Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar

Foto: ROBERT DALY / CAIAIMAGE /IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ CD111 [DOWNLOADED]

Löneskillnaden mot män fortsätter minska och en orsak är att fler kvinnor blir chefer.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

Men de faktiska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor tas inte upp i rapporten.

När  kvinnors och  mäns  löner  år  2017  jämförs  har  kvinnor  i  genomsnitt  88,7 procent  av männens lön.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 11,3 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med år 2016.

2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procent jämfört med 2016.

Det framgår i Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”, som presenteras i dag.

 

Lönegapet minskar

1994: Kvinnor tjänade 84 procent av männen.

2004: Kvinnor tjänade 84 procent av männen.

2007: Kvinnor tjänade 84 procent av männen.

2014: Kvinnor tjänade 87 procent av männen.

2016: Kvinnor tjänade 88 procent av männen.

2017: Kvinnor tjänade 88,7 procent av männen.

• Siffrorna anger lönerna där männens är 100 procent.

• Man har inte tagit hänsyn till faktorer som att män och kvinnor har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer eller tillhör olika yrkesgrupper.

• Statistiken visar inte heller den verkliga inkomsten när deltid eller föräldraledighet räknas in. Då är kvinnornas procentsiffra betydligt lägre. 2016 uppgick kvinnors inkomster till 79 procent av männens.

Källa: SCB och Medlingsinstitutet

 

Sedan år 2007 har skillnaden minskat med fem procentenheter.

Samma siffra gäller dock för minskningen av löneskillnaden mellan 1994 och 2017, vilket framstår som en mycket långsam utveckling sett över 23 år.*

Olikheterna som finns kvar beror till stor del på att män och kvinnor väljer olika yrkesgrupper, samtidigt som variation i ålder och utbildning spelar in.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

 

LÄS MER: Kvinnor som höjde lönen mest på din ort 

Den oförklarliga skillnaden

Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,3 procent.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2017 och visar att genomsnittslönen detta år var 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 45 100 kronor.

Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 000 kronor.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens.

Två andra orsaker till att skillnader i lön minskar är enligt rapporten:

Andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män.

Fler kvinnor blir chefer. Det kan vara en bidragande orsak till att lönen för kvinnor som är över 45 år närmar sig männens löner snabbare än i andra åldersgrupper.

 

LÄS MER: Därför krymper lönegapet så långsamt 

Rapporten visar inte själva inkomsten

Rapporten som Medlingsinstitutet publicerar i dag visar enbart lönerna i arbetslivet – inte de verkliga inkomsterna.

När man tar med faktorer som föräldraledighet, vård av sjukt barn och deltidsarbete skjuter gapet mellan kvinnor och män i höjden.

Om man inte tittar på själva lönen utan de verkliga inkomsterna så tjänade kvinnor endast 79 procent jämfört med männen, enligt SCB:s senaste mätningar.

Forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering (IFAU) pekar på en avgörande faktor: De ojämlika barnfamiljerna.

– Våra resultat visar att över hälften av lönegapet man ser mitt i livet kan förklaras av barnåren, säger forskaren och nationalekonomen Erica Lindahl.

* Enligt Medlingsinstitutet, som undersökt arbetsmarknaden i elva år enligt liknande modell, är siffrorna från före 2007 inte helt jämförbara med dagens, eftersom man använde delvis annorlunda metoder.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!