Advokat: Folk på regerings- kansliet ville styra hovrätten

Allratopparna Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Olle Marcusson och Johan Bergsgård dömdes i hovrätten.

Tjänstemän på regeringskansliet påstås ha försökt påverka utgången av hovrättsdomen i Allra–målet.

Bakom anklagelsen står tidigare vd:n Alexander Ernstbergers försvarare, advokat Carl-Johan Malmberg.

I en skrivelse uppger han att ”utomstående personer” lämnat uppgifter om händelsen till Högsta domstolen.

Flera av domarna i hovrättsmålet förnekar att de utsatts för påtryckning.

Det är inför Högsta domstolens kommande prövning kring om de fyra brottsdömda i Allra–målet ska beviljas resning som anklagelsen förs fram av advokat Carl-Johan Malmberg.

Advokat Carl-Johan Malmberg – Alexander Ernstbergers försvarare – säger sig ha tillgång till en hemlig källa/visselblåsare, som slagit larm om att tjänstemän på Finansdepartementet utsatte hovrätten för påtryckningar innan domen föll mot Allra–profilerna.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Försvararen mejlade sin inlaga till Högsta domstolen på söndagskvällen. En timme senare berättade Dagens industri ut om anklagelserna att hovrätten kan ha varit jävig.

Advokaten uppger i sin skrivelse ”att han nyligen erhållit uppgifter som gör frågan om rättvis rättegång och jäv fått nya inslag”. 

Enligt de uppgifter som Malmberg uppger sig ha fått ska representanter för Finansdepartementet under rättsprocessen tagit personliga kontakter med hovrättens ledamöter i syfte att påverka domen.

I tingsrätten friades de fyra misstänkta. I hovrätten fälldes alla.

Enligt Carl-Johan Malmberg rör det sig om minst ett justitieråd som informerats.

– Det som sägs är att representanter för Finansdepartementet har försökt påverka hovrätten. Om domstolen har påverkats eller inte är en annan sak, säger Malmberg till Expressen.

Allras tidigare vd har snart suttit häktad i fyra månader och väntar nu på besked om Högsta domstolen, HD ska ta upp fallet för prövning.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

I sin skrivelse uppger Carl–Johan Malmberg även att ”utomstående personer” ska ha larmat ledamöter i Högsta domstolen om vad som påstås ha utspelat sig när hovrätten prövade målet.

Uppgifterna uppges ha lämnats muntligen. Vilka ledamöter i HD som ska ha tagit emot den muntliga informationen är inte redovisat. 

Begär att de ska ge sig till känna

Advokaterna Marcus Johansson och Olof Malmberg – som företräder själva bolaget Allra Pension – uppger i en egen skrivelse till HD att de också fått av samma information som Carl-Johan Malmberg.

Advokat Marcus Johansson.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Advokaterna begär nu att de HD-ledamöter som påstås ha fått den muntliga informationen ger sig till känna och att det antecknas i akten.

HD: Känner inte till detta

Högsta domstolens ordförande, justitierådet Anders Eka, ställer sig frågande till uppgifterna som advokaterna för fram.

– Jag känner inte till detta, jag har inte fått någon information. Inte av några andra kolleger heller. Jag antar att de skulle ha informerat mig om det.

Har du frågat runt bland dina kolleger i Högsta domstolen?

– Inte frågat runt. Men jag utgår från att jag skulle ha blivit informerad om det om det var så.

Hovrättslagman Camilla Olsson var ordförande när de fyra Allra–profilerna dömdes och uppger att hon inte hört talas om att personer på Finansdepartementet ska ha försökt påverka domstolen.

Två andra som var med och dömde är förvånad över uppgiften.

– Jag har aldrig hört talas om detta och jag har inga kontakter på Finsansdepartementet, säger nämndemannen Yvonne Svengard Eriksson.

Kammarrättsrådet Anders Jonsson var adjungerad ledamot i hovrätten:

– Jag har inte kontaktats av någon, inte träffat någon. Jag har ingen aning om var de här uppgifterna kommer ifrån.

Justitiesekreterare Sofie Westlin förbereder just nu målet i HD.

– Så som jag förstår det här överklagandet handlar det om att ledamöter i HD ska ha fått information om de här omständigheterna som de menar utgör jäv.

Enligt Weslin är det inte aktuellt med någon ändring av handläggning av målet.

De fyra dömda i Allra–härvan

• Alexander Ernstberger, 35, Pensionsbolaget Allras grundare och vd, dömd för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Sex års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• David Persson Rothman, 41, medgrundaren av Allra och dess föregångare Svensk fondservice, dömd för mut- och häleribrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Olle Marcusson, 44, ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg och vd för mäklarföretaget Oak Capital, dömd för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Häktad.

• Johan Bergsgård, 51, tidigare direktör inom Allra, dömd för trolöshet mot huvudman. Fängelse i fyra år. Får tillbringa tiden i frihet i avvaktan på besked i HD.

Brotten är i samtliga fall grova.

TV: Därför fälls de åtalade i Allra-härvan