Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Allra-advokater nekas 718 000: ”Inte fuskat”

Se Di TV – Sveriges ekonomi-tv-kanal
Högsta domstolen slog ned på advokat Carl-Johan Malmbergs kostnadsräkning. Drog bort 329 000 kronor.
- Jag har inte fuskat, säger advokat Carl-Johan –Malmberg sedan HD slagit ned hårt på hans kostnadsräkning för försvaret av Allra–profilen Alexander Ernstberger.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Advokaterna Slobodan Jovicic och Carl-Johan Malmberg har båda fått sina advokaträkningar bantade av Högsta domstolen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Pensionsbolaget Allra har sedan länge tagit ned skylten i centrala Stockholm och de fyra åtalade ska nu börja avtjäna sina straff.
Foto: JOHAN VALKONEN / STELLA PICTURES
Advokat Thomas Olssons kostnadsräkning är den enda som får godkänt av Högsta domstolen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Foto: JOHAN VALKONEN / STELLA PICTURES
1 / 7

Högsta domstolen rapporterar fyra advokater i Allra–målet till Advokatsamfundet.

Domstolen har reagerat över advokaternas krav på ersättningar och skurit ned på de begärda beloppen.

Hårdast slår domstolen mot advokat Carl-Johan Malmberg – en av Alexander Ernstbergers försvarare – där hans ersättning minskas med drygt 300 000 kronor.

– Jag har inte fuskat, säger Malmberg.

De tre justitieråden som i tisdags eftermiddag slog fast att de fyra Allra–profilerna inte skulle få prövningstillstånd i Högsta domstolen tog även sig en närmare titt på försvararnas kostnadsräkningar.

Det gäller nedlagt arbete för klienterna inför HD-prövningen.

Domarna tog till stora rödpennan när de granskande räkningarna och gjorde betydande nedskärningar på de belopp advokaterna hade begärt.

Sammanlagt har HD prutat advokaternas kostnadskrav med 718 343 kronor.

Rapporterar till Advokatsamfundet

HD lutar sig mot förordningen om kontroll av vissa ersättningsanspråk där det i andra paragrafen står att en domstol ska:

”... rapportera till Sveriges advokatsamfund när den yrkade ersättningen sätts ned med en betydande del. Rapportering skall alltid ske när den yrkade ersättningen sätts ned med 50 000 kronor eller mer.”

– Vi har också en intern promemoria där vi har sagt att om man sätter ned ersättningen med mer än hälften så ska vi skicka en underrättelse, säger justitiesekreterare Sofie Westlin som beredde målet i Högsta domstolen.

På grund av målets längd och komplexitet har de fyra misstänkta haft två försvarare var under hela processen.

Expressen har gått igenom samtliga kostnadsräkningar och funnit vilka som nu rapporteras till Svenska advokatsamfundet.

Högsta domstolens prutningar

Här är hela advokatlistan som på onsdagseftermiddagen rapporterats till Svenska Advokatsamfundet:

Carl-Johan Malmberg, försvarade Alexander Ernstberger. Begärde 452 719 kronor. Får: 123 188 kronor. Nedskrivet med 329 531 kronor.

Slobodan Jovicic, försvarade Alexander Ernstberger. Begärde 108 651 kronor. Får: 58 331 kronor. Nedskrivet med 50 320 kronor.

Per E Samuelson, försvarade Olle Marcusson. Begärde 334 723. Får: 108 506 kronor. Nedskrivet med 226 217 kronor.

Christina Bergenstein, försvarare av Olle Marcusson, begärde 69 206 kronor. Får :38 888 kronor. Nedskrivet med 30 318 kronor. Undgår att bli rapporterad till Advokatsamfundet.

Tobias Enochson, försvarande Johan Bergsgård. Begärde 206 625 kronor. Får: 124 668 kronor. Nedskrivet med 81 957 kronor.

Endast en advokat klarar sig helskinnad genom justitierådens granskande ögon:

Advokat Thomas Olsson som försvarade David Persson Rothman, får sina begärda 81 000 kronor för drygt 45 timmars jobb.

Det är oklart hur Advokatsambundet kommer att reagera på HD:s rapportering.

De summor som HD bollat med är blygsamma jämfört med tingsrättens och hovrättens prövningar av Allra–härvan. I tingsrätten och hovrätten slutade advokaträkningarna på 110 miljoner. I summan ingår också bland annat Pensionsmyndighetens advokater.

De dömda i Allra-härvan

• Alexander Ernstberger, 35, Allras grundare och vd, är dömd för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Sex års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad och hålls på Kronobergshäktet.

• David Persson Rothman, 41, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice, är dömd för mut- och häleribrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Olle Marcusson, 45, ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital, dömd för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Johan Bergsgård, 51, tidigare direktör inom Allra, dömd för trolöshet mot huvudman. Fängelse i fyra år. Inte häktad, men har anmälningsplikt.

De fyra ska nu placeras på anstalt och börja avtjäna sina straff

Advokat Carl-Johan Malmberg med sin klient Alexander Ernstberger under hovrättens prövning av Allra-målet..
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Advokatens svar: ”För noggrann”

Expressen har varit i kontakt med flera av försvararna som uppger att de lagt ned ett mycket omfattande jobb inför HD:s prövning.

Carl–Johan Malmberg:

– Jag jobbade mer eller mindre dygnet runt. Sanningen är att jag lagt mycket mer tid än vad jag skrev i kostnadsräkningen.

Har du varit ineffektiv?

– Nej det tror jag inte. Kanske för noggrann.

Har HD varit för hård?

– Nej, det tycker jag inte. Det är upp till HD att bedöma vad som är skäligt. Jag har berättat vad jag har gjort och vad jag behövt göra, säger Carl-Johan Malmberg och syftar på begäran om prövningstillstånd.

Advokat Tobias Enochson anger som en delförklarig att han fick en ökad arbetsbelastning på grund av att advokatkollegan var sjuk.

– Målet har varit oerhört omfattande och vi försökte att inte lämna någon sten ovänd. Det har tagit mycket tid i anspråk sett till materialets omfattning. HD har, såsom det får förstås, gjort en skälighetsbedömning som jag får böja mig för. Jag har dock inte kunnat ta del av någon motivering så det är svårt att kommentera vad i detalj som HD anser vara överarbetat, säger han.

Advokaten upprörd: ”Nödvändigt”

Advokat Per E Samuelson är upprörd över HD:s beslut om att inte bevilja prövningstillstånd och säger att han är beredd att jobba gratis för att försöka rentvå sin klient David Persson Rothman.

– Jag har lagt ner det arbete jag bedömde som helt nödvändigt för att ge min klient ett fullödigt försvar. Det kommer jag att göra varje gång i framtiden också alldeles oavsett den ersättning som domstolarna i slutändan anser att jag är värd. 

Advokat Slobodan Jovicic har inte gått att nå för en kommentar.

Skenande advokatkostnader

Statens kostnader för kostnadsersättningar till advokater och juridiska biträden har skenat de senaste åren. Det beror bland annat på att advokater numera kommer in tidigare i målen som offentliga försvarare och att många mål har blivit mer komplexa. Men Riksrevisionen som granskat systemet med domstolarnas utbetalningar har funnit stora brister i kontrollsystemet.

Systemet för att hantera ersättningen är både föråldrat och inte heller utformat så att det bidrar till en god hushållning med statens medel”, skriver Riksrevisionen och föreslår en rad förändringar för att förhindra felaktigheter och rent fusk.

2010 betalade staten omkring en miljard kronor till offentliga försvarare, år 2020 hade kostnadsposten stigit till omkring 1,85 miljarder.

Se mer

Därför fälldes de åtalade i Allra-härvan.