Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Mångmiljonsmäll för Swedbank

Swedbank får böta tre miljoner. Foto: Malin Lööf
Detta efter att bland annat den förre vdn Michael Wolf inte funnits med på en nyckellista.

Swedbank drabbas av en mångmiljonsmäll.

Banken har ertappats med att inte ha ordning på sin insiderlista och den tidigare vd:n Michael Wolf saknades på en nyckellista.

– Banken får nu betala tre miljoner kronor, säger avdelningschef Marie Jesperson på Finansinspektionen.

De tre miljonerna är en sanktionsavgift - en sorts böter - som banken nu måste punga ut med. Avgiften är den absolut högsta som inspektionen kan ta till.

Finansinspektionen tar till den högsta avgiften eftersom man ser mycket allvarligt på bankens interna oordning.

Bakgrunden är följande.

Finansinspektionen genomförde våren 2015 en specialgranskning av banken.

Fokus för granskningen var Swedbanks sätt att föra förteckning över nyckelpersoner som har tillgång till insiderinformation som rör banken. Enligt lagen måste en sådan föras.

Den 23 april begärde inspektionen in samtliga loggböcker och så kallade underloggböcker för hela 2014.

Nästan med vändande post skickade banken ett antal loggböcker och en underloggbok som en revisionsfirma upprättat.

"Konstaterat överträdelser"

Men det var allt annat än ordning på bankens loggböcker över folk med insiderinformation. Finansinspektionens granskare använder inte ordet kaos, men helt klart är att banken inte haft koll på sina loggböcker på det sätt som lagen kräver när det gäller insiderpersoner.

– Vi har konstaterat överträdelser, konstaterar avdelningschef Marie Jesperson på Finansinspektionen torrt.

• Den speciella loggboken för något som inom banken kallades för ''Projekt Syd'' vilket gällde övertagandet av Sparbanken Öresund saknade i många fall datum när berörda personer fått insiderinformation och uppgifter om varför personerna fanns upptagna i loggböckerna.

• En underloggbok, som var upprättad av en revisionsfirma, uppfyllde inte de krav som lagen kräver av innehållet i en loggbok.

• Men den största pinsamheten för Swedbank var det faktum att bankens vd Michael Wolfs namn saknades i loggboken ''Swedbank Insider List RWA förändringar'' - förändringar som enskilda personer gjort på insiderlistan.

Swedbank erkände att det fanns ''brister '' i loggboken för ''Projekt Syd''. När det gällde det faktum att Michael Wolfs namn saknades förklarade banken med att berodde på ''ett missförstånd''. Felen i underloggboken skyllde banken på revisionsbyrån.

Saknas helt information

Underloggboken innehöll 34 namn. Det var personer som revisionsfirman ansett ha haft tillgång till insiderinformation vid de tillfällen som revisionsfirman haft tillgång till sådan känslig information.

Från Finansinspektionens beslut:

''Det saknas helt information om anledningen till att dessa personer tagits upp i loggboken och datum för när de fick insiderinformationen samt uppgift om när loggboken senast uppdaterades''.

Alltså hårda ord från inspektionen som kallar bristerna för ''omfattande''.

Finansinspektionen slår också fast att ''aktiemarknadsbolag alltid ska ha kontroll över att loggböckerna förs i enlighet med bestämmelserna''.

Det är oklart om Swedbank ska överklaga Finansinspektionens beslut.

– Jag har ingen uppgift om att vi ska överklaga beslutet, säger Claes Warrén på Swedbanks pressavdelning.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!