Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Allra-profilerna får fängelse – HD nekar prövningstillstånd

Följ senaste nytt i Expressen TV.
Pensionsbolaget Allras vd Alexander Ernstberger, dömdes av hovätten för mutbrott och trolöshet mot huvudman till sex års fängelse och näringsförbud i tio år. HD:s beslut betyder att domen står fast.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
David Persson Rothman har suttit häktad sedan den 23 juli och den senaste tiden vistats på häktet i Göteborg. Han måste nu börja avtjäna sitt straff på fem års fängelse.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Olle Marcusson dömd till fem års fängelse får inom kort lämna häktet i Gävle och börja avtjäna sitt straff på anstalt.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Johan Bergsgård har varit en fri man under domstolsprövningarna. Nu måste han inställa sig hos Kriminalvården för att avtjäna sitt straff på fyra år.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Högsta domstolen, HD, slår igen dörren för Alexander Ernstberger och de tre övriga i Allra–härvan.

Domstolen beviljar inte prövningstillstånd vilket betyder att fängelsedomarna står fast.

– Alexander har inte givit upp, säger hans försvarare Carl-Johan Malmberg efter bakslaget.

Det var den 22 juli som Svea hovrätt avkunnade domarna som betydde fängelse för de fyra åtalade. Både de misstänkta och deras advokater togs med överraskning eftersom de hade räknat med att domstolen skulle fria – precis som Stockholms tingsrätt tidigare gjort.

– Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel, sa hovrättsrådet Christer Lundh när domen avkunnades.

Fängelsedom i Svea hovrätt

Hovrättens ledamöter var eniga i sitt beslut och tvekade inte om att det fanns en brottsplan bakom affärerna som utspelade sig 2012-2013.

”Affärerna har inte haft ett legitimt syfte utan utredningen, bland annat mejlkorrespondens och hemlighållna avtal, visar de inblandades avsikt att på fondernas bekostnad berika såväl Oak (Cak Capital) som SFS (Svensk Fondservice, föregångare till Allra) vd och vice vd. Enligt hovrätten har samtliga åtalade varit införstådda med upplägget, brottsplanen, och alla har varit aktiva i genomförandet och väsentliga för att realisera planen”, skrev hovrätten i sitt pressmeddelande när domen avkunnades.

Stockholms tingsrätt var av direkt motsatt uppfattning när de friade Allra–profilerna.

– Ett chockerande beslut som jag varken väntat mig eller trott skulle kunna ske, sa Alexander Ernstberger om hovrättens fängelsedom i juli. 

De dömda i Allramålet

• Alexander Ernstberger, 35, Allras grundare och vd, är dömd för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Sex års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad och hålls på Kronobergshäktet.

• David Persson Rothman, 41, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice, är dömd för mut- och häleribrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Olle Marcusson, 44, ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital, dömd för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Johan Bergsgård, 51, tidigare direktör inom Allra, dömd för trolöshet mot huvudman. Fängelse i fyra år. Inte häktad, men har reseförbud.

På tisdagseftermiddagen kom Högsta domstolens besked: 

Inget prövningstillstånd.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast”, skriver HD i en kort kommentar till beslutet.

Det betyder att hovrättens fängelsedomar vinner laga kraft.. Det betyder också att de tre häktade Allra–profilerna ska överföras till fängelse för att börja avtjäna sina straff. Och Johan Bergsgård, som varit på fri fot under hela processen, inom kort måste inställda sig för at börja avtjäna.

– Jag är inte överraskad över HD:s beslut. Något annat var inte att vänta, säger kammaråklagare Thomas Hertz som drev målet i domstolarna.

”Inte gett upp”

Alexander Ernstbergers försvarare, advokat Carl-Johan Malmberg, är besviken över Högsta domstolens besked att inte bevilja prövningstillstånd.

– Förhoppningen gick i kras, säger Carl–Johan Malmberg. Men vår kritik mot hovrättsdomen kvarstår.

Carl-Johan Malmberg pratade med sin klient efter HD:s besked.

– Alexander har inte givit upp. Det har heller inte jag gjort. Det är inte över, säger han och antyder att de kanske kommer att begära resning i målet.

Advokat Per E Samuelson, som försvarat Olle Marcusson under processen, är upprörd över HD:s besked.

– Beslutet stämmer inte överens med min rättsuppfattning. Så här får det enligt min bestämda uppfattning inte gå till.

Advokat Thomas Olsson, försvarare av David Persson Rothman, hade inte nåtts av HD:s besked när Expressen ringde honom.

– Jag har inga kommentarer, var hans enda besked.

De fattade beslutet om Allra-topparna

Johan Bergsgårds försvarare, advokat Tobias Enochson, pratade med sin klient efter HD:s beslut.

– Det är svårt att säga att man är överraskad när Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd. Det är väldigt sällsynt som de gör det. Men däremot tyckte många av oss som varit inblandade i målet att det fanns en hel del intressanta frågor och vi hade ganska många synpunkter på olika inslag i hovrättens dom. Så i den meningen är man besviken.

De justitieråd som nu fattat beslutet att inte bevilja de fyra Allra–profilerna prövningstillstånd är följande:

Gudmund Toijer, 65, som tog plats i Högsta domstolen, HD, 2007 med en lång domarkarriär bakom sig. Han har även varit rättschef i Utbildningsdepartementet mellan 1996–1998, och expeditions- och rättschef på departementet 1999–2002.

Johnny Herre, 58, ledamot av HD sedan 2010 och under en period verkat som docent och professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan.

Dag Mattsson, 64, som utsågs till justitieråd 2012. Han inledde domarkarriären efter juristexamen i Lund med att sitta ting i Landskrona tingsrätt och senare i hovrätten för Skåne och Blekinge. På meritlistan finns även tjänstgöring i justitiedepartementet som rättssakkunnig, kansliråd, departementsråd och rättschef.

Expressens Leif Brännström om turerna i Allra-härvan