Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kolla om du är en pensionsvinnare

Den nya pensionsuppgörelsen har skapat både vinnare och förlorare. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den nya pensionsuppgörelsen har skapat både vinnare och förlorare. 

En fjärdedel kommer att missgynnas, medan minst lika många kommer tjäna på en höjd pensionsålder.

– De är vinnarna, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Förslaget om höjd pensionsålder består av två delar, förklarar Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

En del är att höja lägsta åldern för garantipension och bostadstillägg och höja rätten till förtidspension, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. 

– Det påverkar inte de intjänade pensionerna alls i det avseendet. Därmed berörs de flesta människor i Sverige inte alls utav de här förslaget, säger Ole Settergren. 

Den andra delen av förslaget är en höjning av lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension. Den ålder som i dag är 61 år. Den höjs redan nästa år till 62 år och fortsätter sedan höjas. År 2023 till 63 år och 2026 till 64 år. 

– Det kan man säga att alla berörs utav, men det är samtidigt en liten överdrift för det är cirka sju till åtta procent som tar ut sin pension vid 61 års ålder. De kommer då inte längre kunna göra det utan måste vänta tills de blir 62 nästa år. 

 

De tjänar på förslaget

Pensionsmyndighetens beräkningar delar upp befolkningen i tre delar. Det är drygt hälften som inte kommer att påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Men minst en fjärdedel kommer att tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel i stället kommer att missgynnas. 

En fjärdedel kommer att missgynnas, medan minst lika många kommer tjäna på en höjd pensionsålder.Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vilka kommer att tjäna på en höjd pensionsålder?

– Det är personer som har socialförsäkringsersättning före 65. Till exempel förtidspensionerade, de tjänar på det här för de kommer kunna vara förtidspensionerade lite längre, säger Ole Settergren.

I dagsläget så slutar deras förtidspension vid 65 och de tvingas då över i ålderspension och ofta är det en försämring för dem, berättar Ole Settergren. Med det nya förslaget kommer de kunna behålla sin förtidspension lite längre och det kommer också ge dem en högre inkomstgrundad pension. 

– Så de är vinnare och det gäller även arbetslösa och personer med sjukpenning. De kommer kunna få arbetslöshetsersättning efter 65 och vänta med att ta ut sin ålderspension och då får de en högre ålderspension.

Vilka är det som kommer att missgynnas?

– Det är de som skulle haft rätt till garantipension och eller bostadstillägg men som inte kommer få det nu, och som inte får rätt till någon socialförsäkringsersättning heller. De måste jobba vidare i stället även om de inte skulle vilja det. 

De kommer inte att missgynnas ekonomiskt, men de måste jobba längre än vad de kanske hade velat, förklarar Ole Settergren. Eller så kan de ta ut sin pension vid 65 om de vill, men då får de bara den inkomstgrundande pensionen och inte garantipension eller bostadstillägg. 

– Så de måste acceptera den lägre pensionen de får genom att göra på det sättet. De kommer att få väldigt hårda ekonomiska drivkrafter för att fortsätta arbeta, säger Ole Settergren.

Tre grupper – är du en vinnare eller en förlorare?

Pensionsmyndigheten delar i sina beräkningar upp befolkningen i tre delar. 

 

1. Drygt hälften kommer inte att påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder.

 

2. Minst en fjärdedel kommer att tjäna på en höjd pensionsålder. Det handlar om personer som har socialförsäkringsersättning före 65, till exempel förtidspensionerade, arbetslösa och personer med sjukpenning. 

Tillhör man den här gruppen kommer man kunna få arbetslöshetsersättning efter 65 och vänta med att ta ut sin ålderspension, vilket ger en högre inkomstgrundad pension. 

 

3. Som mest kommer en fjärdedel att missgynnas av höjd pensionsålder. Det handlar om de som skulle haft rätt till garantipension och, eller bostadstillägg men som inte kommer få det nu, och som inte heller får rätt till socialförsäkringsersättning. De kommer inte att missgynnas ekonomiskt, men de måste jobba längre än vad de kanske hade velat. 

 

Källa: Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

 

Så kommer pensionsåldern stegvis att höjas

Ungefärlig uppgift om andel personer som börjar ta ut allmän pension vid:

61 år: 7,5 %

62 år: 7,1 %

63 år: 9,5 %

 

Den nya lagen träder ikraft 1 januari 2020. Pensionsåldern är fortfarande 61 år för den som är född 1958. För den som är född 1959 eller 1960 kan pensionen tidigast tas ut vid 62-årsålder.

 

År 2023 höjs den lägsta åldern igen, till 63 år. För den som är född 1961 eller 1962 kan tidigast ta ut sin allmänna pension vid 63-årsålder.

 

År 2026 ändras den lägsta åldern till att gälla tre år före en så kallad riktålder. Riktåldern kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026, tror Pensionsmyndigheten. För den som är född 1963 eller senare kan tidigast ta ut pensionen vid 64-årsålder.

 

Pensionen blir lägre ju tidigare pensionen tas ut eftersom pengarna då måste räcka längre.

 

Förutom pensionsåldern kommer den lägsta åldern för garantipension och bostadstillägg att höjas. År 2023 höjs åldern till 66 år.

 

Källa: Pensionsmyndigheten