Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kolla om du hinner gå i tidig pension

Från och med den 1 januari 2020 höjs den lägsta åldern för att ut den allmänna pensionen till 62 år.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD / IBL
Ole Settergren, analyschef vid Pensionsmyndigheten.
Foto: Pensionsmyndigheten / Daniel Roos.

Några hade redan planerat att gå i pension i förtid.

Andra drömde om det så smått.

Men efter den 1 januari 2020 kommer det inte längre vara möjligt att börja ta ut allmän pension vid 61 års ålder.

– Det berör runt 6–7 procent av en årskull, säger Ole Settergren, analyschef vid Pensionsmyndigheten.

Pensionsgruppens förslag måste beslutas av riksdagen först. Men inget tyder i dag på att det skulle röstas ner. 

Livslängden ökar i landet. Vi lever längre och håller oss friskare. Det är bra. Samtidigt är det allt fler som går i pension före 65 års ålder. Det blir en obalans mellan intäkter och utgifter i pensionssystemet.

Så nu vill våra makthavare att vi ska arbeta längre. 

Åldern höjs 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs den lägsta åldern för att ut den allmänna pensionen till 62 år. Det här gäller dig som är född 1959 eller 1960.

Tre år senare, 2023, höjs den lägsta åldern till 63 år. Det här gäller personer som är födda 1961 eller 1962.

– Det handlar om 6-7 procent av en årskull som berörs när man nu flyttar gränsen för allmän passion från 61 års ålder till 62, säger analyschefen Ole Settergren.

I absoluta tal handlar det om 6000-7000 personer räknat på en årskull om cirka 100 000 individer. 

Pensionsmyndigheten har inte räknat på om de nya reglerna innebär att färre nu kommer att gå i pension i förtid. 

– Rent mekaniskt innebär det att färre tar ut pensionen i förtid i och med att man flyttar upp åldersgränsen med ett år - såvida inte den här förändringen medför att fler passar på att ta ut pensionen vid 62 års ålder, säger han. 

”Färre tar ut pensionen i förtid”

Ole Settergren menar att det skulle kunna uppstå en sådan beteende- eller hamstringseffekt även om han inte tror det själv.

– Det finns inga ekonomiska drivkrafter att bete sig på det sättet. Det blir nog färre som tar ut pensionen i förtid nu.

De flesta känner till att ju längre man arbetar och tjänar in sin pensionsrätt desto större blir pensionen när man väl slutar sin anställning. 

Pensionsuttaget ökar med uppskattningsvis 7-8 procent per för varje år man skjuter upp pensionen. 

Det kan handla om väl så viktiga pengar, framför allt för den som inte har det så fett.

Kolla upp villkoren 

Trots det är det många som drömmer om att gå i pension i förtid. 

Men det gäller att tänka sig för innan man fattar beslutet att gå i pension. 

Ekonomin kommer att påverkas. 

Den allmänna pensionen blir sämre ju tidigare du slutar arbeta. Tjänstepensionen påverkas också. Här gäller det att kolla upp villkoren. Kommer den att försämras kraftigt efter fem år?

Hur ser det egna pensionssparandet ut? Hur har fondkapitalet inom premiepensionen förändrats?

– Vårt standardrecept är att man ska göra en pensionsprognos och att man laborerar lite för att se hur mycket man får ut vid olika åldrar, säger Ole Settergren.

Han varnar också för att ta ut tjänstepensionen under kort tid.

– Under de första fem åren kan man få en bra pension. Testa gärna också hur utfallet blir om man tar ut den under hela livet. 

Ett annat beprövat knep är att försöka leva på den förväntade pensionen ett tag innan man verkligen går i pension.

Vilka utgifter är det man slipper undan när man går i pension?

– Resor till och från jobbet, luncher och i viss mån arbetskläder.

Förändringar framåt enligt Pensionsgruppens förslag

År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år. Är du född 1959 eller 1960 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder.

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. Är du född 1961 eller 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder.

År 2026 ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till att gälla tre år före den riktålder som införs. Den kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026 vilket skulle ge en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Det skulle innebära att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.


Källa: Pensionsmyndigheten