Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fler fattigpensionärer – så är läget på din ort

Antal svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns blir bara fler.

I dag är nästan var femte svensk fattigpensionär.

I listan nedan kan du se hur situationen ser ut i din kommun.

Det är högst troligt att den förvärrats.

EU:s gräns för risk på fattigdom är 60 procent av medianinkomsten, det vill säga cirka 12 100 kronor i månaden.

Statistiska centralbyrån (SCB) för statistik över hur många äldre svenskar som lever under fattigdomsgränsen och därmed kan klassas som fattigpensionärer.

Utvecklingen är dramatisk:

• 18,2 procent av dem som är 65 år och äldre levde under fattigdomsgränsen 2015. Föregående år var andelen 16,5 procent.

• Andelen fattiga pensionärer ökar snabbt. 2005 levde bara 10,1 procent av pensionärerna under fattigdomsgränsen.

 

LÄS MER: Efter 45 år av jobb – pengarna räcker inte

 

I listan nedan kan du enkelt söka på hur situationen ser ut för äldre i din kommun.

För de alldra flesta kommunerna framgår det att siffran ändrat sig uppåt mellan 2011 och 2015 – alltså att andelen äldre som lever under fattigdomsgränsen ökat.

Listans fyra kolumner visar:

1. Kommunens namn.

2. Procentandelen av kommuninvånarna över 65 vars inkomst låg under 60 procent av medianinkomsten för samtliga personer i Sverige år 2015 (som då var 237 600 kronor).

3. Samma siffror för 2011.

4. Medianinkomsten 2015 för invånare över 65 för varje kommun.

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Annons: