Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De dömda Allra-cheferna sätts i personlig konkurs

Alexander Ernstberger försattes på måndagen i personlig konkurs av Stockholms tingsrätt.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

De fyra Allra–profilerna är nu försatta i personlig konkurs.

Samtidigt har det blossat upp till strid kring en av nyckelpersonerna.

Bråket gäller vem som ska vara konkursförvaltare och därmed ha insyn i penningflöden och transaktioner.

Allras ombud har försökt stoppa att advokat Nils Åberg utses till sammanhållande konkursförvaltare. 

– Miljontals kronor kan stå på spel, uppger en källa med insyn i bråket.

Valet av konkursförvaltare kan tyckas vara en mindre sak i efterdyningarna till pensionsbolaget Allras kollaps och fängelsedomarna.

Men för de tusentals berörda pensionsspararna är det en fråga som avgör om pengar kan spåras och därmed tillfalla spararna.

Den pågående striden står mellan Pensionsmyndigheten på ena sidan och de fängelsedömda Allraprofilerna och deras advokater på motsatt sida.

Flera av Allraprofilerna vill undvika att en och samma konkursförvaltare sköter utredningarna när det gäller deras personliga konkurser och de berörda bolagen kopplade till fängelsedomarna. Man hänvisar till intressekonflikter.

Pensionsmyndigheten och dess advokatbyrå Trägårdh hävdar att det är en fördel med samma konkursförvaltare som kan överblicka allt kring ”Allra–härvan” och att kostnaderna hålls nere vilket ytterst skulle gynna berörda pensionssparare.

De fyra fängelsedömda Allraprofilerna: Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Olle Marcusson och Johan Bergsgård. De är nu försatta i personlig konkurs.

Den 28 december – omedelbart efter att Högsta Domstolen beslut att inte bevilja prövningstillstånd för de fyra Allra–profilerna – lade Pensionsmyndighetens advokatbyrå ut en ”bombmatta” med konkursansökningar med hänvisning till hovrättens fällande domar med ett skadestånd och ränta som räknas från våren 2012.

Förutom de fyra fängelsedömda Allra–profilerna begärdes även David Persson Rothmans bolag DPR Invest AB i konkurs. Detsamma gäller Allra Pension, dotterföretag till Allra Sverige.

I samtliga fall begärde Pensionsmyndighetens advokatbyrå att advokat Nils Åberg på advokatbyrån Carler ska förordnas som konkursförvaltare.

Allra–profilerna har en efter en medgett att de är på obestånd där de varken kan betala skadestånd till Pensionsmyndigheten och då ytterst berörda pensionssparare – en summa som i dag är uppe i över 300 miljoner kronor.

Konkursförvaltare

När en domstol beslutar om konkurs omhändertas samtliga tillgångar av konkursboet och den som är försatt i konkurs har inte längre tillgång till sina pengar, fastigheter eller annat av värde. Undantag görs bland annat för egendom som en privatperson behöver för att försörja sig själv och sin familj.

Gäldenären, det vill säga en privatperson eller en ställföreträdare för ett företag som ska bekräfta bouppteckningen, måste stanna i landet tills bouppteckningssammanträdet. Vill personen resa utomlands måste tingsrätten ge tillstånd.

Konkursförvaltaren sammanställer en konkursbouppteckning som lämnas in till tingsrätten. I bouppteckningen ska alla tillgångar och skulder stå med.

KÄLLA: DOMSTOL.SE

Så såg det ut i mitten av förra veckan.

Samtidigt planerade Allra Pensions moderbolag, Allra Sverige AB, för en extrastämma som var inlagd till i dag måndag. På dagordningen: Bolaget ska träda i likvidation – helt enkelt lägga ned och upphöra som bolag.

Den plötsliga konkursen

Men i torsdagskväll hände något som fick styrelseordföranden, den tidigare moderate riksdagsmannen Gunnar Axén, att i stället förbereda en konkursansökan för bolaget.

Axén plockades in som styrelseordförande när dåvarande ordföranden, styrelseproffset Ebba Lindsö hoppade av från Allra och följdes senare av tidigare justitieministern Thomas Bodström (S), och Meg Tivéus som också lämnade styrelsen när bolaget började rämna våren 2017.

Ebba Lindsö, Thomas Bodström och Meg Tivéus hoppade av från Allra när pensionsbolaget gick mot sitt sammanbrott 2017.

Klockan 17.48 i torsdags togs det fram ett registerbevis för Allra Sverige och i fredags morse anlände ett bud till Stockholms tingsrätt med en handling från Allra–sfärens advokatfirman Gernandt & Danielsson.

Det var inte längre tal om likvidation utan nu gällde det en konkursansökan för Allra Sverige. Brevet var undertecknat av styrelseordförande Gunnar Axén. Bolagets registerbevis bifogades.

Vakten i tingsrätten noterade mottagandet till klockan 09.34 på fredagsförmiddagen.

Stockholms tingsrätt.
Foto: BILDBYRÅN

Samtidigt förberedde tingsrätten konkursförhandlingen i Allra Pension – Allra Sveriges dotterbolag.

Ett mejl från Gernandt & Danielsson i torsdagskväll ändrade dock på spelordningen. Mejlet var undertecknat av advokat Olof Malmberg och innehöll ett medgivande av konkursansökan från Pensionsmyndighetens byrå Trägårdh. Men samtidigt motsatte man sig att advokat Nils Åberg utses till konkursförvaltare.

”Miljontals kronor kan stå på spel”

Samma invändningar hade Alexander Ernstberger under sin konkursförhandling. Han medgav konkurs, men villkorade sitt medgivande från Kronobergshäktet att Stockholms tingsrätt inte ska låta advokat Nils Åberg sköta jobbet.

– Miljontals kronor kan stå på spel för den ena eller andra sidan. Därav detta bråk kring om det ska vara en eller flera konkursförvaltare. Det kan också finnas dolda eller gömda tillgångar som lättare upptäckts med en och samma förvaltare i samtliga konkurser, säger en person med insyn i det pågående bråket.

Sent i fredags eftermiddagen kom tingsrättens beslut att Nils Åberg ska sköta konkursen av Allra Pension.

” Den aktuella konkursen kan antas bli komplicerad med bland annat omfattande utredningar av komplexa likvidströmmar”, skriver domstolen.

Och på måndagsförmiddagen satte domstolen ned foten igen och gav klartecken för Nils Åberg även när det gäller Alexander Ernstbergers och Olle Marcussons personliga konkurser.

– Nu tar granskningen vid så vi får se vad som har hänt i bolaget, säger Nils Åberg om Allra Pension och pekar på intresset att följa betalströmmarna.

– Vi har en fördel i att vi har tillgång till kontoutdrag även i de konkurser där vi är längre upp i strukturen, säger han med syfte på de fyra Allraprofilerna.

Några timmar senare kom nästa bakslag för Allra–profilerna och deras advokater. Allra Sverige försattes i konkurs med Nils Åberg som konkursförvaltare.

– Nu börjar jobbet med att ta reda på vad som har och säkra så mycket tillgångar som möjligt.

Ett flerårigt projekt?

– Konkurser av den här storleken med så pass många olika bolag, och det finns bland annat fonder i Luxemburg, brukar dra ut på tiden. Det är mycket material och det krävs att man är noggrann.

FOTNOT: Expressen har sökt Allra Sveriges styrelseordförande Gunnar Axén. Advokat Olof Malmberg på Gernandt & Danielsson har heller inte velat kommentera tingsrättens beslut. 

De fyra dömda i Allra–härvan

• Alexander Ernstberger, 35, Allras grundare och vd, är dömd för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Sex års fängelse och näringsförbud i tio år. 

• David Persson Rothman, 41, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice, är dömd för mut- och häleribrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. 

• Olle Marcusson, 44, ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital, dömd för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. 

• Johan Bergsgård, 51, tidigare direktör inom Allra, dömd för grov trolöshet mot huvudman. Fängelse i fyra år.