Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Varannan pensionär beredd att byta parti

Seniorer blir en maktfaktor vid nästa års riksdagsval visar en ny undersökning från SPF Seniorerna. Hälften av alla är beredda byta parti.
Stefan Löfven (S). Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ulf Kristersson (M). Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Slaget om makten i Sverige är slaget om pensionärerna.

Varannan pensionär är beredd att byta bort sitt gamla parti mot det som har bäst fokus på seniorfrågor, visar en ny undersökning som Dina Pengar kan publicera i dag.

– Våra medlemmar är trötta på att inte bli lyssnade på, säger Stina Nordström, biträdande generalsekreterare på SPF Seniorerna som gjort undersökningen.

Det är undersökningen som varje partistyrelse bör ta på högsta allvar – om man vill vinna nästa riksdagsval.

Drygt var fjärde väljare (26 procent) kommer vid valet 2018 att vara pensionär, vilket gör väljargruppen viktigare än någonsin.

Pensionsfrågorna har redan stått i fokus under 2017, med sänkt pensionärsskatt och höjd pension och ökat bostadstillägg i höstbudgeten.

Men frågor om äldreomsorg, bostäder och sjukvård anses minst lika viktiga och väntar fortfarande på sina momentum.

LÄS MER: Siffror avslöjar – så äts pensionshöjningen upp

Lista: De tio viktigaste seniorfrågorna

De tio viktigaste frågorna i riksdagsvalet enligt SPF Seniorernas medlemmar (placeringen i Sifos mätning för svenska folket inom parantes):

1. Äldreomsorg (7)

2. Pensioner (10)

3. Sjukvården (2)

4. Egen ekonomi (13)

5. Skatter (12)

6. Bostäder (8)

7. Lag och ordning (4)

8. Valfrihet välfärden (23)

9. Sjukförsäkringsfrågor (16)

10. Regionalpolitik (25)

– Undersökningen visar att man bekymrar sig mycket om äldrevården och sjukvården. Jag tror att många av de äldre väljarna kommer titta extra på vad partierna är beredda på att göra inom de här områdena som inte uppmärksammats i höstbudgeten, säger Stina Nordström, biträdande generalsekreterare på SPF Seniorerna.

Oron för pensionernas storlek är stor, men minst lika viktig frågor för äldre bostadsfrågor och sjukvårdsfrågor. Foto: / TT NYHETSBYRÅN

Bakom siffrorna döljer sig en oro som många äldre känner inför framtiden.

Dåliga måltider, för stor rotation inom hemtjänsten och svårigheter att få plats på särskilda boenden är ämnen som inte fick utrymme i höstbudgeten.

LÄS MER: Fler fattigpensionärer – så är läget på din ort

Här kan partierna vinna röster

– Bostadsfrågan har seglat upp som extra viktig. Många är oroliga för att det inte ska finnas bra bostäder när man blir gammal. Vissa vill ha möjligheten att bo kvar hemma men vet inte om de har råd. Andra vill söka sig till speciella boenden eftersom de är rädda för att bli ensamma och isolerade, säger Stina Nordström.

Stina Nordström på SPF: ”Skattesänkningarna som föreslagits är i och för sig bra, men det som krävs är en revidering av hela pensionssystemet.”

Hon tror att de partier som adresserar de här frågorna kommer att vinna röster i valet.

Många seniorer är beredda att byta bort sitt gamla vanliga parti till förmån för det som profilerar sig mot frågorna som toppar listan över pensionärernas viktigaste.

LÄS MER: Efter 45 år av jobb – pengarna räcker inte

Så många äldre är beredda byta parti

I samma undersökning tillfrågades SPF Seniorernas medlemmar följande: Skulle du välja att rösta på ett parti som särskilt premierar äldrefrågor, även om det innebär att byta parti från det du vanligtvis röstar på?

Svaren visar att det finns åtskilliga röster att plocka bland pensionärerna i höstens val.

Ja, absolut: 17,8 procent

Ja, troligtvis: 30,1 procent

Nej, troligen inte: 25,2 procent

Nej, absolut inte: 5 procent

Vet inte: 21,9 procent

Ja-sidan får alltså 47,9 procent (nära hälften) medan nej-sidan får 30,2 procent (knappt en tredjedel).

Det parti som vinner slaget om seniorerna kan mycket väl vinna riksdagsvalet. Foto: TT

– Jag är inte alls förvånad. Våra medlemmar är trötta på att känna att man inte blir lyssnad på. Hade jag varit politiker eller partisekreterare hade det här väckt en väldigt stor eftertanke för hur varje politiker och parti tänker prioritera seniorfrågor i valrörelsen, säger Stina Nordström.

Pensionärerna var bland vinnarna i höstbudgeten – har ni inte redan uppnått målen?

– Vi tycker inte det. Skattesänkningarna som föreslagits är i och för sig bra, men det som krävs är en revidering av hela pensionssystemet. Det är här möjligheterna finns för pensionärer att få en trygg ekonomi, säger Stina Nordström.

LÄS MER: Pensionärerna ligger efter – trots skattesänkningar

Pensionsgruppens resultat

Pensionsgruppen väntas lägga fram flera förslag om förändringar i systemet.

I första hand ett förslag om nytt regelverk för PPM samt en översyn av pensionsåldern senare i höst, och runt februari 2018 förslag på förbättringar i grundskyddet.

– Men för den stora gruppen, de som jobbat i 40 år och inte är berättigade bostadstillägg men som ändå har låga pensioner, gör man ingenting. Det lönar sig inte att arbeta i nuvarande pensionssystem, säger Stina Nordström.

Fotnot. Undersökningen genomfördes av Gullers Grupp med hjälp av webbenkät producerad i verktyget QuestBack. Frågorna handlade om sakfrågor i valet 2018 och prioriterade områden för SPF Seniorerna att driva under valåret. Utskicket gjordes till 9 022 slumpvis valda medlemmar i SPF Seniorerna.