Näringslivsprofiler varnar för tvångskvotering

Cristina Stenbeck, ägare i Kinnevik.
Foto: LISA MATTISSON EXP
Justitieminister Morgan Johansson.
Foto: Henrik Montgomery/ TT NYHETSBYRÅN

En lag om könskvotering i bolagsstyrelser kan vara på väg. 

Nu varnar näringslivsprofilerna Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Jenny Lindén Urnes och Cristina Stenbeck för att tvångskvotering skulle hota “väldigt viktiga värden”:

“Konkret ägarnas rätt att utse styrelser i sina företag och förutsättningarna för att uthålligt öka mångfalden och jämställdheten i bolagens ledningar”, skriver finanskvinnorna på DN Debatt.

– Vi vill uppnå jämställdhet i bolagsstyrelserna och om det inte sker frivilligt är vi redo att gå vidare med lagstiftning, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Regeringen kan inom kort presentera ett lagförslag om könskvotering av landets bolagsstyrelser, enligt de tunga näringslivsprofilerna Antonia Ax:son Johnson, ägare och ordförande i Axel Johnson Gruppen, Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjernan, Jenny Lindén Urnes, ägare och ordförande i Lindéngruppen, och Cristina Stenbeck, ägare i Kinnevik.

Justitieminister Morgan Johansson varnade för att företag skulle kunna drabbas

I en debattartikel i DN noterar finanskvinnorna att regeringen aviserade ett lagförslag om könskvoteringen i samband med regeringsförklaringen 2014 - om bolagen inte uppnått minst 40 procent kvinnlig representation i styrelserna vid bolagsstämmorna i år.

I fjol varnade justitieminister Morgan Johansson (S) för att företag skulle kunna drabbas av höga bötesbelopp eller till och med tvångslikvidation om inte kvoteringskravet uppfylldes.

 Justitieminister Morgan Johansson (S) kommentar nu näringslivsprofilernas utspel:

"Regeringens ambition är densamma. Vi vill uppnå jämställdhet i bolagsstyrelserna och om det inte sker frivilligt är vi redo att gå vidare med lagstiftning. Det här är frågor som bereds just nu i regeringskansliet och som vi kommer att återkomma till".


LÄS OCKSÅ: Hårt jobb för att lyckas i karriären? - glöm det


Börsbolagen beräknas ha 50 procent kvinnor i styrelseledningen

Enligt andra AP-fondens jämställdhetsindex beräknas börsbolagen ha 50 procent kvinnor i styrelseledningen inom tio år.

“Man kan tycka att det går för långsamt. Men det kan knappast anses vara proportionerligt att gå fram med en tvångslagstiftning för att direkt nå de sista procenten upp till 40 procent”, skriver toppcheferna och varnar för konsekvenserna:

“Vill vi verkligen ha ett samhälle där lagstiftningen föreskriver att vi ska sorteras utifrån kön och andra faktorer som vi själva inte kan påverka?”, skriver de på DN Debatt.


LÄS OCKSÅ: Boris Johnson fick nein, no, non och nej av EU


Tre huvudskäl till motstånd mot en lag om kvotering

De framför också tre huvudskäl till sitt motstånd mot en lag om könskvotering i styrelserna:

• “Värna rätten till likabehandling”

Kvotering cementerar fast en indelning i ”män” respektive ”kvinnor” där är kvantitativa mål blir viktigare än kvalitativa. De varnar för också för att kvoteringen kan bli en kvinnofälla, genom att bolag skulle kunna kompensera en manlig vd med att öka andelen kvinnor i styrelsen. 

“Det ger i och för sig ett bättre kvotresultat, men utan att någonting kvalitativt har gjorts för att uthålligt stärka förutsättningarna för mångfald och jämställdhet i näringslivet”.

• “Att utse styrelsen är en grundsten i äganderätten”

Enligt undertecknarna är ägarnas möjlighet att utse bolagsstyrelsen en central rättighet i äganderätten, den fria företagsamheten och svensk bolagsstyrning.

“Den svenska modellen för bolagsstyrning bygger på att ägare utövar sin ägarroll aktivt och tar ansvar för bolaget, framför allt genom att engagera sig i styrelsen.”

• Kvoteringsivern kan sprida sig 

Om Sverige skulle få en kvoteringslag för bolagsstyrelser på grund av kön kan det sprida sig till andra områden och gäller andra grunder.


LÄS OCKSÅ: Så snabb är din mobil


En kvoteringslag skulle ytterst äventyra respekten för likabehandling och "ett samhälle där vi inte sorteras och diskrimineras utifrån kön, etnisk bakgrund och andra faktorer som vi själva inte kan påverka", varnar Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Jenny Lindén Urnes och Cristina Stenbeck.

“Vill verkligen svenska folket och dess valda representanter i regering och riksdag det?”

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!