Pengasmäll för kungen – verksamheten går back

H.M Kung Carl Gustaf.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Turister vid slottet.
Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN
Drottningsholms slott.
Foto: SUVAD MRKONJIC / EXPRESSEN SUVAD MRKONJIC

Den heta sommaren slog hårt mot de kungliga besöksplatserna i fjol.

Slotten och utflyktsmålen gick back flera miljoner, visar siffror Dina Pengar tagit del av.

– 2018 var ett speciellt år för besöksnäringen i Sverige, säger Jan Lindman, hovets överintendent.

Samtidigt visar Kungliga Djurgården upp ett jätteminus.

2018 blev inget starkt år för hovet, i alla fall inte när det kommer till ekonomin för de publika platserna och slotten som man förvaltar.

Den kungliga slottsstaten innefattar vård, underhåll och verksamhet på de kungliga slotten och turistmålen.


De kungliga besöksmålen

Kungliga slottet

Riddarholmskyrkan

Rosendals slott

Drottningholms slott

Kina Slott

Tullgarns slott

Rosersbergs slott

Ulriksdals slott

Gustav III:s paviljong, Haga

Gripsholms slott

Strömsholms slott

Hovstallet


Här gick verksamheten back 5,8 miljoner kronor i fjol.

Föregående år visade man ett plus på 5 miljoner – alltså ett nästan 11 miljoner kronor bättre resultat.Stora publika satsningar 2018

Orsaken går dels att hitta i att kostnaderna ökade med fem procent, från 182 miljoner till 191 miljoner.

Men publika satsningar på evenemang och utökade öppettider fick inte besökstalet att rusa i höjden.

Antalet besökare till de kungliga slotten sjönk i stället, med fem procent jämfört med 2017.

Entré- och visningsintäkterna backade 7 procent, till 14,9 miljoner kronor, medan försäljning i café och slottsbodar ökade något.

Jan Lindman.

– Vädret var så bra så man hade möjlighet att tillbringa sin tid utomhus i stället för på besöksmål av vår karaktär, konstaterar Jan Lindman, hovets överintendent.

Främst var det spontanbesöken som rasade i antal när värmen höll Sverige i ett järngrepp.

– Kungliga slottet har haft ett antal år av ökat besökande. Det har gjort att vi successivt investerat i vår besöksverksamhet för att utveckla den och det kommer vi att fortsätta göra. Vi vet aldrig om besöksantalet blir likadant varje år, det har en tendens att gå upp och ner. Men vi vet att intresset för kungligt har varit och är fortsatt stort, säger Jan Lindman.


Går back 38 miljoner på Djurgården

Kungliga Djurgården gick back med drygt 38 miljoner kronor 2018, att jämför med en vinst på nästan 20 miljoner 2017.

Verksamheten finansieras helt med de intäkter förvaltningen genererar.

Man förklarar 2018 års stora underskott – som var större än budgeterat – med stora byggprojekt under året:

Vid Rosendal har upprustningen av slottsparken och trädgården inletts.

Byggandet av Folke Bernadottes bro har påbörjats.

Större bostadsupprustningar har genomförts, bland annat på Beckholmen där Stora Pumphuset rustats upp.

Gustav V:s docka har fått nya räcken och östra dockans portar har renoverats.

Dessutom har bygget av en ny dagvattenpark inletts.

– Man har gjort väldigt mycket på Djurgården under 2018. Men det är inte något som blivit dyrare än planerat utan snarare så att man hunnit göra mer, säger Jan Lindman.


Så här ska Folke Bernadottes bro se ut.

Uppförandet av gång- och cykelbron över Djurgårdsbrunnsviken, för att binda samman norra och södra Djurgården i höjd med Rosendals slott, är den största utgiftsposten. 

Invigningen är beräknad till sen sommar eller tidig höst i år.

– Syftet med den här verksamheten är att den ska gå plus minus noll och att alla överskott ska investeras tillbaka in i Djurgården. Över tid ska det här balanseras, men det går inte i balans varje enskilt år, säger Jan Lindman.

Ett annat stort projekt har varit Beckholmen och varvsverksamheten, som nu går in ett förvaltningsskede.


Parkeringen ger klirr i kassan

På intäktssidan är det parkeringsverksamheten, som Kungliga Djurgården tog över 2017, som vid sidan av intäkter från de boende i området som är den starkaste inkomstposten.

Här gick man plus 34,3 miljoner kronor under 2018, en ökning med tre miljoner jämfört med 2017.