Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Länderna där du lever bäst på din pension

Algarve-kusten i Portugal, som än så länge har mycket fördelaktiga regler för beskattning av svenska pensioner. Men reglerna kan ändras. Foto: CHARLOTTA RÖNN / CHARLOTTA RÖNN
Portugals huvudstad Lissabon. Foto: SHUTTERSTOCK
Cannes på franska rivieran. Foto: GRAND HYATT CANNES HOTEL MARTIN

Du kan fortfarande få både sol och lägre skatt på ålderns höst om du väljer att gå i pension utomlands.

Men Portugal, som länge varit de svenska pensionärernas favorit, kan framöver få se sig omsprunget av ett annat land. 

– Rent ekonomiskt är Frankrike mest fördelaktigt att flytta till som pensionär, säger Göran Andersson, expert på SparsamSkatt. 

Portugal har de senaste åren fått stor uppmärksamhet som favoritland för svenska pensionärer. Anledningen är att svenska tjänstepensioner från privat sektor där inte beskattas alls. Finansminister Magdalena Andersson säger sig vilja stoppa detta, även om inget hittills har förändrats.

– Man bör vara beredd på att reglerna kan komma att ändras i framtiden, säger Göran Andersson, skatteexpert på SparsamSkatt, som ger rådgivning till den som funderar på ett pensionärsliv utanför Sverige.

Frankrike kan bli ny favorit

I stället framhåller han ett annat land med potential att segla upp som ny favorit, åtminstone för den genomsnittlige pensionären – Frankrike. Göran Andersson tror att allt fler svenska pensionärer kommer att upptäcka fördelarna med landet. 

– De beror dels på att skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike ger Frankrike rätten att beskatta flertalet svenska pensioner. Dels beror det på att det franska skattesystemet generellt är gynnsamt för personer med normala pensionsinkomster, säger Göran Andersson.

Om du skattskriver dig i ett land som har dubbelbeskattningsavtal med Sverige får du betala den så kallade SINK-skatten på inkomstpensionen. Den har visserligen höjts från 20 till 25 procent, men är fortfarande lägre än den skatt du skulle fått betala på pensionsinkomster i Sverige. 

– Men för att få betala SINK-skatt måste du klippa banden till Sverige helt, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank. 

 

LÄS MER: Stora guiden för dig som vill köpa hus i Sverige  

 

Svag krona minskar köpkraften

Dock har såväl Frankrike som Spanien och Portugal numera en stor nackdel för svenska pensionärer boende i dessa länder. Kronan har försvagats rejält gentemot euron. Ett annat favoritland för svenskarna, billiga Thailand, kan då segla upp som ett alternativ. Men då gäller det att i stället ta med annat i kalkylen. Resorna dit kostar mer och du har inte samma rätt till sjukvård som i ett EU-land. 

Men skatt, försäkring och valuta i all ära. Framför allt ska du förstås flytta till ett land du kommer att vilja bo i. 

– Du ska flytta dit du trivs. Prova att besöka landet under lågsäsong, säger Sharon Lavie. 

Det här krävs för SINK-skatt

För att få betala den lägre skattesatsen 25 procent måste Skatteverket anse att du inte längre har en "väsentlig" anknytning till Sverige. Du måste sälja din permanenta bostad, köpa en permanent bostad i det nya landet och ta med din partner och eventuella barn under 18 år. Du får inte heller vistas i Sverige i mer än sex månader per år. 

 

Foto: SHUTTERSTOCK

Portugal

Beskattning av din pension:  Lockbetet är noll skatt på tjänstepensioner från privat sektor, vilket gör landet mycket attraktivt för dig som har en pension via avtalsområdet ITP eller motsvarande eller som haft eget företag. Får du så kallad NHR-status beskattas din pension i praktiken inte överhuvudtaget. Skattebefrielsen gäller i tio år. Väljer du därför att ta ut tjänstepensionen under denna tid kan det vara klokt att sätta in en del av det i en privat kapitalförsäkring för senare användning. 

Men håll koll på reglerna, eftersom finansminister Magdalena Andersson vill ändra dem. 

Övrig skatt: Ingen förmögenhets- och arvsskatt. 

Prisläge: Generellt är mat, vin och nöjen billigare än i Sverige. Men nu är kronan lågt värderad gentemot euron, vilket gör att din pension som betalas ut i kronor inte räcker lika långt som tidigare. En euro kostar nu höga 10,55 kronor. 

Bostadsmarknad: Den portugisiska bostadsmarknaden har stabiliserats och i vissa områden kan man se en prisökning. Det gäller framför allt i och omkring Lissabon och på Algarvekusten, där turismen driver på priserna. 

Sjukvård: Portugal tillhör EU/EES och därmed har du rätt till akut sjukvård om du kan uppvisa intyg på att du lyfter allmän pension. Intyget E121/S1 får du från svenska Försäkringskassan. Intyget lämnar du till Portugals motsvarighet till försäkringskassa. 

Källa: SparsamSkatt, Fastighetsbyrån Utland, Pensionsmyndigheten. 

Hus i Nerja, på Costa del Sol i Spanien.

Spanien

Beskattning av din pension: Spanien är knappast något lågskatteland, med en marginalskatt på 45 procent. Men landet har ett generöst grundavdrag vilket ändå gör att pensionsbeskattningen blir lägre än i Sverige. 

Övrig skatt: Arvsskatt, som sträcker sig till 34 procent, tas ut i landet samt viss förmögenhetsskatt. 

Prisläge: Generellt är mat, vin och nöjen billigare än i Sverige. Men nu är kronan lågt värderad gentemot euron, vilket gör att din pension som betalas ut i kronor inte räcker lika långt som tidigare. En euro kostar nu höga 10,55 kronor. 

Bostadsmarknad: Efter några tuffa år med sjunkande priser är återhämtningen nu tydlig. Antalet utländska bostadsköp i landet ökade med 14 procent under 2017, enligt statistik från Fastighetsbyrån. Flest köp sker i Madrid, Barcelona och på solkusten. 

Sjukvård: Spanien tillhör EU/EES och därmed har du rätt till sjukvård om du kan uppvisa intyg på att du lyfter allmän pension. Intyget E121/S1 får du från svenska Försäkringskassan. Intyget lämnar du till landets motsvarighet till försäkringskassa. 

Källa: SparsamSkatt, Fastighetsbyrån Utland, Pensionsmyndigheten. 

Cannes på franska rivieran. Foto: GRAND HYATT CANNES HOTEL MARTIN

Frankrike

Beskattning av din pension: I skatteavtal mellan Frankrike och Sverige är det Frankrike som tilldelats beskattningsrätten på de flesta typer av pensioner. Den franska skatten blir ofta låg eftersom sambeskattning tillämpas. Enligt tumregeln beskattas dina pensionsinkomster med 10-15 procent i Frankrike, om de beskattas med 30 procent hemma i Sverige, enligt Sparsam Skatt. 

Övrig skatt: Förmögenhets- och arvsskatt tas ut. 

Prisläge: Prisläget var ungefär detsamma som i Sverige redan innan den extrema kronförsvagningen. Det innebär att svenska pensionärer tyvärr får ännu lite mindre för sina pensionspengar nu, när euron är så pass dyr. 

Bostadsmarknad: Dämpad åren efter finanskrisen, men trycket har nu ökat. Stora prisvariationer med högst priser på rivieran. Tung byråkrati för köp och sälj. 

Sjukvård: Frankrike tillhör EU/EES och därmed har du rätt till sjukvård om du kan uppvisa intyg på att du lyfter allmän pension. Intyget E121/S1 får du från svenska Försäkringskassan. Intyget lämnar du till landets motsvarighet till försäkringskassa. 

Källa: SparsamSkatt, Bjurfors Utland

Strand i Phuket, Thailand. Foto: YONGYOT PRUKSARAK / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Thailand

Beskattning av din pension: De thailändska skatterna kan sträcka sig upp till 35 procent. Men inkomster som inte har inbringats i Thailand kan i vissa fall också helt undantas från beskattning, enligt SparsamSkatt. För allmänna inkomster medges vissa grundavdrag (vanligen 30 000 Baht). Personer som är äldre än 65 år får dessutom avdrag med 190 000 Baht per år. Därutöver medges avdrag (beloppsbegränsade) för bland annat livförsäkringar, långsiktigt sparande, bolåneräntor, välgörenhet m.m.

Övrig skatt: Ingen arvs- eller förmögenhetsskatt. 

Prisläge: Här lever du gott på din svenska pension. Du får minst dubbelt så mycket för pensionen som du får i Sverige. 

Bostadsmarknad: Betydligt lägre priser än i Sverige. Viktigt att veta är att utlänningar får köpa hus i Thailand, men inte äga marken huset står på. Ett sätt att lösa problemet kan vara att leasa marken. 

Sjukvård: Du har inte automatiskt rätt till sjukvård för att du lyfter allmän pension. Teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Den kan kosta en hel del, omkring 3 000 kronor i månaden, och det behöver du ta med i kalkylen. 

Källa: SparsamSkatt, Thailandsspecialisten. 

Båthamn på Malta. Foto: FOTOLIA / CRISTIANBALATE - STOCK.ADOBE.COM 144304633

Malta

Beskattning av din pension: Sverige har i avtalet med Malta avstått beskattningsrätt på tjänstepension från arbete inom privat sektor och privata pensioner. Allmän pension och tjänstepension från offentlig sektor beskattas omvänt av Sverige. Hur din pension beskattas avgörs av vilken skattestatus du ansöker om. Mest fördelaktigt är att ansöka om MPR-status, eftersom skatten då kan begränsas till 15 procent, enligt SparsamSkatt. 

Övrig skatt: Kapitalskatt, arvsskatt och förmögenhetsskatt. Men kapitalvinster beskattas normalt som löneinkomster, och om inflyttningen sker på rätt sätt kan skatten på dessa skatter ändå reduceras till noll. Allt enligt SparsamSkatt. 

Prisläge: Priser på livsmedel och boende är lägre än i andra euro-länder, vilket gör att du som svensk pensionär kan få lite mer för pengarna här. Men även på Malta påverkas förstås svenska pensionärer av kronans förstärkning. 

Bostadsmarknad: Alla bostäder på Malta är ägarbostäder som du köper med lagfart och i "budgivningen" prutar man nedåt i pris. Räkna med en kostnad för lokala skatter, juridisk hjälp med mera hamnar på omkring 10 procent av köpeskillingen. 

Sjukvård: Malta tillhör EU/EES och därmed har du rätt till sjukvård om du kan uppvisa intyg på att du lyfter allmän pension. Enligt svenska ambassaden på Malta är den allmänna standarden god. 

Källa: SparsamSkatt, Maltamäklarna, Destinavo, Sveriges ambassad Malta. 

Foto: jeremyreds - stock.adobe.com / 9411277 / jeremyreds - stock.adobe.com / 9411277

Italien

Beskattning av din pension: Italien tillhör inte de länder som har lägst skatt för en svensk pensionär. Både Sverige och Italien får beskatta dina pensionsinkomster, men den italienska skatten får sedan räknas av mot den svenska. Italien har också en så kallade "non-dom"-regel för utlänningar som i praktiken innebär att för en avgift på totalt 100 000 euro per år kan utländska inkomster och tillgångar vara befriade från skatt i Italien. Denna regel vänder sig som synes till mycket kapitalstarka personer. 

Övrig skatt: Arvsskatt men ingen förmögenhetsskatt. 

Prisläge: Levnadskostnaderna är i allmänhet lägre i Italien än i Sverige. Men euron är dyr för svenskarna just nu. 

Bostadsmarknad: Till skillnad mot exempelvis Spanien är det i Italien inte alls lika vanligt med specialbyggda lägenhetskomplex till enkom för utländska köpare. Efterfrågan på italienska bostäder växer, främst på grund av de lägre priserna. Priserna föll rejält i samband med finanskrisen 2008. 

Sjukvård: Italien tillhör EU/EES och därmed har du rätt till sjukvård om du kan uppvisa intyg på att du lyfter allmän pension. Sjuhusen håller i allmänhet professionell nivå, men standarden är oftast lägre än i Sverige, enligt Sveriges ambassad i Rom. 

Källa: Skattepunkten, Lucania, tidningen Affärsvärlden, Sveriges Ambassad i Rom. 

Enkät: Funderar du på att flytta utomlands efter din pensionering?

Foto: MARTINA HUBER

Irina Alafuzoff, 66, Uppsala, läkare:

– Har funderat på det. Man skulle vilja bo i Spanien eller Portugal. Har många kollegor som köpt hus där.

Foto: MARTINA HUBER

Annica Aurén, 57, Kalmar, jobbar på konferenscenter:

– Nej, inte som det ser ut nu. Har ju många år kvar till pension.

Foto: MARTINA HUBER

Hans Larsson, 59, Göteborg, jobbar med IT:

– Nej, jag tycker det är bäst i Sverige. Skulle vilja ha hus i Bohuslän, inte utomlands.

Foto: MARTINA HUBER

Birgitta Nordlander, 76, pensionär, Visby:

– Halvårsvis skulle jag kunna tänka mig det. Sommaren på Gotland är ju inte så dum. Men det är ju en ekonomisk fråga. Höjer de pensionen efter valet så kanske. Ensam kvinna på 76 år, då är man ju fattigpensionär!

Foto: MARTINA HUBER

Rickard Andersson, 55, Malmö, jobbar med IT:

– Det gör jag inte längre. Blev farfar för ett halvår sedan. Tidigare pratade vi om Thailand. Men man får se vad man får för pengar i det orangea kuvertet.

Foto: MARTINA HUBER

Robert Lang, 58, Gotland, jobbar med IT:

– Ja, särskilt vintertid, men har inga seriösa tankar på det.

Foto: MARTINA HUBER

Marie Loise Törnqvist, 63, Göteborg, jobbar inom äldreomsorgen:

– Nej, jag trivs bra här. Vintertid skulle jag kunna tänka mig ett par månader utomlands, men gillar att vara hemma.

Tänk på det här

Bor du utomlands och får inkomstpension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten och tala om att du lever och ska fortsätta få pension. 

 

Inkomstpension, premiepension och tjänstepension betalas alltid ut, oavsett i vilket land du bor. Har du däremot garantipension betalas den ut endast om du bor i ett land inom EU/EES. 

 

Flyttar du kan du inte, annat än under en begränsad tid, behålla ditt bostadstillägg.

 

Det kan vara klokt att skaffa e-legitimation inför flytten, för att smidigt kunna sköta dina pensionsärenden. 

 

Väljer du att ta ut all tjänstepension under en kort tid i Portugal för att på så sätt undgå beskattning är det klokt att sätta av en del av det för framtida användning, i en kapitalförsäkring. 

 

Var medveten om att kronförsvagningen just nu påverkar din köpkraft. 

 

Ta hjälp av en skattejurist.

 

Källa: Pensionsmyndigheten, Sharon Lavie. 

NYTT NYHETSBREV: Dina Pengars krönikör Frida Bratt guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!