Fondbolaget Solidar kastas ut från PPM

Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Solidar Fonder. Motiveringen är att Solidar inte har följt myndighetens samarbetsavtal. 

– Bolaget är inte lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondavdelning.

Solidar Fonders åtta fonder samt den externt förvaltade fonden Solidar Sicav Global Fokus köpstoppades i december 2017. Sedan dess har fonderna utretts av Pensionsmyndigheten. Idag kom beskedet att fonderna avregistreras. 

– De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att leva upp till de krav som ställs i avtalet med oss. I Solidars fall kan vi efter en omfattande utredning konstatera att bolaget inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i ett pressmeddelande. 

LÄS MER: Finansinspektionen bötfäller Solidar 

FRIDA BRATT: Straffet mot Solidar känns som ett hån 

"Inte agerat i spararnas intresse"

Fondbolaget har brutit mot Pensionsmyndighetens samarbetsavtal på flera punkter, konstaterar Pensionsmyndigheten. 

– Bland annat har fondbolaget inte agerat i pensionsspararnas intresse när man valt förvaltningsmodell. Bolaget har dessutom haft ohanterade intressekonflikter och bristande interna regler, heter det i pressmeddelandet. 

I förra veckan fick Solidar allvarlig kritik från Finansinspektionen. Bakgrunden är den förvaltningsmodell där Solidar gjort omfattande transaktioner med DS Platforms, ett Malta-registrerat bolag dit Solidars egen vd Roland Johansson har ägarkopplingar. 

Pensionsmyndighetens utredning visar att affärerna med DS Platforms varit del av en medveten strategi att handla till en omotiverat högre kostnad i syfte att gynna bolagets ägare snarare än pensionsspararna.

67 000 sparare påverkas

Innehavet i de nio fonder som nu avregistreras uppgår till drygt 16 miljarder kronor. Cirka 67 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonderna.

Pensionsmyndigheten kommer nu att skicka en säljorder på hela innehavet i fonderna. Därefter ska en ordnad avveckling på fondernas innehav äga rum, skriver Pensionsmyndigheten i sitt pressmeddelande. Samtliga sparare i fonderna kommer också att få ett brev hemskickat med information om avregistreringen.

I samband med att skandalbolaget Allras fonder kastades ut från Pensionsmyndighetens fondtorg gjorde Pensionsmyndigheten en polisanmälan. Det har man myndigheten ännu inte gjort mot Solidar. 

– Vi har inte kommit så långt än. Det vi jobbar med nu är att fundera på om det här här har orsakat skada för våra pensionssparare och vi så fall hur mycket. Mer än så är svårt att säga just nu, säger Erik Fransson till Expressen. 

Hur mycket av pensionsspararnas pengar räknar ni med har gått förlorade i Solidars fonder?

– Finansinspektionen har konstaterat att bolaget haft en förvaltningsmodell som varit onödigt dyr, en fördyring för spararna på runt 33 miljoner kronor. Det har funnits personer och bolag inom Solidar som har tjänat på den här handeln som skett med bolaget på Malta. Det här är en viktig anledning till att vi har brutit avtalet med Solidar. Men vi kommer att göra vår egen bedömning av hur stora kostnader Solidar åsamkat spararna. 

Hur stor inverkan hade Finansinspektionens beslut i förra veckan på ert besked?

– Det är en pusselbit vi har tagit in. Både Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten har kommit fram till liknande slutsatser. I vissa fall har Finansinspektionen tittat på saker som vi inte har tittat på, men deras beslut har varit ett bra komplement. 

Vad händer nu med spararnas pengar?

– Vi kommer att sälja alla andelar i fonderna som vi har via våra pensionssparare, och pengarna kommer gå in i AP7Såfa (statliga förvalet, reds. anm). Sedan har kunderna möjlighet att bestämma vad de vill göra med pengarna. 

Har Solidar varit tillmötesgående i er utredning?

– Till stor del. Vi har haft en öppen och bra dialog under utredningsperioden. 

I förra veckan valde Danica Pension, som tidigare erbjudit Solidars fonder inom SAF-LO, att säga upp avtalet med bolaget. På tisdagen följde Nordnet efter. 

Solidar: "Anmärkningsvärt"

Expressen har sökt företrädare för Solidar. I ett uttalande på fondbolagens hemsida skriver Didi Welander, styrelseordförande för Solidar Fonder, så här om Pensionsmyndighetens beslut: 

– Det är anmärkningsvärt eftersom beslutet grundar sig på historiska brister i vår verksamhet, brister som vi har åtgärdat vilket också Finansinspektionens tidigare beslut visar. Vår bedömning är att Pensionsmyndighetens beslut i detta läge tyvärr inte är till fondandelsägarnas bästa.

Solidar kommer att överklaga Finansinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift.