Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Miljardären: "Planen är inte acceptabel"

Miljardären Fredrik Lundberg. Foto: Patrik Österberg/STELLA PICTURES
Nobel Center. Foto: David Chipperfield Architects
Nobel Center. Foto: Anders J Larsson

Striden om Nobel Center hårdnar.

Finansmannen Fredrik Lundberg överklagar nu det planerade miljardbygget i centrala Stockholm och kräver att det ska stoppas.

Kungens plötsliga inhopp i debatten blev en välkommen present för projektets huvudmotståndare.

– Vi vill inte att det byggs på det här sättet på den här platsen, säger Roger Ekström, vice vd i Lundbergföretagen.

Miljardären Fredrik Lundberg, vd för L E Lundbergföretagen som bland annat äger fastighetsbolaget Lundbergs, överklagade i dag det planerade bygget av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm.

Lundbergs äger den fastighet som ligger mitt emot det tilltänka Nobel-bygget.

Fredrik Lundberg har kopplat in en rad experter och jurister och spar inte på krutet när hans företag angriper byggplanerna på ett Nobelcenter.

Det är i en 29 sidor lång inlaga med sex bilagor, sammanställd av advokatfirman Landahl, som han nu gör allt för att torpedera projektet som också antagits av kommunfullmäktige i Stockholm.

– Vi vill inte att det byggs på det här sättet på den här platsen på Blasieholmen. Ska det byggas på det här sättet måste det vara på en annan plats. Om byggnaden uppföras där det nu är tänkt bör den utformas på ett annat sätt, säger Roger Ekström, vice vd för Lundbergföretagen.

Flera protester mot bygget

Statens fastighetsverk och flera andra tunga intressenter har redan protesterat mot bygget och överklagat.

I det nu inlämnade överklagandet, ställt till länsstyrelsen i Stockholm, förklarar Fredrik Lundberg genom advokatfirman Landahl att man i grunden är positiv till en utveckling av Blasieholmsudden.

– Den detaljplan som nu antagits är dock inte acceptabel.

Nobel Center. Foto: David Chipperfield Architects

I överklagandet slås fast att planen kommer att medföra alltför stor negativ påverkan på Lundbergs enskilda intressen.

"Den är vidare ovarsam mot - och förvanskar - de unika historiska och kulturhistoriska värden som finns på Blasieholmsudden och i dess omgivning", skriver advokatfirman på uppdrag av Lundberg.

Lundbergs fastighet, Käpplingeholmen 6, mera känd under namnet Hellstrandska huset, är i dag ett kontorshus på 11.163 kvm och skulle få all utsikt mot Djurgården och Skeppsholmen förstörd om storleken på Nobel Center inte bantas.

Nobel Center kritiseras från flera håll

Byggnaden, som ägs av Lundbergs sedan 1980, var när den stod färdig i slutet av 1800-talet Stockholms största privata bostadshus. I dag inrymmer den kontor, däribland Lungbergs eget fastighetsbolag.

Nobel Center–projektet angrips på bred front i Lundbergs överklagande där man kräver att projektet i dess nuvarande form stoppas.

Några av angreppspunkterna:

• Lägre marknadshyror för Lundbergs: 140 till 150 miljoner på grund av den försämrade utsikten.

• 120 miljoner kronor i förlorade inkomster orsakad av byggstörningar. Hela huset måste i princip utrymmas under byggiden.

• Kommunen har i vissa fall lämnat vilseledande eller direkt felaktiga uppgifter.

• Formella fel i kommunens hantering av strandskyddet.

• Nationalstadsparken kommer att skadas.

• Bedömningen av trafiken är orimlig och behäftad med fel.

• All utsikt från Lundbergs fastighet försvinner med Nobel Center.

• Antalet besökare kan bli uppåt 1,2 miljoner per år, inte 600 000 som Nobelcentrets förespråkare påstått. Det kommer att påverka området negativt.

Det gamla tullhuset från 1876 - som har grönklassats av Stadsmuseet i Stockholm - kommer att krossas av grävskoporna om Nobelbygget blir verklighet. Huset ska nämligen stå där den gamla gulfärgade byggnaden i dags finns.

Nobel Center. Foto: Anders J Larsson

Grön klassning enligt Stadsmuseets bedömning innebär att byggnaden har ''ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt''.

"Skada för riksintresset"

Från överklagandet:

"Aktuella byggnader är unika i Stockholm och hamnanläggningen är den enda fortfarande välbevarande som beskriver den begynnande industrialismens epok. Större skada än att helt utradera de mest påtagliga elementen i hamnmiljön kan man inte tänka sig. En rivning av hamnmiljön och dess byggnader kommer därför att medföra en påtaglig skada på riksintresset."

Lundbergs anser också att både allmänheten och flera remissinsatser blivit direkt vilseledda av kommunen ''på ett oacceptabelt sätt''. Anklagelsen gäller den kritiserade höjden på bygget där kommunen och Nobelhuset AB - som är ansvarig för både själva bygget och den kommande driften - signalerade efter kritiken att byggnaden höjd skulle kapas med tre meter/ett våningsplan.

"Någon sänkning av byggnadshöjden kom dock i praktiken aldrig att ske", skriver advokatfirman på uppdrag av Fredrik Lundberg.

Finansmannen Fredrik Lundberg fruktar också skador på sin fastighet.

"Lundbergs vill även poängtera att byggnation av en sådan stor byggnad tätt intill deras fastighet kan medföra oacceptabla risker för Lundbergs egen byggnad. Stora värden - såväl ekonomiska som kulturhistoriska - kan komma att skadas", skriver advokatfirman i överklagandet.

Kungens kritik skapade oro

När kungen och Silvia för drygt en vecka sedan oväntat gick ut och kritiserade bygget skapade det oro i Nobelledet. Det är ju trots allt kungen som delar ut Nobel-priset.

Desto mer uppåt var det i motståndslägret.

– Det var en glad överraskning. Många av de saker som han berörde har vi med i vår överklagan, sa Roger Ekström, vice vd i Lundbergföretagen när kungens kritik mot projektets storlek blev känd.

– Det är idioti. Projektet beror på en persons ego, dundrade arkitekten Peder Wallenberg, doldis i maktsläkten Wallenberg.

Måltavlan för kritiken var Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd, som slog ifrån sig anklagelsen.

Bråket tycks också dela maktsläkten Wallenberg i två delar.

Näringslivsprofilerna Marcus ''Husky'' Wallenberg och Jacob Wallenberg är kusinbarn till Peder Wallenberg och står bakom utformningen av Nobel Center.

Donationer från Persson

Projektets stora finansiärer av bygget - som är kostnadsberäknat till 1,2 miljarder kronor - är donationer från Erling Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

I Knut och Alice Wallenbergs stiftelse sitter inte bara Peder Wallenbergs kusinbarn Jacob och Marcus Wallenberg utan även ett tredje kusinbarn, Peter ''Poker'' Wallenberg Jr, tidigare chef för Grand Hôtel som ligger knappt ett stenkast från det planerade bygget.

Ordförande i Erling Perssons stiftelse är H&M:s styrelseordförande Stefan Persson, som även är kompis med kungen både vid middagsbordet och kungliga jakter.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!