Nya listan – här är din verkliga pensionsålder

Pensionsåldern kan höjas mer än många först trott.

Orsaken är att Pensionsmyndigheten ändrat beräkningsmetoderna.

För personer födda på 80-talet kan det slå på mer än ett helt år.

Listan nedan visar din nya pensionsålder.

Dina Pengar har tidigare berättat om att den faktiska pensionsåldern kommer att höjas successivt de närmaste åren. 

Pensionsmyndighetens beräkningar för alternativa pensionsåldern – som bland annat ligger ligger till grund för åldershöjningarna – visar hur länge varje årskull kan räkna med att jobba för att få lika stor pension årskullen födda 1930 fick vid 65 års ålder.

På fredagen rapporterade Svenska Dagbladet att uträkningarna i den alternativa pensionsåldern skrivits upp, och man anger bland annat att en person född 1975 får alternativa åldern uppskriven från 68,4 till 69,4 år och att en person född tio år senare höjs från 69 till 70,2 år – alltså en höjning av åldern med mer än ett år.

Anledningen till att siffrorna nu skruvas är att Pensionsmyndigheten använder en ny metod för beräkningar.

Skillnaden är man nu tar hänsyn till dödligheten hos svenskar under 65. Beräkningarna tidigare gjordes på livslängden efter 65.

Det nya sättet att räkna gör att de alternativa pensionsåldrarna höjs, bland annat för den yngre generationen får mindre arvsvinster. Riktåldern ska höjas i takt med att livslängden ökar och de nya beräkningarna kan därmed slå igenom på riktåldern, skriver SVD.


LÄS OCKSÅ: En av tre kvinnor tror inte de kan leva på sin pension 

Bred enighet för höjning

Det finns en bred politisk enighet för att höja åldersgränserna för pensionen. Pensionsgruppen, den som består av alla riksdagspartier förutom V och SD, har konstaterat att pensionsåldern bör öka med livslängdsökningen.

– Pensionsmyndighetens metod för att räkna på den alternativa pensionsåldern skulle kunna vara en modell för detta, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten, till Dina Pengar.

En modell skulle i så fall kunna vara ett årligt besked om pensionsåldern om 20 år.

– Så länge beskeden sker med ordentlig framförhållning och att man låser beskeden så människor får en chans att ställa in sig efter nya pensionsåldrarna, säger Settergren.


LÄS OCKSÅ: För många tar ut sin tjänstepension för snabbt 

Kritiken: Var finns informationen?

Att Pensionsmyndighetens information kring de nya beräkningarna varit begränsade och helt tagits bort i årets pensionskuvert har mött stark kritik bland annat från SPF Seniorerna.

”Det är viktigt med transparens från myndighetens sida i allmänhet, och i synnerhet när de har tagit bort den enda tidigare existerande platsen där den alternativa pensionsåldern”, säger Eva Eriksson på SPF Seniorerna.

– Det är viktigt med transparens från myndighetens sida i allmänhet, och i synnerhet när de har tagit bort den enda tidigare existerande platsen där den alternativa pensionsåldern (pensionskuvertet, red. anm.) faktiskt förmedlades till alla framtida pensionärer. Detta berör ju alla dagens löntagare och alla framtida pensionärer, säger Eva Eriksson, ordförande på SPF Seniorerna, till Dina Pengar.

Hon menar att om människor ska kunna göra sig en bild över om de tycker att nuvarande pensionssystem är rimligt eller inte måste information kommuniceras ut väldigt tydligt.

– Det behövs en översyn av hela pensionssystemet. Vi vill ha ett pensionssystem som balanserar finansiell stabilitet med sociala hänsyn och politiskt ansvar, säger Eva Eriksson.


LÄS OCKSÅ: PPM-systemets fem värsta fonder 

Lista: Kolla din nya pensionsålder

Källa: PENSIONSMYNDIGHETEN

Tycker du att pensionsåldern borde höjas?