De är rikast och tjänar allra mest

RIKAST – OCH TJÄNAR MEST: Christel Darvik, P G Gyllenhammar, Ane Uggla, Claes Dahlbäck.

Bästa sättet att få mer i plånboken är att jobba längre.

För den som kan orkar och vill innebär det stora ekonomiska fördelar att jobba vidare mellan 65 och 69.

– Det är väldigt fördelaktigt samtidigt som man ökar på sin pension, säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.

Det har blivit allt vanligare att inte bryta fullt ut med arbetslivet vid 65. För de flesta är de ekonomiska vinsterna så pass stora att man kan tänka sig jobba vidare några år till.

– Vi kan se att allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det är väldigt fördelaktigt skattemässigt samtidigt som man ökar på sin pension. Vi ser också att de flesta som jobbar vidare inte gör det på heltid, säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.

Räkneexempel som partipolitiskt obundna pensionärsorganisationen SPF Seniorerna sammanställt för Dina Pengar visar exakt hur den disponibla inkomsten växer för den som kan och får jobba vidare under åren 65–69.

Så mycket extra kan man tjäna

Några exempel på ekonomiskt lyft om man jobbar vidare efter 65:

En kvinnlig snittpensionär som kombinerar en halvtidspension med att jobba halvtid får efter skatt 53 367 kronor mer att leva för per år (4 447 kronor i månaden).

En snittpensionär som jobbar vidare på 25 procent och lyfter pension på 75 procent får 39 322 kronor mer per år att leva för (3 276 kronor i månaden).

En pensionär med garantipension kan genom att jobba olika nivåer av deltid markant höja sin livssituation. Från runt 12 000 i månaden (som är gränsen för EU:s fattigdomsnivå) till drygt 17 000 i månaden om halvtidspensionen kan kombineras med ett halvtidsjobb.

Fler fördelar:

Av skatteskäl kan det vara bättre att vänta med att tjänstepensionsdelen om man jobbar vidare – för att sedan maxa pensionen efter 69.

Pensionen efter 69 blir avsevärt högre eftersom man hinner betala in mer under åren 65–69.

Så vill Pensionsgruppen höja åldersgränserna

– Det är viktigt för seniorer att känna att samhället tar tillvara kompetens och erfarenhet så man kan jobba vidare. LAS (Lagen om anställningsskydd) säger att man ska lämna arbetsmarknaden när man är 67 men den här åldern stämmer inte längre eftersom vi blir mycket äldre i dag, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, sagt tidigare.

Pensionsgruppen, som består av samtliga partier förutom V och SD, föreslog i december att lägsta pensionsåldern höjs till 64 år successivt fram till 2026. Samtidigt föreslår man att LAS-åldern höjs från 67 till 69 och att lägsta ålder för att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år.

– Det är många som inte orkar jobba vidare men en stor grupp vill vara med och tillföra samhället. De sociala aspekterna är enormt viktiga. Det kan innebära ett stort avbräck att lämna sin arbetsplats och för många väntar ensamhet. Samhället tjänar på att fler håller sig friska och mår bra, säger Eva Eriksson på SPF Seniorerna.