att det finns. En del har mindre pengar att hämta och en del har mer, säger myndighetens analyschef Ole Settergren.

Missförstånd kring bostadstillägget

Vissa tror att bostadstillägget bara gäller om du bor i hyresrätt. Men har du bostadsrätt eller villa, saknar fritidshus och har mindre än 100 000 kronor i sparkapital kan du också ha rätt till stödet. Andra tror att bostadstillägg är ett bidrag.

– Många äldre sätter en ära i att till varje pris klara sig själv och vill inte söka bidrag. Men bostadstillägget är inte ett bidrag utan en del i pensionssystemet som man har rätt att söka, säger Christina Tallberg, ordförande för pensionärsorganisationen PRO.

En del får också för lite i bostadstillägg. Hyrorna höjs i snitt med två procent varje år men om man inte anmäler sina nya hyror till Pensionsmyndigheten kan man gå miste om extra slantar.

– Det är ganska vanligt att det är så, säger Ole Settergren.

Äldreförsörjningsstöd och tandvårdsbidrag

Pensionärer med lägst pension kan även söka äldreförsörjningsstöd. Många har inte heller råd att gå till tandläkaren men det finns flera tandvårdsbidrag.

– Det är bekymmersamt att många missar allt de har rätt till. En del äldre kan nog känna en uppgivenhet över sin dåliga ekonomi och skäms för det, säger Christina Rogestam, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, SPF. 

Pensionärer vill höja bostadstillägget

Nu vill PRO och SPF att bostadstillägget höjs, från dagens maximala 5 090 kronor till minst 7 000 kronor. 

– Om man vill hjälpa den här gruppen äldre på allvar bör man höja bostadstillägget rejält, säger Christina Tallberg.

Hemma i Västerås hoppas Christina Lindén på en höjning.

– Det är det minsta man kan begära. Hyreskostnaderna har ökat. En lägenhet för 5 000 kronor finns knappt i dag. Kan jag få en spark i ändan på någon politiker så vore det underbart. Det här kan inte fortgå.

Rättigheterna som kan ge dig pengar

Rabatter

Många företag och organisationer erbjuder rabatt till pensionärer. Om du är över 65 brukar det räcka med att visa legitimation. Är du pensionär och yngre kan Pensionsmyndigheten skicka hem ett intyg genom att du fyller i en beställning på myndighetens hemsida.

Garantipension

Betalas ut från 65 års ålder. Den som inte tjänat in någon pension alls får 7 863 kronor i månaden före skatt 2016. Det går att få garantipension som utfyllnad om man tjänat in låg pension. Garantipensionen minskas i takt med att pensionsinkomsten stiger och 2016 försvinner den helt för den som tjänat in en inkomstpension på 11 343 kronor i månaden före skatt. Tjänstepension, premiepension och privat pensionssparande läggs ovanpå inkomstpensionen och garantipensionen.

Bostadstillägg

Betalas ut från 65 års ålder och du måste ansöka om det. Det högsta beloppet är 5 090 kronor i månaden skattefritt. Snittet ligger på cirka 2 400 kronor.

Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende. Har du fritidshuset eller över 100 000 kronor i sparande kan du bli nekad. Tumregeln är att du ska ha inkomst under 13 000 kronor i månaden efter skatt som ensamstående eller att ni får ut max 9 000 kronor per person som sambor. Du kan göra en beräkning på Pensionsmyndigheten för att se om du har rätt till bostadstillägg. Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Särskilt bostadstillägg

Särskilt bostadstillägg betalas ut om hyran är så hög att du trots bostadstillägget inte har tillräckligt kvar att leva på. En ensamstående ska ha 5 438 kronor och en som lever i par ska ha 4 445 kronor per månad efter att bostadskostnaden är betald. Men även här finns ett tak för bostadskostnaden som är 6 200 kronor för ensamstående och 3 100 kronor för den som lever i par. Alla som söker det vanliga bostadstillägget får en automatisk prövning av om de även har rätt till särskilt bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstöd

Om du inte har rätt till full garantipension och har låga inkomster kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd så att du får en skälig levnadsnivå. Ensamstående ska ha 5 438 kronor kvar när bostadskostnaden är betald. Gifta och sambo minst 4 445 kronor per månad. Gifta par kan också ha rätt till det högre beloppet, vid exempelvis vårdbehov.

Tandvårdsbidrag

Du får 300 kronor per år om du är 20-29 år eller över 75 år. Är du 30-74 år får du i dag 150 kronor per år i bidrag. Regeringen föreslår till nästa år att även pensionärer mellan 65 och 74 år ska få 300 kronor. Bidraget betalas ut direkt till tandläkaren.

Högkostnadsskydd finns också. För åtgärder med ett referenspris mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor får du ersättning för 50 procent av kostnaderna. För tandvård med referenspris på över 15 000 kronor får du ersättning för 85 procent av kostnaderna.

Särskilt tandvårdsbidrag

Den som har stora behov av tandvård på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning kan få rätt till ett särskilt bidrag. Det gäller också tandvård som påtagligt förbättrar förmågan att tala eller äta. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår.

Källa: Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan